SCP-074
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-074

Třída Objektu: Euclid

DATA AKTUALIZOVÁNA

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-074 je zadržováno v Oblasti 84. SCP-074 je aktivní infohazard. Nesmí být prováděn žádný výzkum ohledně jeho anomálních vlastností. Veškeří zaměstnanci, kteří se předtím účastnili ve výzkumu SCP-074 a mají pomaturitní nebo vyšší vzdělání ve fyzice, nebo vstoupili do Archivu 074-317E, nesmí nikdy přijít do vzdálenosti menší než 5 km od SCP-074.

SCP-074 musí být zadržováno v místnosti o velikosti 6m x 6m x 3m ze zesíleného skla1, filtrující veškeré ultrafialové světlo, a umístěno v místnosti bez oken osvětlované monochromatickými svítidly, která slouží jako druhořadé zadržení. Zadržovací místnost musí být obklopena lešením s pláty živé kultivované lidské kůže umístěných paralelně s povrchem zadržovací místnosti a uspořádaných tak, aby se překrývaly s laterálním krytím alespoň 95%. Pláty kůže musí být minimálně tři (3) milimetry tlusté a nahřáté na teplotu třicet sedm (37) stupňů Celsia a musí být vypěstovány ze vzorků poskytnutých zaměstnanci třídy D, se vzděláním nejméně druhého stupně základní školy, ale zároveň ne větším než střední školy. Veškeré kožní pláty musí být dennodenně kontrolovány, zda se na nich nevytvořily případy SCP-074-1; veškeré případy SCP-074-1 musí být odstraněny a spáleny.

SCP-074 musí být krmeno 75 gramy čerstvě nastrouhaných listů jablka (rodu Malus), kůrou, a hydroponicky pěstovaným ovocem, aby se omezil výskyt znečišťujících látek a cizích organismů, jednou denně skrze mechanický dávkovač.

Kdyby došlo ke spontánnímu prolomení zadržení, zaměstnanci mohou donutit SCP-074 k návratu do svého zadržení nejprve zaměstnáním všech jeho čtyř sad čelistí celistvými čerstvými jablky, a pak fyzickým strkáním SCP-074 v požadovaném směru, během čehož musí lehce plácat otevřenou dlaní do jeho složených očí, nebo jeho přední pár tykadel postřikovat 0.5% roztokem kyseliny mravenčí.

Popis: SCP-074 je anomální organismus, který využívá své různorodé kvantové vlastnosti na makroskopické škále a jinými způsoby ovlivňuje obvyklé zákony fyziky ve své blízkosti. Specifický charakter těchto změn se zdá být propojen s mírou, s jakou si jsou lidé v blízkosti SCP-074 vědomi přesných detailů fyzikálních zákonů, které SCP-074 modifikuje tak, že výzkum určený pro zjištění zda SCP-074 má danou vlastnost nebo schopnost vyústí ve vývoj nebo manifestaci dané vlastnosti nebo schopnosti u SCP-074. Archiv 074-317E — úplný seznam anomálních fyzikálních fenoménů, které jsou, nebo byli, asociovány s SCP-074 — je dostupný pro zaměstnance úrovně 3 nebo vyšší; zaměstnanci, kteří četli tento dokument budou diskvalifikováni z pracování s SCP-074, nebo jiné činnosti nacházející se v blízkosti menší než 5 km od Oblasti 81.

SCP-074 opakovaně projevilo schopnost se spontánně objevit na místech až 3 metry mimo své hlavní zadržení; toto bylo připodobněno k tunelovému jevu.

Nadační entomologové váhavě určili, že SCP-074 patří do rodu Isopoda běžně známého jako stejnonožci. Jeho setrvačná hmotnost je zhruba 1700 kilogramů, ale jeho gravitační hmotnost je zhruba 375 gramů; jeho objem byl odhadnut na 1.7 kubických metrů, což je zhruba velikost vozu nižší střední třídy.

SCP-074 je samice2 a partenogenní; kulovitý orgán nacházející se na špičce jeho vejcovodu světélkuje a pravidelně3 a vydává něco, o čem se původně myslelo, že je forma neionizujícího záření, ale bylo od té doby identifikováno jako ,,koherentní vlnový balík"4 pravděpodobnosti ,,zhmotnění"5 jednoho ze samo oplozených vajíček SCP-074 (dále uváděno jako SCP-074-1). Případy SCP-074-1 se předně zhmotňují a inkubují v mase lidí, se znalostmi fyziky6. V nepřítomnosti vhodného lidského hosta se vlnový balík zhmotní v jiných organismech, nebo neživých předmětech; každopádně, spíše než, že se inkubují, vajíčka uschnou a zemřou, a zanechají po sobě díry, podobné radiačnímu poškození na makroskopické škále. Zdá se, že vlnové balíky po určité době uhnijí, jelikož žádný vlnový balík, nebo případ vlnovému balíku podobného poškození, nebyl detekován ve vzdálenosti větší než 400 metrů od SCP-074. Rychlost, jakou úspěšně inkubované případy SCP-074-1 dospívají, zdánlivě záleží na hostitelově vystavení ultrafialovému světlu: pokud je hostitel vystavěn průměrně 30 minutám nefiltrovaného slunečního světla po dobu jednoho měsíce, tak bylo pozorováno, že případ SCP-074-1 vyrostl z 2 miligramů na 8 kilogramů7, kdežto uvnitř hostitele, který byl na měsíc absolutně odstřihnut od přirozeného světla, dosáhly tři souběžné případy velikostí před odstraněním pouze 600g, 680g a 710g. Kompletní vývojová historie a životní cyklus SCP-074-1, včetně toho jak se vynoří z hostitele, a velikosti při vynoření, není zatím známa.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License