SCP-070-CS
hodnocení: +7+x
blank.png

Následující objekty jsou spojovány s organizací zvanou “Garda Amon-Rea,” která se snažila zastavit entitu schopnou vytvářet nebezpečná a špatně skladovatelná SCP. Tato entita začala vytvářet anomální objekty, které byly v 17. století př.n.l. využity hebrejským národem, aby se vymanili z područí faraóna.

Většina anomálních předmětů se později dostala do vlastnictví Nadace, po razii ve velmi dobře skryté základně. Zde se také výzkumníci Nadace poprvé dozvěděli o existenci Gardy Amon-Rea, která tuto základnu z neznámých důvodů opustila. O této organizaci se neví prakticky nic kromě toho, že prokazatelně působila v době, kdy starověký Egypt sužovaly nevysvětlitelné katastrofy, přičemž Garda měla za úkol najít zdroj těchto úkazů a vrátit moc zpět do rukou faraona.

Většina objektů byla nalezena ve zmíněné základně, která měla schopnost tlumit schopnosti jednotlivých anomálních položek v ní uložených (více viz Dokument o SCP-070).

Další informace týkající se Gardy Amon-Rea nejsou k dispozici, ale jelikož její existence byla objevena pouhou náhodou, není vyloučené, že v určité formě působí do dnes pod rouškou maximálního utajení, avšak od objevení základny nepřineslo pátrání po organizaci žádné výsledky, takže lze počítat i s možností, že organizace již zanikla.

Zkažení vod

Objekt #: SCP-070-1-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Vzorek SCP-070-1-CS je uchováván ve vodotěsné nádobě z tvrzeného plexiskla. Jakákoli manipulace a výzkum objektu musí schválit minimálně 2 pracovníci s prověrkou Úrovně 3. Za žádných okolností se vzorek SCP-070-1-CS nesmí dostat do vodního toku.

V případě úniku musí být prostor zatopen vodou s vysokou koncentrací soli.

Popis: Je červená tekutina, barvou připomínající krev. Testy prokázaly, že tekutina obsahuje určité množství látek, které jsou obsaženy i v lidské krvi. Včetně hemoglobinu, který způsobuje zbarvení SCP-070-1-CS.

Pokud se SCP-070-1-CS smíchá s jinou kapalinou (např. s vodou), dojde k velmi rychlé reakci, při níž se kapalina kontaminuje a stane se z ní tekutina se stejným složením jako SCP-070-1-CS.

Tento účinek se dá zpomalit, pokud kapalina obsahuje poměrně velké množství soli. Čím více je roztok nasycený, tím je šíření SCP-070-1-CS pomalejší, a při maximálním nasycení slaného roztoku, je postup šíření SCP-070-1-CS zastaven úplně.

SCP-070-1-CS je pro člověka a ostatní živočichy jedovatá. Požití po krátké době způsobí těžké kardiovaskulární poškození, přičemž dojde k rozsáhlému vnitřnímu krvácení a krvácení do mozku.

Žáby

Objekt #: SCP-070-2-CS

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Objekt je zadržován v ocelové formě, ve které je upevněn v postoji. Při manipulaci s objemem je důležité zabránit objektu v pohybu. Při transportu či přenosu musí být upevněn v omezovacím postoji, aby se zabránilo jeho duplikaci.

Pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu s SCP-070-2-CS, musí být vybaveni ochrannými obleky, aby se zabránilo otravě.

Zadržovací a výzkumné zařízení, ve kterém se bude nacházet SCP-070-2-CS, musí být vybaveno zbraněmi na eliminaci instancí objektu.

Popis: Objekt vypadá jako žába rodu [DATA VYMAZÁNA]. Anomální vlastnosti se projeví, pokud objekt skočí. Jakmile objekt tento pohyb výkonná, na jeho původní pozici se vytvoří jeho identická kopie. Ta je dále schopná se dále duplikovat stejným způsobem jako původní jedinec.

Na rozdíl od původního jedince, její instance jsou zranitelné jako obyčejné žáby. Navíc, pokud je původní SCP-070-2-CS omezeno v pohybu na dobu minimálně 10 hodin, jeho instance začnou postupně umírat.

