SCP-076
hodnocení: +4+x
blank.png

OD:: Dr. █████ █. █████
PRO: Ředitelka Maria Jonesová, Administrace Záznamů a Informační Bezpečnosti (RAISA)
PŘEDMĚT: Revize složky pro SCP-076

███,

Musím říct, že vážně protestuji vůči všem navrženým revizím složky SCP-076. Já vím, že zakrývání důležitých informací znamená, že je to bezpečnostní riziko, ale oba víme, že se ti nahoře jenom snaží zamést svojí největší a nejtrapnější chybu pod koberec. Omega-7 se stala. Existovala. Ti lidé umřeli, protože jste to pokazili a to nezměníte, nehledě na to, jak moc se to budete snažit skrýt.

Pro lásku boží, ženská, ty lidi co ho stráží si zaslouží vědět přesně co je zač a co udělal. Co jsme MY udělali. Jak jsme to posrali, aby to oni nezkazili taky.

███


Objekt #: SCP-076

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Zadržovací Oblast-25b je umístěna 200 m pod úrovní moře, vytunelovaná z pevného podloží a v seismologicky stabilní oblasti. Zařízení je přístupné skrz vertikální výtahovou šachtu, rozdělenou každých padesát (50) metrů zpevněnými protivýbušnými dveřmi, vyrobenými z 20cm tlustého zaštítěného materiálu. Pokud se zrovna nepoužívá, je výtahová šachta zatopena mořskou vodou.

Zadržovací Oblast-25b byla zbudována z následujících komponentů:

 • Vnějšího Bezpečnostního perimetru proti vnějším hrozbám, zaměstnanci jsou vycvičeni v boji v úzkých prostorách a taktikách pro zabránění vniku nepřátel.
 • Administrativní a Podpůrné oblasti (ASA) stávající se z podpůrných zařízení a ubytování pro personál základny.
 • Primární Zadržovací Zóny (PCZ), se skládají z sedmimetrové kostky uzavřené v 1,5 m zpevněném materiálu. Primární Zabezpečovací Zóna je navržena tak, aby se dala zatopit a vysušit podle potřeby a měla by být pod vodou pokud není nutný přístup dovnitř.
 • 150 m dlouhé "vražedné chodby", která je jediným vstupem do PCZ z ASA (včetně vodovodních, elektrických, odvodňovacích a ventilačních linek). Stěny i podlaha chodby jsou vyztuženy podobně, jako PCZ, ovšem s přidaným elektrickým odpuzovacím systémem schopným vydat 20,000 voltů.

Bezpečnostní stanice u vchodu do zabíjecí chodby nesmí být obsazena méně, než třemi (3) ozbrojenými členy ochranky. Mezi výzbrojí musí být alespoň jeden (1) ███████ připevněný systém blízské obrany (CIWS) s čistým výhledem na chodbu a se zástěnou z plexiskla na ochranu operátora před vrženými zbraněmi.

V případě plného úniku ze zadržení se musí veškerý personál v Oblasti okamžitě přesunout k nejbližší bezpečnostní stanici, kde jim budou rozdány zbraně a výstroj. Zaměstnanci budou v plném pozoru dokud nebude potvrzeno, že SCP-076-2 bylo neutralizováno. Pokud od vyhlášení plného prolomení zadržení uplyne 90 minut bez příkazu ukončit výjmečný stav od personálu Úrovně 4, bude následně použito poslední možné řešení. Nastane kompletní zaplavení základny mořskou vodou a na minimálně 24 h se uzavře přístup k výtahové šachtě, dokud nedojde k opětovnému zajištění Oblasti. Toto opatření skončí smrtí veškerého přítomného personálu v Oblasti.


Popis: SCP-076 sestává ze dvou komponentů: kamenné kostky (SCP-076-1) a humanoidní entity uvnitř ní (SCP-076-2).

SCP-076-1 je kostka o velikosti 3 x 3 m vyrobená z černého skrvnitého metamorfického kamene. Všechny strany zvenku i zevnitř SCP-076-1 jsou pokryty hlubokými vyřezávanými obrazci nepatřícími k žádné známé civilizaci. Radiační analýza ukazuje, že objekt je zhruba deset tisíc (10,000) let starý. Na jedné straně jsou dveře, uzamčené 0,5 m širokým zámkem, obklopeným dvaceti (20) menšími zámky v kruhovém vzoru. Až doposud nebyl nalezen žádný z klíčů, dveře se tudíž nedají zamknout.

Vnitřní teplota se pohybuje kolem 93 stupňů Kelvina (-180,15 stupňů Celsia) a nedá se nijak změnit zevnitř, ani zvenčí. Přímo ve středu místnosti je 2,13 m vysoká rakev, ukotvená a uzamčená několika řetězy z neznámého materiálu, které jsou připevněny z vnitřních rohů SCP-076-1.

SCP-076-2 připomíná hubeného muže semitského původu, kolem dvaceti let. Vlasy jsou černé a oči šedé, odstín kůže olivový. Subjekt je 1,96 m vysoký a váží 81,65 kg. Na většině těla má tetování vyobrazující tajuplné a okultní obrazce (především ve formě démonických obličejů) a to od nenápadných až po velmi okázalé. Když je subjekt uvnitř SCP-076-1, je technicky vzato mrtvý.

