SCP-078
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-078

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-078 by mělo být ponecháno zavěšené na zdi své zadržovací místnosti a fyzicky odpojeno. Jediná zásuvka v místnosti by měla být ovládaná vypínačem, který musí být mimo testování SCP-078 za všech okolností ponechán vypnutý.
Personál vstupující do zadržovací místnosti by se měl seznámit s umístěním vypínače, aby ho mohl nalézt se zavřenýma očima v případě náhodného zapnutí SCP-078.

Popis: SCP-078 je přibližně 1,5 metru dlouhý, růžový neonový nápis zobrazující frázi "PŘÍLIŠ POZDĚ NA TO ZEMŘÍT MLADÝ." SCP-078 bylo původně získáno ve městě ████████, ████████ po tom, co standardní Nadační protokoly pro získávání dat zaznamenaly abnormálně vysokou úmrtnost způsobenou vyhladověním nebo jinými formami sebezanedbávání.

Ve vypnutém stavu SCP-078 nevykazuje žádné abnormální vlastnosti a může být pozorováno bez ovlivnění. Prohlížení si SCP-078 po dobu méně než 10 vteřin, zatímco je zapnuté, nevykazuje žádný efekt, stejně tak efekt nevykazuje jeho nepřímé pozorování. Subjekty, které nedokáží SCP-078 porozumět kvůli neschopnosti rozumět psané angličtině jsou také neovlivněny.
Nicméně jakýkoliv subjekt, který si prohlíží SCP-078 po delší dobu než 10 vteřin bude při dalším prohlížení a čtení jakéhokoliv ručně psaného textu příležitostně vnímat dodatečné věty.
Tyto věty nejsou psané typem písma náležícím subjektu či typem písma okolního textu, avšak skládají se z náhodných typů písem, které se liší od poznámky k poznámce (viz Dodatek 078-01). Tyto věty jsou vždy především formulovány tak, jako by měly zmírnit vinu subjektu ohledně nějaké záležitosti nebo rozhodnutí, za které se subjekt cítí provinile.
Například, zaměstnanec Třídy D, který byl odsouzen za vraždu své manželky během vášnivé hádky přečetl v jeho ručně psaném deníku větu “Zasloužila si to za to, že nedělala to, co jsi řekl,” zatímco Dr. ██████, jenž opustil svou rodinu, aby pracoval pro Nadaci a byl náhodou odhalen nalezl ve svých poznámkách k SCP-███ větu “Tvá práce zachrání lidstvo.”

Zpočátku je účinek prospěšný, neboť u ovlivněných subjektů byl po vystavení SCP-078 zaznamenán větší duševní klid.
Nicméně, věty se od zdůrazňování pozitivních důsledků akcí přesouvají k zdůrazňování těch negativních, a to v časovém měřítku jednoho týdne; jak ostatně o 2 dny později nalezl Dr. ██████ ve svém osobním deníku větu “Stejně tě nikdy nemilovali.” Kromě toho začne psaní podávat ospravedlnění akcí, za které se subjekt nikdy provinile necítil či které si subjekt již logicky objasnil. Pro tyto akce poté začne subjekt svá ospravedlnění přehodnocovat stejně, jako se začne pokoušet o ospravedlnění jakýchkoliv dalších akcí, které přijme.
Jak čas plyne, potřeba racionalizace akcí se u subjektu zvyšuje a začíná u něj vokalizace myšlenkových pochodů. Koncem prvního týdne jakýkoliv subjektem vykonávaný úkol triviální více než základy přežití vyvolá neurotický záchvat, protože si subjekt pokouší vysvětlit, proč místo toho neučinil jinou akci. Koncem druhého týdne je subjekt neschopen přijímat potravu: po prvním soustu subjekt stráví příští hodinu ospravedlňováním, proč snědl zvolenou část jídla jako první.
Jestliže není subjekt krmen intravenózně, následuje smrt podvyživením. █ zaměstnanců Třídy D, kteří této fáze dosáhli, stejně tak jako █ výzkumníků, kteří byli náhodou odhaleni je drženo naživu pro účely studia a pro možnost nalezení léku.

Jedinou výjimkou vůči efektu SCP-078 je SCP-078 samo: jakýkoliv subjekt, který si podruhé prohlédne SCP-078 uvidí, že zobrazuje stále více zpráv vyvolávajících vinu stejně tak, jako se zvyšuje doba trvání efektu od jeho prvního vystavení. Všechny subjekty, jež viděly SCP-078 po týdnu od prvního vystavení se pokusily o sebevraždu.

Dodatek 078-01: D-19384, jehož rukopis byla neobvyklá kombinace kurzívy a tištěného písma, byl vystaven SCP-078 a poté terminován po dosažení prvotní negativní fáze. Následně další subjekty vystavené SCP-078 nahlásily, že vidí věty v totožné kombinaci kurzívy a tištěného písma; je možné, že ti, co zemřeli po vystavení SCP-078 jsou do něj určitým způsobem 'začleněni.'

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License