Záznam o Incidentech Mobilní Úderné Jednotky Omega-7
hodnocení: +2+x
blank.png

OD: Ředitelka Maria Jonesová, Administrace Záznamů a Informační Bezpečnosti (RAISA)
PRO: Administrátoři Úrovně 4
PŘEDMĚT: RAISA Aktualizace bezpečnostních protokolů Re: Dodatečné Informace Re: SCP-076

Jméno složky: : Dodatek 076-1: "Projekt Ábel" a "Mobilní Úderná Jednotka Omega-7"

Původní klasifikace: : O5

Nová klasifikace: : Úroveň 3, Podle potřeby.

Datum platnosti: : ██-██-████


Psychologický Profil Subjektu SCP-076-2

SCP-076-2 má buď naprosto jinou mysl než my, nebo je naprosto šílené, má jenom málo empatie nebo nápadů ve smyslu, jakému rozumíme. Koncepty jako pohlaví, láska a rovnost jsou SCP-076-2 naprosto cizí, alespoň v porovnání s naším chápáním těchto věcí. Subjekt ukázal, že jej vůbec nezajímá sex, sotva rozeznává mezi pohlavími, kromě vizuální identifikace. Navíc, přestože subjekt přiznal že se vyžívá v zabíjení a způsobování bolesti (jak emoční tak fyzické), nemá pro to potřebu. Zkrátka, perfektní sociopat.

Inteligenční testy na SCP-076-2 byly neprůkazné a nebylo dosaženo žádného přesného výsledku. Může tomu tak být kvůli neznámému myšlenkovému procesu subjektu. SCP-076-2 však předvedlo ohromné znalosti lidské anatomie (přestože velmi násilně), vojenské strategie otevřeného boje, hutnictví a, kupodivu, starání se o zvířata. Subjekt zná několik jazyků včetně angličtiny, ale nejzajímavější je jeho znalost prastaré Sumerštiny, jež se zdá být jeho preferovaným jazykem.

SCP-076 pohrdá lidskými bytostmi s jednou výjimkou: zdá se že má respekt vůči osobám, které uznává jako lepší než je sám. Toto bylo zjištěno, když se Agent ███████, který měl ohromné zkušenosti s SCP-076-2, během jednoho z úniků z kontejnmentu neobjevil. Subjekt se zdál rozrušený, ptal se několika zaměstnanců kde se Agent ███████ ukrývá. Když se konečně dozvěděl o osudu Agenta ███████ (zabitý jako vedlejší ztráta během vzdušného bombardování, jež mělo zpomalit postup SCP-███), SCP-076-2 zastavilo své šílenství a nechalo se odvést a spoutat.

Subjekt byl poté podroben rozhovoru ohledně náhlých drastických změn chování.

<Začátek záznamu>

Dr. ██████: Proč vás tak zajímá smrt Agenta ███████?

SCP-076-2: (Subjekt začíná nadávat ve staré sumerštině)

Dr. ██████: Proč vám jeho smrt vadí? Zabil jste již mnoho lidí, proč je on tak- (SCP-076-2 jej přeruší)

SCP-076-2: (nyní v angličtině) Jiný? Protože, na rozdíl od vás [Sumerské slovo, nepřeloženo], on byl výzva, skutečný nepřítel.

Dr. ██████: Proč je to pro vás dobré? Pokaždé když jste se probudil, zkusil jste utéct. On byl několikrát zodpovědný za vaše zadržení. Jeho smrt vás přeci musela potěšit.

SCP-076-2: Těžko bych čekal že tomu budete rozumět. Víte že se mu podařilo střelit mě do hlavy víc než ██krát? Takový muž si zaslouží zemřít v boji, tak blízko svému nepříteli, že ucítí jeho dech. Ne v nějaké [Sumerská slova, nepřeloženo] destrukci nařízené zbabělými králi a princi z bezpečí jejich paláců. Z vás ostatních… (SCP-076-2 si odplivne) je mi špatně. Ani nemám potřebu vás zabíjet.

(Subjekt je od té doby zticha, odmítá mluvit a odpovídat)

<Konec záznamu>

To naznačuje možný psychologický vstup do mysli SCP-076-2 a možný manipulační mechanismus. Vzhledem k tomu jak moc zdrojů používáme na zadržení SCP-076-2 a jeho pokusy o útěk a vzhledem k tomu, že Bowova komise vyjádřila zájem o vyzbrojování SCP objektů z taktických důvodů, doporučuji abychom se o to co nejdříve pokusili.

Dr. P█████ G████


OD: Dr. █████ █. █████
PRO: Dr. P█████ G████, Projekt Omega Sedm
PŘEDMĚT:

████,

Řekl ano.

