SCP-076-CS
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-076-CS

Třída Objektu: Safe Neutralized

Úroveň Hrozby: Modrá

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-076-CS musí být uskladněno ve standardní zadržovací místnosti s protipožárním opatřením, pro objekty třídy Safe, v Oblasti-██. Místnost musí být přístupna pouze zaměstnancům Úrovně 2 a vyšší. V případě nezvladatelného požáru, musí být SCP-076-CS evakuováno, speciálně pro něj zřízenou, evakuační cestou. Jakékoliv poškození SCP-076-CS, musí být nahlášeno správci Oblasti a SCP-076-CS musí být následně otestováno, kvůli možným poruchám v jeho vlastnostech.

Mimo cílené experimentování, nesmí na SCP-076-CS nikdo sedět déle než 5 minut a nesmí během této doby nic říkat ani vydávat žádné zvuky. Minimální doba mezi používáními SCP-076-CS pro jednoho člověka, je 1 hodina.

Popis: SCP-076-CS je velké, starožitné, dekorativní křeslo, přibližně 1,8 metru vysoké. Je vyrobeno z mahagonového dřeva s měkkými žlutými polštářky na sedadle a opěradle. Sezení na něm je podle testovaných subjektů extrémně příjemné a relaxační, avšak není jisté jestli je toto jedna z anomálních vlastností SCP-076-CS, nebo je objekt pouze vyroben z kvalitních materiálů.

Pro subjekt, který si na SCP-076-CS sedne se v tento moment zastaví čas. Pro tento efekt musí subjekt sedět vzpřímeně, celá záda mít dolehlá na opěradle a celá předloktí položená na opěrkách. Subjekt je v této fázi schopný myslet a mluvit. Subjekt je schopný se do určité míry pohybovat dokud tím nenaruší svou pozici na SCP-076-CS. Subjekt během pobytu na křesle nepotřebuje dýchat, ani vykonávat žádné další, jinak nezbytné, potřeby. Pokud je pozice na SCP-076-CS porušena, čas začne okamžitě znovu plynout.

Po porušení pozice na SCP-076-CS se dostaví bolest hlavy, se závažností podle doby pobytu na křesle, přičemž při pobytu delším než 10 minut hrozí selhání mozku. Subjekt si navíc nepamatuje většinu věcí, o kterých na křesle přemýšlel. Toto je pravděpodobně způsobeno obrovskou aktivitou mozku, vykonanou za jeden moment.

Pokud subjekt mluví, nebo vydává zvuky, neslyší je, což je pravděpodobně způsobeno tím, že se zvukové vlny nemohou kvůli zastavenému času šířit. Zvuková energie hlasu subjektu je však uchovávána v jeho krku a při porušení pozice na křesle se veškerá energie najednou uvolní. Vzhledem k její možné velikosti, toto může způsobit incidenty od poruch sluchu, až po smrti v libovolně velkých oblastech okolo SCP-076-CS.

SCP-076-CS je náchylné na poškození stejně, jako běžné křeslo z těch materiálů, ze kterých je vyrobeno SCP-076-CS. S SCP-076-CS se z tohoto důvodu musí zacházet s maximální opatrností.

Dodatek 076-A: SCP-076-CS bylo získáno z Muzea ██████, ve [VYMAZÁNO], kde došlo k výše popsanému incidentu, který s sebou nesl █ mrtvých, včetně pracovníka muzea, který incident způsobil, a █ těžce zraněných. Podle informací muzea původně patřilo SCP-076-CS sovětskému generálovi Alexejovi ██████, který jej údajně využíval k [DATA VYMAZÁNA]. Tento proces se nepodařilo zreplikovat. Po jeho smrti SCP-076-CS beze stopy zmizelo a muzeum jej získalo až v roce 201█ od [VYMAZÁNO]. Z žádné dřívější doby nejsou o SCP-076-CS známé žádné informace.

Dodatek 076-B: Po jednomyslném hlasování rady O5 bylo rozhodnuto o neutralizaci SCP-076-CS. SCP-076-CS bylo spáleno a na jeho popelu byly provedeny testy. Po prokázání, že popel SCP-076-CS nemá žádné anomální vlastnosti byl popel vložen do urny, která byla umístěna jako dekorace do kanceláře Dr. ██████.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License