SCP-071
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-071

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-071 je zadrženo v upravené Standardní Humanoidní Zadržovací Cele bez možnosti pozorování. Pozorování SCP-071 může být provedeno pouze s uzavřeným video obvodem s minimálním 60 sekundovým opožděním. Experimenty prováděné s SCP-071 musí být povoleny minimálně od dvou (2) vedoucích Oblasti s prověrkou Úrovně 4 a personál vstupující do kontejmentu s SCP-071 musí být skupina skládající se z nejméně (4) pracovníků. Všechen personál projevující neobvyklé nebo kompulzivní chování musí být okamžitě odstraněn ze zóny, opatřen plným psychologickým vyšetřením. Buď jim budou podána amnestika třídy C nebo budou případně znovu přiděleni do služby.

Zaměstnanci by za žádných okolností neměli mít povoleno sledovat SCP-071 bez speciálních obvodů nebo bez zpožděného pozorovacího záznamu. Všechny vizuální nahrávky nebo fotografie SCP-071 musí být okamžitě zničeny, pokud už nejsou potřeba.

Popis: SCP-071 je metamorfní entita obdařena schopností měnit formu na základě největší sexuální touhy pozorovatele. Tato schopnost je funkční i přes překážky, určené ke znemožnění pohledu SCP-071 na pozorovatele, jako jsou například uzavřené obvody a jednosměrná zrcadla ke sledování, ale může být provedena prevence, jako je zpoždění pozorovacího záznamu, aby se předešlo pozorování v přítomném čase. SCP-071 projevuje známky neschopnosti změnit podobu, pokud se nejedná o vnější podněty, tak zůstává ve své poslední formě. Vypadá to, že SCP-071 má malý, či nemá žádný limit form, ve které se SCP-071 může proměnit (viz Dodatek 071-01 pro podrobnosti).

SCP-071 se také projevuje jako inteligentní. Nicméně nebyly projeveny jakékoliv známky verbální komunikace, a chování SCP-071 se mění v závislosti k sexuální touze pozorovatele, ale není známo zda SCP-071 mění svoje chování v závislosti na aktuální formě, či jenom napodobuje chování, které pozorovatel předpokládá.

Lidské subjekty, kterým bylo povoleno zapojit se do sexuální aktivity s SCP-071, projevily náhlou atrofii svalů, kosterní struktury a činnosti mozku, docházející 1-2 dny po kontaktu. Atrofie přetrvává až sedm (7) dní, nehledě na opatřené psychologické terapie po kontaktu, i když subjekt může utrpět trvalé poškození struktury svalů a kostry, snížené funkce orgánů, sníženou funkčnost mozku a případnou sterilitu. Subjekty, které dosáhnou sebeukojení masturbací pomocí medií obsahující SCP-071 (nehledě na opožděnost či neopožděnost), budou trpět stejnými efekty.

SCP-071 dosáhlo pozornosti Nadace upozorněním ze dne ██/██/██ následující [DATA VYMAZÁNA]. Z důvodu pokračujících zdravotních případů podobných vystavení SCP-071, se Nadace pokouší o odstranění všech vizuálních médií SCP-071 z internetu.

Dodatek 071-01: Poznámka Výzkumníka

Schopnosti SCP-071 nejsou omezeny na lidské subjekty. Dne ██/█/██, kdy bylo SCP-071 seznámeno se subjektem D-7883, SCP-071 se přeformovalo na fenu zlatého retrívra. D-7883 reagovalo šokovaně a odmítlo pokračovat v experimentu, i když fyziologické náznaky se shodovali se stavem sexuálního vzrušení.

Dne █/██/██, SCP-071 se přeformovalo do ženské mrtvoly, po vystavení D-8762. Lékařský personál nepotvrdil žádné známky života a SCP-071 neprojevilo žádné známky ublížení, když se přeformovalo do █ let starého mužského subjektu po vystavení D-8765.

Dr. █████████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License