SCP-073-CS
hodnocení: +7+x
blank.png
grizzly

SCP-073-CS SCP-073-CS-1 ve výběhu

Objekt #: SCP-073-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury:


Poznámka: Označení SCP-073-CS je kolektivně používané pro veškeré instance SCP-073-CS.

Popis: SCP-073-CS je medvěd grizzly, který má namísto tlamy tzv. past na medvědy, objekt vytvořený ze železa s čelistmi napojenými na našlapovací mechanismus, která je napojená na pružnou tkáň. SCP-073-CS zabíjí svou oběť po zalehnutí na zem, otevřením tlamy, vysunutím "pasti," zakousnutím obětí do krku a následným zlomením krku oběti. Po terminaci oběti ji SCP-073-CS sežere. Obrys "pasti" SCP-073-CS nelze vidět i přes značně větší rozměry "pasti" oproti tlamě SCP-073-CS, a tak je pravděpodobné, že se uvnitř tlamy SCP-073-CS nachází prostorová anomálie, ze které vychází "past" napojená na pružnou tkáň.

Dodatek 073-CS 1: Po veterinární prohlídce, která byla provedena, protože se až na svou tlamu SCP-073-CS neliší jakkoliv od neanomálního medvěda Grizzly, bylo objeveno, že SCP-073-CS má na levé přední noze zranění připomínající zranění po pasti na medvědy.

Dodatek 073-CS 2: 30. 8. 2032 se narodily 3 medvíďata s identickými anomálními vlastnostmi jako SCP-073-CS. Matka je pravděpodobně medvědice Ellie. Tyto mláďata jsou označována SCP-073-CS-2 až -4. Otec je nyní označován jako SCP-073-CS-1. Byly aktualizovány SZP.

Dodatek 073-CS 3:
Incident 073-CS-1 a: 10. 3. 2046 zemřelo SCP-073-CS-1. Příčina úmrtí byla potvrzena jako celkové selhání životních funkcí kvůli vysokému věku jedince. Okamžitě po úmrtí se seběhly SCP-073-CS-2, -3 a -4 k ostatkům SCP-073-CS-1 a začaly je požírat. Oblastní ochranka byla nucena všechny instance uspat a rozřadit do samostatných klecí. Byly přepracovány SZP.

Dodatek 073-CS 4:
Incident 073-CS a: 47 dnů po zavedeních aktualizovaných SZP začaly SCP-073-CS hlasitě vokalizovat řev a kousat do mříží klece. Všechny instance SCP-073-CS prolomily zabezpečení ve stejný moment a utekly z Oblasti poté, co terminovaly většinu bezpečnostního personálu. Ztráta krve všech instancí je považována za minimální. Z neznámého důvodu přestaly sledovače SCP-073-CS vysílat. Instance SCP-073-CS utekly do blízkého lesa s vysokým výskytem medvědů. Vzhledem k tomu, že se SCP-073-CS jakkoliv vizuálně neliší od medvědů grizzly je návrat instancí považován za nemožný. Byla přepracována dokumentace SCP-073-CS.


Seznam změn:

Třída Objektu: Safe Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Instance SCP-073 jsou aktuálně nezadržené. Všechna média musí být sledována pro detekování zpráv o SCP-073-CS. Tyto zprávy musí být okamžitě ověřeny, a pokud budou prokázány, musí být zničeny a na místo vyslána MTF Hotel-8 ("Bear Hunters").
VAROVÁNÍ DETEKOVÁNO PROLOMENÍ SYSTÉMU

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License