SCP-075
hodnocení: 0+x
blank.png
scp-075.jpg

SCP-075. Fotografii pořídil Dr. Takeshi Yamada.

Objekt #: SCP-075

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-075 je uskladněno v nádobě o velikosti 1 m x 1 m x 1 m, tato nádoba musí být odolná proti korozi Úrovně-4. Vlhkost místnosti nikdy nesmí překročit 1%. Odvlhčovače musí pracovat nepřetržitě, aby udržovaly vlhkost. K dispozici je také zásoba sorbentu. Pokud vlhkost místnosti překročí prahovou hodnotu 1%, musí být veškerý personál okamžitě evakuován. Skladovací prostor bude uzavřen, dokud nebude vlhkost snížena na bezpečnou úroveň.

Veškerý personál, který vstupuje do uzavřeného prostoru s SCP-075, musí být oblečen v chemickém ochranném obleku Úrovně-4. Pokusy spojené s použitím vodných roztoků jsou přísně zakázány. Pokud takový roztok vstoupí do SCP-075, musí být zóna okamžitě uzavřena a naplněna vysoušecím činidlem, dokud se nevrátí vlhkost na přijatelnou úroveň. Evakuace personálu, který zůstává v Oblasti, je zakázána.

Popis: SCP-075 vypadá jako velký hlemýžď o délce 20 cm, šířce 13 cm a výšce 15 cm. Objekt má silnou svalnatou nohu, která vypadá jako šestiprstá tlapa. Předmět je nesmírně těžký; jeho hmotnost je přibližně 860 kg. Příčina takové váhy je neznámá. Odvlhčování je jediný známý způsob, jak se chránit před SCP-075, neboť organismus přejde do klidového stavu v době, kdy se vlhkost jeho okolí blíží nule.

Pokud SCP-075 není dehydratováno, je schopné se pohybovat neuvěřitelnou rychlostí navzdory své velikosti a hmotnosti. Jako dravec chytá kořist a namočí ji ve velmi žíravém alkalickém roztoku, vylučovaném póry na "noze". Testování ukázalo, že se pravděpodobně jedná o nejvíce žíravou látku na světě. V důsledku agresivního chování položky nelze látku shromažďovat, dokud je aktivní. Zatím nebyl nalezen žádný materiál, který by byl schopný odolat korozivnímu účinku sekrecí.

Dodatek 075-F: Pokusy o shromažďování sekretu SCP-075 se mají provádět pouze se souhlasem a pod dohledem všech pracovníků s prověrkou Úrovně-4 pracujících v této zóně. Toto schválení však nemůže zrušit trvalý zákaz týkající se hydratace SCP-075, to se týká i použití sekrecí na samotné SCP-075.

Dodatek 075-G: Pomocí SCP-294 se podařilo získat žíravou sekreci v šálku. Pokračují testy, jenž mají za úkol najít látky schopné odolat korozivním účinkům sekrecí. Probíhají také testy, které mají cíl zjistit, proč se hrneček, jež SCP-294 poskytlo, ukázal jako odolný proti výše uvedené látce.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License