███


NÁVRH PROJEKTU: MOBILNÍ ÚDERNÁ JEDNOTKA OMEGA-7 ("PANDORA'S BOX")

Prohlášení Mise: Podpora SCP-076-2 ("Ábel") v terénu při vysoce rizikových situacích.
Organizace Úderné Jednotky: Speciální člen Úderné Jednotky "Ábel," Velitel Úderné Jednotky ████ ████████████, 10 až 20 terénních agentů rozdělených do týmů po 3 až 5. Členové týmu budou osobně vybráni z řad elitních agentů Subjektem Ábelem, aby se zaručil hladký vztah mezi Artefaktem a ostatními členy Úderné Jednotky.
Zabezpečovací Protokoly: SCP-076-2 ("Ábel") bude nosit zařízení připevněné na krku, které pokud bude zaktivováno, nebo poškozeno okamžitě exploduje a terminuje SCP-076-2 kompletním zničením míchy, průdušnice a krevních cév v krku. Rovněž bude k SCP-076-2 připevněno sledovací zařízení. Subjekt bude mít zakázáno zabíjet pokud nedostane příkaz a má se vyvarovat způsobování škody zařízením organizace.
Výzbroj a Vybavení: Členové týmu budou vybaveni a ozbrojeni podle doktríny jednotek MTF. Vzhledem k tomu, že Subjekt Ábel neprokázal žádné sklony k používání střelných zbraní, nebo dokonce pochopení jejich používání, nebo taktických implikací, bude namísto toho vybaven jednou, nebo více sečnými zbraněmi pro boj zblízka podle libosti.
Dodatek: Pro boha, ████, najdi těm chlapům něco na práci. Ábel se začíná nudit a přiměl svůj tým k realistickému tréninku: oni mají náboje, on má tréninkové zbraně. Viděl jsi někdy někoho zlomit čelist pomocí gumového meče? On se nezastaví dokud někoho nezabije. - Dr. █████ █. █████


Hlášení od Dr. P█████ G████, Projekt Omega Sedm

Ve světle Ábelova používání sumerského jazyka jej výzkumníci požádali o přeložení několika dokumentů. Přestože nejdříve odpověděl s nezájmem, přeložil některé dokumenty které se mu zdály důstojné jeho pozornosti. Většina dokumentů vybraných SCP-076-2 se týkalo bitev a legendárních hrdinů, jeden z jeho nejoblíbenějších byl "Epos o Gilgamešovi".
Avšak jeden výzkumník mu ukázal symbol od SCP-073. Když jej uviděl, SCP-076-2 se rychle rozzuřil a zabil několik výzkumníků, než bylo možno aktivovat bombu na krku. Když byl oživen a otázán, odpověděl agresí a od tohoto směru diskuze bylo okamžitě upuštěno. Doporučuje se, aby se nic ohledně SCP-073 nedostalo do pozornosti SCP-076-2 a aby se ti dva nikdy nedostali do stejné budovy.


Dodatek 076-07: Nedávno bylo SCP-105 povoleno připojit se k Mobilní Úderné Jednotce Omega-7, neboť porazila SCP-076-2 v soutěži o to, kdo dokáže rychleji aktivovat několik zařízení, každé ve vzdálenosti jeden a půl kilometru od ostatních a od startovacího bodu. SCP-105 se podařilo dosáhnout mnohem lepšího času než SCP-076-2 zapomocí jejích schopností. SCP-076-2 uznal porážku a povolil jí vstup do skupiny.

Dodatek 076-09: Navržené setkání SCP-076-2 s SCP-682 bylo přesunuto na neurčito. Ti s Bezpečnostní Úrovní Prověrky 4 nebo vyšší mohou požádat o přístup k dokumentu Eventualita 076-2 #3.

Dodatek 076-23: Na žádost Bowovi Komise bude Mobilní Úderná Jednotka Omega-7 vyložena v ████████ regionu ███████████ proti [DATA VYMAZÁNA].


OD: Dr. █████ █. █████
PRO: Dr. P█████ G████, Projekt Omega Sedm
PŘEDMĚT: Nedělej to, P███

████,

Pro boha živého, nedělej to. Jakoby nestačilo že se snaží vyzbrojit i Iris. Nenech armádu aby nás šikanovala a nutila nás dělat za ně špinavou práci proti nějakým farmářům v ██████████.

███


OD: Generál ██████ Bowe, ████
PRO: Dr. P█████ G████, Projekt Omega Sedm
PŘEDMĚT: Dobrá práce

Excelentní práce, doktore. Mise šla přesně tak jak jsme očekávali. Znovu zavoláme až bude něco potřeba.

