SCP-076
hodnocení: +4+x
blank.png

OD:: Dr. █████ █. █████
PRO: Ředitelka Maria Jonesová, Administrace Záznamů a Informační Bezpečnosti (RAISA)
PŘEDMĚT: Revize složky pro SCP-076

███,

Musím říct, že vážně protestuji vůči všem navrženým revizím složky SCP-076. Já vím, že zakrývání důležitých informací znamená, že je to bezpečnostní riziko, ale oba víme, že se ti nahoře jenom snaží zamést svojí největší a nejtrapnější chybu pod koberec. Omega-7 se stala. Existovala. Ti lidé umřeli, protože jste to pokazili a to nezměníte, nehledě na to, jak moc se to budete snažit skrýt.

Pro lásku boží, ženská, ty lidi co ho stráží si zaslouží vědět přesně co je zač a co udělal. Co jsme MY udělali. Jak jsme to posrali, aby to oni nezkazili taky.

███


Objekt #: SCP-076

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Zabezpečovací Oblast-25b je umístěna 200m pod úrovní moře, vytunelovaná z pevného podloží a v seismologicky stabilní oblasti. Zařízení je přístupné skrz vertikální výtahovou šachtu, rozdělenou každých padesát (50) metrů zpevněnými protivýbuchovými dveřmi, vyrobenými z 20cm tlustého zaštítěného materiálu. Pokud se zrovna nepoužívá, je výtahová šachta zatopena mořskou vodou.

Zabezpečovací Oblast-25b byla zbudována z následujících komponentů:

 • Vnějšího Bezpečnostního perimetru proti vnějším hrozbám, zaměstnanci jsou vycvičeni v boji v úzkých prostorách a taktikách pro zabránění vniknutí nepřátel.
 • Administrativní a Podpůrné oblasti (ASA) stávající z podpůrných zařízení a ubytování pro personál základny.
 • Primární Zadržovací Zóny (PCZ), sestávající z sedmi metrové kostky uzavřené v 1.5m zpevněného materiálu. Primární Zabezpečovací Zóna je navržena tak, aby se dala zatopit a vysušit podle potřeby a měla by být pod vodou pokud není nutný přístup dovnitř.
 • 150m dlouhé "zabíjecí chodby", která je jediným vstupem do PCZ z ASA (včetně vody, vysávání energie a ventilace). Stěny a podlaha chodby jsou vyztuženy podobně, jako PCZ, ovšem s přidaným elektrickým odpuzovacím systémem schopným vydat 20,000 voltů.

Bezpečnostní stanice u vchodu do zabíjecí chodby nesmí být obsazena méně, než třemi (3) ozbrojenými členy ochranky. Mezi výzbrojí musí být alespoň jeden (1) ███████ připevněný systém CIW s čistým výhledem na chodbu a se zástěnou z plexiskla na ochranu operátora před vrženými zbraněmi.

V případě plného úniku se musí veškerý personál v Oblasti okamžitě přesunout k nejbližší bezpečnostní stanici, kde jim budou rozdány zbraně a zbroj. Zaměstnanci budou v plném pozoru dokud nebude potvrzeno, že SCP-076-2 bylo neutralizováno. Pokud od vyhlášení plného úniku uplyne 90 minut bez příkazu ukončit vyhlášku od Personálu Úrovně 4, Konečné řešení bude použito, celá základna se zaplaví mořskou vodou a uzavře se přístup k výtahové šachtě na minimálně 24 hodin. Toto opatření skončí smrtí veškerého personálu v Oblasti.


Popis: SCP-076 sestává ze dvou komponentů: kamenné kostky (SCP-076-1) a humanoidní entity uvnitř ní (SCP-076-2).

SCP-076-1 je kostka o velikosti 3x3m vyrobená z černého skrvnitého metamorfického kamene. Všechny strany zvenku i zevnitř SCP-076-1 jsou pokryty hlubokými vyřezávanými obrazci nepatřícími k žádné známé civilizaci. Radiační analýza ukazuje, že objekt je zhruba deset tisíc (10,000) let starý. Na jedné straně jsou dveře, uzamčené 0,5m širokým zámkem, obklopeným dvaceti (20) menšími zámky s kruhovým vzorem. Až doposud nebyl nalezen žádný z klíčů, dveře se tedy nedají zamknout.

Vnitřní teplota se pohybuje kolem 93 stupňů Kelvina (-180,15 stupňů Celsia) a nedá se nijak změnit zevnitř, ani zvenčí. Přímo ve středu místnosti je 2.13m vysoká rakev, ukotvená a uzamčená několika řetězy z neznámého materiálu, které jsou připevněny z vnitřních rohů SCP-076-1.

SCP-076-2 připomíná hubeného muže semitického původu, kolem dvaceti let. Vlasy jsou černé a oči šedé, odstín kůže olivový. Subjekt je 1.96m vysoký a váží 81.65kg. Na většině těla má tetování vyobrazující tajuplné a okultní obrazce (především ve formě démonických obličejů) a to od nenápadných až po velmi okázalé. Když je subjekt uvnitř SCP-076-1, je technicky vzato mrtvý.