Hlavní nebezpečí spočívá v jedovatých sekretech, které objekt vylučuje kůží. Tyto sekrety při kontaktu s kůží způsobují těžkou otravu a zasažená osoba obvykle do 2 hodin umírá. Mrtvá těla kopií SCP-070-2-CS jsou rovněž jedovatá, tudíž se při manipulaci doporučuje maximální opatrnost.

Komáři

Objekt #: SCP-070-3-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Objekt musí být zajištěn, aby se zabránilo jeho kontaktu s pevným povrchem. Objekt je ukotven v bezpečnostní schránce o rozměrech minimálně 2x2x4 m pomocí napnutých lan. Každý den je nutné provést kontrolu ukotvení.

Popis: Objekt je 2,2 m vysoká dřevěná hůl, která dokáže proměnit zrnka písku na komáry. Přesný dosah transformace není zatím znám, ale odhaduje se, že plocha působnosti by mohla mít rozlohu až 1 000 000 km².

K transformaci je potřeba přísun kyslíku, proto se promění pouze ta zrnka písku, která jsou na povrchu. Což částečně omezuje anomální schopnost hole. I přes toto omezení je množství hmyzu, které je schopna hůl vytvořit, obrovské, obzvlášť, pokud k aktivaci dojde například na poušti.

Pokud je holí udeřeno do země, dojde k transformaci, která proběhne během 10 sekund. Po uplynutí této doby je téměř 100% povrchových zrnek písku přeměněných na komáry, kteří se kromě jejich vzniku nijak neliší od jejich běžných zástupců, včetně chování, tělesné stavby i dalšího rozmnožování.

Mouchy

Objekt #: SCP-070-4-CS

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-070-4-CS je udržováno v boxu z plexiskla o rozměrech 5x5x5 cm. Za žádných okolností nesmí být objektu poskytnuta živočišná biologická hmota.

Součástí zadržovacích procedur je i [DATA VYMAZÁNA], které má zastavit případné šíření instancí SCP-070-4-CS.

Popis: Objekt se projevuje jako Moucha, Ovád, Octomilka a další hmyz podobného druhu. Tělesná struktura a povaha hmyzu se mění náhodně podle místa, kde se momentálně nachází.

Primární anomální vlastností objektu je, že je schopen se extrémně rychle množit. Pokud mu je poskytnuta biologická hmota, objekt do ní naklade vajíčka. Anomální vlastnosti spočívají v tom, že množství jedinců vylíhnutých z nakladených vajíček ani zdaleka neodpovídá množství živočišné hmoty, kterou neanomální zástupci jeho druhu potřebují ke svému vývinu.

Při jednom pokusu se z 1 gramu masa vylíhlo ██ miliard jedinců SCP-070-4-CS, přičemž jedinci rostou 1000x rychleji, než je běžné.

Jedinci SCP-070-4-CS nejsou nijak zvlášť odolní proti běžným hubícím prostředkům, ale rychlost jejich množení tento úkol značně ztěžuje, jelikož potomci SCP-070-4-CS mají stejné anomální vlastnosti jako původní jedinec. Zatím se nepodařilo najít způsob, jak zabít původního jedince.

Dobytčí Mor

Objekt #: SCP-070-5-CS

Třída Objektu: viz Dodatek D-070-5-1

Speciální Zadržovací Procedury: viz Dodatek D-070-5-1

Popis: Jedná se o neznámý objekt, který způsobuje masivní úhyn dobytka (zahrnující koně, velbloudy, prasata, ovce atd.). Jeho působnost se pohybuje od 250 do ███ km od epicentra. V tomto okruhu dojde ke spontánnímu úhynu veškerého skotu.
Přesné parametry ani vlastnosti SCP-070—5-CS nejsou známy.

Dodatek D-070-5-1: SCP-070-5-CS není momentálně ve vlastnictví nadace. Jeho existence je potvrzená, avšak jeho současná poloha není známá. Poslední potvrzená pozice objektu je Anglie, kdy jeho působení bylo přisouzeno Bovinní spongiformní encefalopatii (nemoci šílených krav).

Vředy

Objekt #: SCP-070-6-CS

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Je uzavřeno ve vzduchotěsném boxu. Ten musí být ukotven v zadržovací místnosti, aby se zabránilo jeho pohybu směrem nahoru. Při manipulaci s SCP-070-6-CS je nutné zajistit, aby nedošlo k vertikálnímu pohybu. V opačném případě může dojít k jeho aktivaci.

