SCP-080
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-080

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-080 je uskladněno v místnosti o rozměrech 4 m x 4 m s menší předsíní napojenou na jižní zeď, skrze kterou je místnost přístupná. Na severní zdi se nachází pozorovatelna spojená s hlavní místností přes okno překryté silnými, neprůhlednými závěsy. Tyto závěsy se vyhrnou až poté, co jsou dveře od pozorovatelny zavřené. Za žádných okolností nesmí být SCP-080 přesunuto mimo zadržovací oblast. Celá místnost musí být osvětlena maximálně jednou žárovkou s wolframovým vodičem, která nesmí přesahovat výkon 7 W. Za žádných okolností nesmí být místnost vystavena žádným zařízením schopným produkce světla. Do zadržovací místnosti nesmí být přineseny žádné předměty, které by mohly SCP-080 zakrýt či schovat. Nedodržení těchto procedur vyústí v disciplinární řízení.

Popis: Není známo, zda SCP-080 disponuje fyzickou formu či „tělem“, jelikož veškeré pokusy o fyzický kontakt selhaly s negativními výsledky (bližší informace naleznete v Záznamu z Experimentu 080-2). Výzkumný personál popsal SCP-080 jako směsici stínů a lidských zpodobnění, které sdílely jeden společný rys, a to dvě kouřové „oči“. Výzkumný personál si povšiml, že osoby vstupující do místnosti, kde se SCP-080 nachází, začnou pociťovat nekontrolovatelnou ospalost. Zhruba půl hodiny po vystavení upadnou subjekty pozorující SCP-080 do REM fáze spánku. Tento efekt může způsobit nezvratnou újmu na psychickém zdraví. Tento efekt se taktéž může projevit je-li SCP-080 pozorováno z oddělené místnosti (blíže popsáno v Incidentu-080-1). Pokud SCP-080 nalezne způsob, jak se schovat (například pod skříň, postel, přikrývku, atd.), dojde k jeho úplnému zmizení. Pokud se do místnosti s SCP-080 dostane silnější světlo, než které vychází ze standardní dětské lampičky, SCP-080 zmizí. Obě tyto události jsou považovány za přerušení zadržovacích procedur a personál, jenž bude za přerušení zodpovědný, bude za tento čin přísně trestán či přeřazen. pro další informace týkající se původu SCP-080 a jeho objevení Nadací naleznete v příloze [VYMAZÁNO].

Dodatek 080-A: ██. ██. 20██ si Dr. █████ spolu s výzkumným týmem začal častěji stěžovat na stresující sny. Jelikož byl s SCP-080 zatím nejdéle v kontaktu, domníváme se, že je SCP-080 nějakým způsobem schopno ovlivňovat blízký personál i bez splnění výše zmíněných podmínek.

Dodatek 080-B: Dne ██. ██. 20██. Z důvodu nedávné sebevraždy Dr. █████, si musí všechen personál přidělený k SCP-080 zapisovat své sny do diáře a musí informovat přiděleného psychologa, pokud jejich sny začnou být povahou značně násilné či děsivé.

Dodatek 080-C: Veškerému personálu je připomenuto, že se tmavé závěsy v pozorovatelně nerozhrnou dříve, než jsou dveře od místnosti zavřené a že čas strávený z jakéhokoliv důvodu při pozorování by neměl být delší než třicet minut (blíže popsáno v Incidentu 080-1).

Dodatek 080-D: Profesně starší výzkumníci si povšimli, že někteří členové výzkumného personálu nejsou SCP-080 schopni vnímat, a mohou být zcela imunní vůči jeho účinkům. Personál, jenž nabyl dojmu, že nedokáže SCP-080 vnímat, je oficiálně žádán, aby se nahlásil Dr. ███████ za účelem povinného testování.

Dodatek 080-E: Z posledního Incidentu-080-1 vzešel návrh, aby bylo SCP-080 jednou měsíčně „krmeno“ personálem Třídy D za účelem neutralizování vlivu SCP-080 na psychiku personálu. (O5-█: Schváleno)

Incident 080-1:

Dne ██-██-20██ bylo prováděno naplánované pozorování dvěma staršími výzkumníky. Tito výzkumníci vstoupili do pozorovatelny a temné závěsy se rozhrnuly. Jelikož předpokládali, že je místnost, jako vždy dříve, dobře zabezpečená, začali s pozorováním SCP-080. Po přibližně 40 minutách od začátku pozorování náhle oba výzkumníci usnuli. Po jejich nalezení, [DATA VYMAZÁNA].

(Je důležité poznamenat, že po tomto incidentu veškerý přítomný personál, který trpěl nočními můrami a pocity úzkosti, začal ohlašovat příjemné spaní a celkově dobrou náladu během následujícího dne.)

Poznámka: Veškerý personál byl požádán, aby přestal SCP-080 označovat "Bubák". - Dr. ██████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License