Avšak občas se SCP-076-2 vzbudí, vzkřísí a to s kompletními základními procesy potřebnými k existenci člověka. Subjekt se pokusí opustit SCP-076-1. Pokud bude úspěšný, dostane se do tranzu ve kterém vyhledá nejbližší lidskou bytost a bude ignorovat všechny jiné bytosti. Až přijde do kontaktu s živými lidmi, vstoupí SCP-076-2 do stavu zuřivosti pokusí se zaútočit a zabít všechny lidi, které potká. Do dnešního dne se nenašel jiný způsob jak jej zastavit než zabití.

Zneškodnění SCP-076-2 je často problematické, kvůli jeho výrazným fyzickým schopnostem. Subjekt má nadlidskou sílu a rychlost a přestože není nezranitelný, prokázal značnou schopnost ignorovat bolest a šok, když pokračoval i přes utržená zranění, která by zabila normální lidi. Dosavadní setkání ukázala, že SCP-076-2 je schopen (kromě jiných):

 • Dostat se skrz vyztužené bezpečnostní dveře z oceli za čtyři minuty vytrvalého útočení.
 • Uběhnout 64m za tři (3) sekundy.
 • Dostat několik zásahů ráže .50 do hlavy a přežít po několik dalších minut, kdy pokračuje v zabíjení, i přes poškození mozku.
 • Rozbíjet ve vzduchu náboje vypálené z pistolí a útočných pušek za pomocí kusu betonu a výztuže.
 • Přežít po jednu (1) hodinu bez kyslíku před udušením.
 • Avšak nejzajímavější na SCP-076-2 je jeho schopnost zdárně materializovat naostřené zbraně odnikud. Zpomalené záznamy odhalily, že zbraně jsou vytaženy z miniaturního dimenzionálního zlomu, popsaného jako "malá díra v prostoru". Kam tento portál vede je neznámo, stejně jako, jak je SCP-076-2 schopno vytvářet tyto zlomy. Záběry těchto zbraní ukazují, že jsou vyrobeny z neodráživého černého materiálu a vypadají jako "černá prázdnota vesmíru". Žádná strukturní analýza není možná, neboť zbraně mizí rychle na to, co opustí SCP-076-2.

SCP-076-2 bylo několikrát zabito různými způsoby:

 • Poškozením od několika těžkých palných zbraní.
 • Udušením.
 • Rozdrcením pod výtahovým vybavením vážícím 13.6 tun, používaným pro převoz SCP-076-1.
 • Kremací, pomocí granátu Thermate-TH3, umístěným přímo do hrudní dutiny SCP-076-2.
 • Během nejhoršího úniku, byla Zadržovací Oblast-25 (která dříve skladovala SCP-076) donucena odpálit nukleární hlavici, jako pokus zadržet SCP-076-2, výsledkem bylo zničení Oblasti a veškerého personálu. SCP-076-1 přežilo.

Po smrti se zbytky SCP-076-2 rychle rozloží na prach. SCP-076-1 a rakev uvnitř se s ohromnou silou zavřou a zámek se protočí, čímž se SCP-076-1 naprosto uzavře. Následně se SCP-076-2 obnoví v rakvi, tento proces může zabrat od šesti (6) hodin po dvacet pět (25) let.

Posmrtná analýza SCP-076-2 odhalila, že jeho vnitřní systém je velmi odlišný od toho našeho, zdokumentováno v [DATA VYMAZÁNA].


Dodatečné: SCP-076 bylo nalezeno v ████████████, v Mongolsku v roce 18██, anglickými archeology. Všichni členové expedice byli následně zabiti při cestě domů. SCP-076 bylo získáno z lodi █████ ███████ skupinou ███████ Společnost (jedna z organizací, které se později sjednotily do Globální Okultní Koalice) a bylo vystaveno v jejich vnitřní Svatyni.

SCP-076 zůstalo ve skladu po ███████ (██) let, dokud se SCP-076-2 nestalo aktivním a neuniklo dne ██-██-████. Důvod aktivace SCP-076 je v tuto chvíli neznámý, ale v tuto chvíli byly klíče od vnější schránky ztraceny. Masivní lov na SCP-076-2 trval přes tři (3) roky a ████ ███████, dokud nebylo SCP-076-2 zneškodněno ██████████ ███████, jež jej zabil a donutil znovu zformovat uvnitř SCP-076-1, v té době již zajištěném agenty Nadace SCP.

Subjekt byl zadržen po tři (3) další roky, pod neustálým dohledem a byl terminován kdykoliv se aktivoval, i když se mu občasně podařilo utéct na krátké chvíle, většinou kvůli průniku zabezpečení, nebo útokům jiných organizací. Úmrtí v řadách Nadace byla [DATA VYMAZÁNA]

[DATA VYMAZÁNA]

[DATA VYMAZÁNA]

Po posledním incidentu byly zavedeny aktuální procedury ohledně SCP-076, avšak stále se vylepšují díky pokrokům technologie.

Dodatek 076-2: "Projekt Ábel" a "Mobilní Úderná Jednotka Omega-7"

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License