SCP-079-CS
hodnocení: +7+x
blank.png
scp079.jpg

SCP-079-CS v nečinném stavu

Objekt#: SCP-079-CS

Třída Objektu: Safe

Úroveň Hrozby: Modrá

Speciální zadržovací procedury: Pro SCP-079-CS nebyly stanoveny žádné zabezpečovací procedury, pouze má vyhrazený čas, vždy od 23:00 – 3:00, k dobití energie z předepsaného akumulátoru. SCP-079-CS se nachází v místnosti poslední pomoci #11-2-PPO, která je přístupná všem zaměstnancům s minimální prověrkou úrovně 2. Místnost #11-2-PPO lze nalézt v sektoru podpory v Oblasti-83CS. Pro sezení s SCP-079-CS je nutná rezervace. Rezervaci si lze vytvořit v databázi SCP-079-CS v systému Nadace.

Popis: SCP-079-CS je dřevěný manekýn, vyrobený z bukového dřeva, dosahující výšky 190cm. Na tváři má dva černé fleky, znázorňující oči a vodorovnou linku jako ústa. Tělo je tvořeno jednoduchými tvary, ohebné body-klouby jsou z měkkého kovu, blíže analyzované jako slitina hliníku a železa. SCP-079-CS je nahé, němé, za to má perfektní mimické schopnosti. Dokáže pantomimou napodobit jakoukoliv osobnost, kterou má ve své paměti.

SCP-079-CS je neaktivní, dokud do jeho místnosti nevstoupí zaměstnanec s potvrzenou rezervací, kterou potvrdí přiložení ID karty před vstupem do místnosti #11-2-PPO. Do doby aktivace stojí na dřevěném podstavci, spojeném železném postojem pro udržení stability. SCP-079-CS následně plní požadavek zadaný v rezervačním systému nebo jej zaměstnanec upraví na místě.

Doba strávená s SCP-079-CS je stanovena na 90 minut pro zaměstnance. Zaměstnanec může využít služby SCP-079-CS maximálně 3x týdně bez udělení výjimky.
Po zpracování požadavku a podmínek zadaných zaměstnancem, SCP-079-CS zastává danou funkci tak, aby naplnil potřeby zaměstnance. Náplní funkce SCP-079-CS je prostý – jako zdravotní pomůcka má pomoci zaměstnancům s jejich duševními nestabilitami nebo stresovým vypětím či zátěží (viz dodatek 079-CS.1).

Funkce SCP-079-CS zakazují zaměstnanci ublížit či zhoršit jeho duševní rovnováhu. To se ovšem nevztahuje na samotné požadavky. Zaměstnanci stvrzují, že styk s SCP-079-CS podstupují na vlastní nebezpečí a Nadace nepřebírá zodpovědnost za možnou újmu na zdraví.

Dodatečné: SCP-079-CS bylo nalezeno v troskách bývalé dětské psychiatrické léčebny, v Dubí, v severních Čechách. SCP-079-CS sloužilo jako léčebná pomůcka pro pacienty s poruchou autistického spektra. Autorem SCP-079-CS, podle podpisu na spodní straně podstavce, je doktor Antonín Vrabec, významný psychiatr, specializující se na dětské pacienty, který byl od roku 1957 vrchním primářem v Dubímské léčebně. Od roku 1983, kdy byla léčebna uzavřena, je doktor Antonín Vrabec v seznamu pohřešovaných osob, stejně jako další bývalí zaměstnanci léčebny.Dodatek 079-CS.1 - Dítě

dite.gif

Stačí jenom úsměv…

Rezervace 22_B_485

Krycí jméno – Dítě

Subjekt – Zaměstnankyně A

Prověrka – Úroveň 3

Trvání – 60 minut

Průběh
SCP-079-CS zaujímá pozici sedícího dítěte, ruce v klíně, pohybuje rameny a hlavou ze strany na stranu. Tvář se mu změní na vřelý, nevinný úsměv. Zaměstnankyně komunikuje s SCP-079-CS jako s malým dítětem. Nabízí mu hračky, omalovánky, pastelky. Dochází k jemným dotykům a nesmyslné komunikaci. SCP-079-CS je šťastné.Dodatek 079-CS.2 - Bojovník

bojovnik.gif

Připraven k boji…

Rezervace 45_A_900

Krycí jméno – Bojovník

Subjekt – Zaměstnanec A

Prověrka – Úroveň 4

Trvání – 30 minut

Průběh
SCP-079-CS zaujímá bojovou pozici. Tvář se mu změní na tři divně vypadající tečky. Požadavek zaměstnance byl zápas ve stylu pouličního střetu. Zbraně nebyly povoleny. Poměr sil byl vyrovnaný.Dodatek 079-CS.3 - Křikloun

krikloun.gif

Já to neudělal…

Rezervace 12_E_012

Krycí jméno – Křikloun

Subjekt – Zaměstnanec A

Prověrka – Úroveň 2

Trvání – 60 minut

Průběh
SCP-079-CS zaujímá neutrální pozici, tvář se změní na smutnou. Zaměstnanec si doslova vyřve plíce na SCP-079-CS, které jen drží hlavu sklopenou a přikyvuje. Zaměstnanec mu vyčetl všechny své neúspěchy a pracovní přešlapy.Dodatek 079-CS.4 - Maminka

maminka.gif

Jsem tu pro tebe…

Rezervace 33_B_777

Krycí jméno – Maminka

Subjekt – Zaměstnanec A

Prověrka – Úroveň 3

Trvání – 60 minut

Průběh
SCP-079-CS zaujímá pozici v sedě. Tvář se mu změní na hřejivý úsměv. Zaměstnanec sedí v klíně SCP-079-CS a objímá jej. Vzlyká mu na rameni a omlouvám se a prosí o odpuštění.Dodatek 079-CS.5 - Kamarád

kamarad.gif

Zas ne tak vážně, co?

Rezervace 3_Q_111

Krycí jméno – Kamarád

Subjekt – Zaměstnanec A

Prověrka – Úroveň 2

Trvání – 90 minut

Průběh
SCP-079-CS nezaujímá žádné určité pozice. Tvář se změní na neutrální prázdný výraz, občas se změní na malý nevýrazný úsměv. SCP-079-CS reaguje na požadavky zaměstnance. Hrají karty, piškvorky, kostky, šipky, zápasí v páce, diskutují1 nad magazíny.Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License