Avšak občas se SCP-076-2 vzbudí, "vzkřísí" a to s kompletními základními procesy potřebnými k existenci člověka. Subjekt se pokusí opustit SCP-076-1. Pokud bude úspěšný, dostane se do tranzu ve kterém vyhledá nejbližší lidskou bytost a bude ignorovat všechny jiné bytosti. Až přijde do kontaktu s živými lidmi, vstoupí SCP-076-2 do stavu zuřivosti a pokusí se zaútočit a zabít všechny lidi, které potká. Do dnešního dne se nenašel jiný způsob jak jej zastavit než zabití.

Terminace SCP-076-2 je často obtížná kvůli jeho výjimečným fyzickým schopnostem. Subjekt disponuje nadlidskou silou a rychlostí, ačkoliv není zcela nezranitelný. Projevil pozoruhodnou schopnost ignorovat bolest a šok, pokračující v činnosti navzdory zraněním, která by u normálních lidí skončila smrtí. Dosavadní setkání ukázala, že SCP-076-2 je schopen (kromě jiných):

 • Dostat se skrz vyztužené bezpečnostní dveře z oceli za přibližně čtyři minuty vytrvalého útočení.
 • Uběhnout 64 m za méně tři (3) sekundy.
 • Dostat několik zásahů ráže .50 do hlavy a přežít po několik dalších minut, kdy pokračuje v zabíjení i přes poškození mozku.
 • Rozbíjet ve vzduchu náboje vypálené z pistolí a útočných pušek za pomocí kusu železobetonu.
 • Přežít bez udušení po jednu hodinu (1) bez přísunu kyslíku.
 • Avšak nejzajímavější na SCP-076-2 je jeho schopnost zdárně materializovat sečné zbraně odnikud. Zpomalené záznamy odhalily, že zbraně jsou vytaženy z miniaturního dimenzionálního zlomu, popsaného jako "malá díra v prostoru". Kam tento portál vede není známo, stejně jako, jakým způsobem je SCP-076-2 schopno vytvářet tyto zlomy. Záběry těchto zbraní ukazují, že jsou vyrobeny z neodráživého černého materiálu a připomínají "černou prázdnotu vesmíru". Žádná strukturní analýza není možná, neboť zbraně mizí rychle poté, co opustí SCP-076-2.

SCP-076-2 bylo několikrát zabito různými způsoby:

 • Poškozením od několika těžkých kulometů.
 • Udušením.
 • Rozdrcením pod výtahovým vybavením vážícím 13,6 tun, používaným pro převoz SCP-076-1.
 • Kremací, pomocí granátu Thermate-TH3, umístěným přímo do hrudní dutiny SCP-076-2.
 • Během nejhoršího úniku, byla Zadržovací Oblast-25 (která dříve skladovala SCP-076) donucena odpálit nukleární hlavici, jako pokus zadržet SCP-076-2, výsledkem bylo zničení Oblasti a veškerého personálu. SCP-076-1 přežilo.

Po smrti se zbytky SCP-076-2 rychle rozloží na prach. SCP-076-1 a rakev uvnitř se s ohromnou silou zavřou a zámek se protočí, čímž se SCP-076-1 naprosto uzavře. Následně se SCP-076-2 obnoví v rakvi, tento proces může zabrat od šesti (6) hodin po dvacet pět (25) let.

Posmrtná analýza SCP-076-2 odhalila, že jeho útroby jsou velmi odlišné od těch našich, zdokumentováno v [DATA VYMAZÁNA].


Dodatečné: SCP-076 bylo nalezeno v ████████████, v Mongolsku v roce 18██, anglickými archeology. Všichni členové expedice byli následně zabiti při cestě domů. SCP-076 bylo získáno z lodi █████ ███████ skupinou ███████ Společnost (jedna z organizací, které se později sjednotily do Globální Okultní Koalice) a bylo vystaveno v jejich vnitřní Svatyni.

SCP-076 zůstalo ve skladu po ███████ (██) let, dokud se SCP-076-2 nestalo aktivním a neuniklo dne ██-██-████. Důvod aktivace SCP-076 je v tuto chvíli neznámý, ale v tuto chvíli byly klíče od vnější schránky ztraceny. Masivní lov na SCP-076-2 trval přes tři (3) roky a ████ ███████, dokud nebylo SCP-076-2 zneškodněno ██████████ ███████, jež jej zabil a donutil znovu zformovat uvnitř SCP-076-1, v té době již zajištěném agenty Nadace SCP.

Subjekt byl zadržen po tři (3) další roky, pod neustálým dohledem a byl terminován, kdykoliv se stal aktivním, i když se mu občasně podařilo utéct na krátké chvíle, většinou kvůli průniku zabezpečení, nebo útokům jiných organizací. Úmrtí v řadách Nadace byla [DATA VYMAZÁNA]

[DATA VYMAZÁNA]

[DATA VYMAZÁNA]

Po posledním incidentu byly zavedeny aktuální procedury ohledně SCP-076, avšak stále se vylepšují díky pokrokům technologie.

Dodatek 076-2: "Projekt Ábel" a "Mobilní Úderná Jednotka Omega-7"

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License