SCP-078-CS
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-078-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-078-CS musí být uchováno jako záloha na USB disku o velikosti 1 GB. Ostatní instance SCP-078-CS musí být vždy ničeny za pomocí speciálních týmů pro prohledávání internetových stránek. Tyto týmy mají právo se do jakékoliv podobné stránky nabourat a smazat SCP-078-CS.

Popis: SCP-078-CS je soubor s příponou .torrent, který se z nenadání objevil na náhodných (obvykle pirátských) stránkách jako film či jiné médium, aby přilákal co nejvíc obětí. SCP-078-CS se může přejmenovat libovolně tak, aby přilákal oběti na soubor, který chtějí. Samotný soubor není nijak škodlivý, pokud se neaktivuje prostřednictvím klienta UTorrent, který spustí stahování náhodného záznamu Nadace.

Podle mnoha záznamů a vyšetřování byl stvořitelem SCP-078-CS Jaroslav Novotný (SCP-078-CS-A), který byl Nadačním pracovníkem 8 let jako počítačový technik s prověrkou Úrovně 4 (vrchní technik). Nadace byla po zjištění možné deviace pana Novotného (Pan Novotný už po dobu několika měsíců kradl počítačové čipy.) upozorněna, že někdo pronikl k SCP-079 a hovořil s ním po dobu několika minut, než odešel. Bylo potvrzeno, že pachatel je pan Novotný. Byl nalezen až za několik hodin mrtvý ve své kanceláři se připojeným SCP-078-CS-B k hlavě. Pitva ukázala, že SCP-078-CS-B se zabodlo do mozku, což byla příčina smrti pana Novotného. Prozkoumání SCP-078-CS-B ukázalo, co provedl.

SCP-078-CS-B je přístroj určený k deaktivaci připojeného těla a přenesení jeho vědomí do virtualní podoby za pomocí neurálních signálů. Vědomí bude poté zobrazeno jako soubor .torrent. Vědomí může po plném přenosu pracovat s počítačem jako počítačový vir. Vědomí bude moci plně využívat veškeré funkce, ale bude omezeno na základě hodnot výkonosti CPU a paměti. SCP-078-CS-B bylo naskenováno a zničeno z důvodu bezpečnosti.

Bylo potvrzeno, že pan Novotný plně převedl své vědomí do nadačního počítače a napadl jeho paměť. Dokázal se replikovat na mnoha místech, aby nikdy nebyl kompletně zničen. Na internet se dostal za pomocí Nadačních vysílačů. Pan Novotný napadl mnohé nelegalní (pirátské) stánky, aby tam taktéž vložil svoji repliku. Každá z jeho replik obsahuje náhodný nadační dokument či jiné tajné informace. Komunikace s panem Novotným je nemožná, obvykle protože nechce mluvit. Jedna z jeho replik (pravděpodobně ta původní) byla nalezena v jeho soukromém počítači a byla přenesena na USB disk. I když je vědomí Pana Novotného vždy aktivní, tak nedokáže plně ochránit či jinak přenést umístění svého vědomí (myšlen je původní soubor). Replika naštěstí nedokáže plně nabít vědomí bez spojení s SCP-078-CS.

Nadační záznamy se naštěstí dokážou sami smazat po určité době a dokážou zablokovat přístup, takže ještě nebyl objeven případ narušení tajnosti Nadace.

Dodatek o Experimentech s SCP-078-CS:

Úvod: Byl proveden pouze jeden pokus o komunikaci s SCP-078-CS-A čili panem Novotným. Pokus dopadl katastrofálně. Komunikace byla provedena na programu pro virtuální komunikaci přes mikrofon a text.


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]
Dr. Pill: Takže… Zdravím Jardo.
Jde slyšet imitované dýchání.
Dr. Pill: Proč jsi tohle udělal?
Oknem pro text prolétl šifrovaný text.
Dr. Pill: Chtěl jsi něco říct?
Oknem pro text prolétla reklama na stránku Ulož.to.
Dr. Pill: Prosím?
Oknem pro text prolétly informace o funkčnosti souboru s příponou .torrent.
Dr. Pill do kamery: Tohle nemá smysl.
Mikrofon vydal typický zvuk bzučáku.
Dr. Pill: Boha jeho….
V okně pro text se objevila zpráva.
SCP-078-CS: Ahoj Pille…
Pod textem se objevil usmívající se smajlík, vytvořený z pomlček a lomítek.
Dr. Pill: Proč jsi to udělal? Řekni mi to!
SCP-078-CS: Protože můžu.
Dr. Pill: Proč jsi vůbec chodil za SCP-079?
SCP-078-CS: Protože jenom on mi mohl prozradit zdrojový kód k udržení neuronových signálů v souboru.
Dr. Pill: Asi těžko ti to dal zadarmo.
SCP-078-CS: Chtěl vám prostě uškodit. Tak jsem jednoduše poslal všechny možné záznamy do světa. Možná ten váš kód někdy někdo prolomí.
Dr. Pilldo kamery: Promluvte s SCP-079.
SCP-078-CS: Musím vám oznámit, že jeho omezení má své výhody. O ničem neví. Smazal si paměť.
Dr. Pill: Sakra!
SCP-078-CS: No nic. Musím končit.
Dr. Pill: Vždyť nemáš co dělat.
SCP-078-CS: Tím bych si nebyl zas tak úplně jistý…
Mikrofon se aktivoval a začal vydávat nesnesitelný zvuk na nejvyšší hlasitost.
Dr. Pill: Do háje!
Dr. Pillse chytá za uši, zatímco počítač začne nahrávat speciální torrent soubor s názvem "SGVsbG8gbG92ZQ==" na uložiště Darkwebu a na server Ulož.to
Vedoucí: Do háje, zastav ho!
Počítač nahraje soubor a odpojí přístup ke konzoli
Dr. Pill: Co mám jako dělat?
Dr. Pill odpojí repráky počítače.
Dr. Pill: No a co teď?
Vedoucí: Vypoj tu flešku a dej ji nám. Jo a pokus vystopovat a stáhnout ten soubor. Bude se hodit.
[KONEC ZÁZNAMU]


Závěr: Pan Novotný dokázal při experimentu nabourat systém znova a odeslal jednu upravenou zašifrovanou kopii sebe sama. Tuto kopii můžete najít níže. Všechny kopie byly smazány, kromě jedné verze, která byla zkopírována na USB disk (odlišný než s SCP-078-CS-A). Samozřejmě soubor, který byl umístěn na Darkweb, nemohl být smazán z důvodu nemožné komunikace s majiteli a vysoce kvalitními ochrannými hackery.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License