SCP-077
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-077

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-077 je drženo ve Výzkumném Sektoru-861 na ocelovém podstavci měřícím 0.5 m v komnatě o rozměrech 3 m x 3 m x 3 m s 0.5 m tlustými zdmi vyztuženými ocelí. Poklop, vyztužený ocelí, vedoucí do komnaty musí odpovídat Protokolu AH37 a musí být neustále střežen dvěma (2) zaměstnanci Úrovně 1. Mikrofon s ramenem připojený k systému na rozpoznání řeči by měl potvrdit, že je veškerá výslovnost odpovídá standardům. V komnatě musí být namontována kamera, aby zaznamenala jakékoli změny.

Každých osm (8) hodin, musí nejméně dva (2) (Ale nejlépe tři (3)) vyškolení členové personálu Třídy D vstoupit do zadržovací oblasti aby – velice hlasitým, jasným hlasem – přečetli runy vyleptané do SCP-077 jednohlasně. Čtení musí provádět jednotlivci, kteří rozumí celému významu čtených run, kteří jsou schopni správně vyslovit celý nápis a kteří nejsou od SCP-077 vzdáleni více než 30 cm. Všichni zaměstnanci musí podstoupit jednotýdenní školení s lingvisty Nadace pro výslovnost, čtení a koučování dialektů. Minimum dvaceti (20) členů personálu Třídy D musí být vždy vyškoleno nebo absolvovat trénink; vyškolení členové personálu Třídy D jsou zproštěni terminace do doby jejich nahrazení. Lingvisté Nadace musí zůstat v pohotovosti pro případ nečekané změny run. Každá nová sada run musí být přepsána do fonetické angličtiny a co nejrychleji opatřena doslovnými a idiomatickými překlady; viz dokumenty 077-██████ přes ██████ pro archivované překlady.

Nabídka jídelny pro Výzkumný Sektor-861 nesmí obsahovat žádné brambory nebo přísady na bázi brambor.

Popis: SCP-077 vypadá jako horní část lidské lebky s vyrytými runami, každá je zaplněna neidentifikovatelnou černou pryskyřicí. Runy se mění každý lunární měsíc (definovaný úplňkem vycházejícím nad obzor v Irsku), stejně jako o zimním a letním slunovratu, jarní a podzimní rovnodennosti a kdykoliv dojde k částečnému, prstencovému nebo úplnému zatmění Slunce nebo Měsíce viditelné z Irska.

Pokud nejsou tyto rytiny přečteny nahlas alespoň jednou během 24 hodin, oční důlky a nosní dutina SCP-077 vypustí SCP-077-1. SCP-077-1 je luminiscenční zelená pára, jejíž přesná povaha zůstává neurčena; je třeba poznamenat, že ačkoliv se SCP-077-1 chová jako normální plyn ve všech ostatních ohledech, zabírá pouze ty prostory, které jsou v "přímce viditelnosti" SCP-077 a neproudí do prostoru za SCP-077 pokud není omezeno.

Neprůhledné nepropustné bariéry bez biologického obsahu mohou poskytnout dočasnou ochranu od SCP-077-1; nicméně pokusy na trvalé zadržení SCP-077 uvnitř neprůhledných nádob selhaly, kvůli schopnosti artefaktu vyprodukovat dostatečné množství SCP-077-1 k explozivnímu roztržení těchto nádob.

Všechny biologické materiály (s očividnou výjimkou samotného SCP-077) které přijdou do kontaktu s SCP-077-1 se okamžitě změní na lepkavý, páchnoucí sliz; sliz byl identifikován jako plíseň bramborová (Solanum tuberosum). Jeden (1) kubický centimetr SCP-077-1 změní více než osm set (800) gramů biologického materiálu.

Čtení rytin SCP-077 má znatelné, i když přechodné, účinky na zdraví čtenářů. Tyto efekty zahrnují nevolnost, křeče, bolest hlavy, závratě, inkontinenci, horečku, kožní vyrážku, krvácení z nosu a fugu. Efekty se zintenzivňují s dobou mezi čteními a mohou být kumulativní u jedinců, kteří čtou rytiny příliš mnohokrát a/nebo příliš často. Čtenáři mají 60% šanci, že se u nich vytvoří alergie na brambory.

Dodatek 077-01:
Artefakt byl získán od █████ █████████ ve vesnici [VYMAZÁNO], Irsko. Místní obyvatelé postavili kolem artefaktu svatyni, kde se více než [VYMAZÁNO] účastníci zapojili do každonočního rituálu.

Útržkovité historické dokumenty, získané ze zbytků vesnického kostela (viz archiv 077-1576) a knihovnu (viz archiv 077-1582), naznačují že artefakt existoval již v roce 1848, kdy je popsán velmi pozitivně—- včetně 'ochránce' a [VYMAZÁNO]. V roce 1869 jsou však děsivé, rozhořčené a zahalené v eufemismu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License