Generál ██████ Bowe, ████


OD:Dr. █████ █. █████
PRO: Dr. P█████ G████, Projekt Omega Sedm
PŘEDMĚT: Doufám že jsi na sebe hrdej zmrde.

<hello.jpg>

protože jsi horší než tenhle chlápek.


OD: Dr. P█████ G████, Projekt Omega Sedm
PRO: Tým Omega Sedm
PŘEDMĚT: Přeložení

Od tohoto momentu byl Dr. █████ █. █████ přeložen k SCP-682 jako zaměstnanec Úrovně 1.


[DATA VYMAZÁNA]


OD: Dr. P█████ G████, Projekt Omega Sedm
PRO: Generál ██████ Bowe, ████
PŘEDMĚT: Problémy

[DATA VYMAZÁNA]

I přes naše nejlepší snažení se Subjekt Ábel stává obtížnější kontrolovat. Všechny naše pokusy o jeho zabavení byly více méně neúspěšné.

Problémem je to, že je perfektním strojem na zabíjení a to je všechno co chce dělat. Což je přesně to co jsme chtěli, ale problém je, že nevíme jak ho vypnout.

[DATA VYMAZÁNA]

Začínají mi docházet mise, které bych mu dal a ty co zbývají nejsou dostatečně zabavující mentálně. Začíná vyjíždět na ostatní členy týmu. Je jenom otázkou času než se něco pokazí. Žádám o povolení přerušit projekt a dočasně neutralizovat Ábela, dokud nenajdeme něco, co by mohl dělat.


OD: Generál ██████ Bowe, ████
PRO: Dr. P█████ G████, Projekt Omega Sedm
PŘEDMĚT: Re: Problémy

Nepřijatelné. Neutralizace Subjektu Ábel by v tuto chvíli způsobila nepřijatelné zpoždění. Další misi budeme mít během několika týdnů. Vše co musíte udělat je zabavit ho do té doby. Pošlete ho na dovolenou, nebo tak něco.


OD: Dr. P█████ G████, Projekt Omega Sedm
PRO: Všechen oblastní personál
PŘEDMĚT: UPOZORNĚNÍ

TOTO JE AUTOMATICKÁ ZPRÁVA

SCP-076-2 odstranilo výbušný obojek a vymklo se kontrole. Všechen personál do stavu pohotovosti. Další žádosti podle vývoje situace.


OD: AUTOMATICKÝ OBRANNÝ SYSTÉM, ZADRŽOVACÍ OBLAST-25
PRO: Všechny Nadační Oblasti
PŘEDMĚT: POSLEDNÍ MOŽNOST VYUŽITA

TOTO JE AUTOMATICKÁ ZPRÁVA. NEODPOVÍDEJTE

Dne ██-██-████, ████:██, zapojila Zadržovací Oblast-25 své oblastní nukleární zařízení na odpočet deset minut.


OD: Rada O5
PRO: Všechny Nadační Oblasti
PŘEDMĚT: Poslední možnost Zadržovací Oblast-25: Odpověď

Dne ██-██-████, ████:██, byla Zadržovací Oblast-25 zničena detonací oblastní nukleární hlavicí. Oblasti-67 a 68 aktivují protokol FEMA a zajistí lokaci jakmile to bude možné. RAISA vydá oficiální příběh všemu personálu jakmile bude sepsán.


Revizovaný Psychologický Profil Subjektu SCP-076-2

SCP-076-2 má buď naprosto jinou mysl než my, nebo je naprosto šílené, má jenom málo empatie nebo nápadů ve smyslu, jakému rozumíme. Koncepty jako pohlaví, láska a rovnost jsou SCP-076-2 naprosto cizí, alespoň v porovnání s naším chápáním těchto věcí. Subjekt ukázal, že jej vůbec nezajímá sex, sotva rozeznává mezi pohlavími, kromě vizuální identifikace. Navíc, přestože subjekt přiznal že se vyžívá v zabíjení a způsobování bolesti (jak emoční tak fyzické), nemá pro to potřebu.
Inteligenční testy na SCP-076-2 byly neprůkazné a nebylo dosaženo žádného přesného výsledku. Je tomu tak kvůli tomu, že komunikace se Subjektem není možná když je v "zuřivém tranzu" Subjekt zná několik jazyků včetně angličtiny, ale nejzajímavější je jeho znalost prastaré Sumerštiny, jež se zdá být jeho preferovaným jazykem.
SCP-076 pohrdá lidskými bytostmi a zabije je na potkání. Nemělo by se pokoušet o komunikaci se subjektem.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License