Popis: Aktivní složku SCP-070-6-CS tvoří sypká hmota, vizuálně připomínající saze. Tato hmota se tvoří uvnitř objektu, označeného jako 070-6-1. Jedná se o velmi starou domácí pec. V prostoru, kde se v peci zatápí, se tvoří již zmíněný prášek. Objekt je extrémně odolný vůči fyzickému poškození. Dosud nebylo možné zastavit nebo omezit tvorbu prášku. 070-6-1 vytváří vždy přesné množství této substance. Jakmile je část odstraněna, začne vytvářet další, aby vyrovnala ztrátu.

Prášek samotný způsobuje, že pokud je vyhozen do vzduchu, tak se rozptýlí do ovzduší. Následně budou v okruhu až 1 milionu kilometrů všichni lidé postiženi vředy hnisavých neštovic, jimiž mají pokrytou značnou část kůže.

Substance je pravděpodobně ve velmi vysoké koncentraci, jelikož i malá hrst vržená do vzduchu způsobí onemocnění na velmi rozsáhlém území. Dále také dokáže částečně procházet pevnou hmotou. To závisí na hustotě oné hmoty, neboť šíření substance probíhá na molekulární úrovni. Extrémně husté materiály dokáží zastavit šíření, ale takto husté materiály jsou velmi vzácné a zatím není možné z nich vytvořit potřebné testovací a zadržovací prostředí.

Vzhledem k účinkům SCP-070-6-CS nelze provádět další testy, dokud nebude nalezen účinný způsob, jak omezit jeho šíření.

Krupobití

Objekt #: SCP-070-7-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Objekt je umístěn v trezoru a hlídán minimálně dvěma bezpečnostními pracovníky.

Popis: Objekt je zlatý náhrdelník vykládaný diamanty. Osoba, která si jej nasadí je schopná tento předmět aktivovat, pokud pozvedne ruku směrem k nebi. Následně se nad oblastí aktivace vytvoří kumulonimbus, ze kterého začnou nejprve padat hydrometeory. Po pěti hodinách velmi intenzivních srážek začnou padat i menší (neméně nebezpečné) meteory.

Oba tyto meteorologické jevy mohou snadno zabít člověka a způsobit značné škody na majetku. Jak je možné, že zároveň mohou padat hydrometeory a meteory nebylo zatím zjištěno.

Mrak může mít rozlohu stovek tisíc kilometrů a vzhledem k jeho destruktivním vlastnostem je další testování pozastaveno.

Kobylky

Objekt #: SCP-070-8-CS

Třída Objektu:viz Dodatek D-070-8-1

Speciální Zadržovací Procedury: viz Dodatek D-070-8-1

Popis: Neznámý objekt po své aktivaci nejprve způsobí, že bude 24 hodin vát silný východní vítr. Po uplynutí této doby vítr ustane a na místo aktivace se následně přemístí hejno kobylek čítající několik miliónů jedinců. To si dále počíná jako běžné hejno.

Dodatek D-070-8-1: SCP-070-8-CS není momentálně ve vlastnictví Nadace. Jeho existence je potvrzená, avšak jeho současná poloha není známá, jelikož bylo ukradeno při transportu do Oblasti-12, kde mělo proběhnout jeho zdokumentování. Poslední známá aktivace proběhla v červnu 2019 na Sardinii.

Temnota

Objekt #: SCP-070-9-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-070-10-CS je uskladněno uvnitř pancéřového trezoru a zajištěné, aby se zabránilo jeho otevření.

Popis: Objekt je černá schránka o rozměrech 10x5x5 cm. Po jejím otevření se okolní prostor o rozloze X *106 km zahalí do absolutní tmy. V tomto prostoru není žádný živý organismus schopný vidět. Tento efekt ovlivňuje i technologie nočního vidění. Není možné zjistit, zda efekt ovlivňuje vnímání světla, nebo vytváří prostor, jenž plně pohlcuje světlo.

Po uzavření schránky efekt postupně odeznívá dalších 24 hodin.

Smrt Prvorozených

mec.jpg

SCP-070-10-CS

Objekt #: SCP-070-10-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Objekt je zajištěn ve skladovacích prostorách v Oblasti-5, kde je uzavřen v bezpečnostní schránce a hlídán dvěma strážnými. Otevřít schránku s SCP-070-10-CS mohou pouze dva členové Nadace s prověrkou 3 a vyšší. Objekt nesmí být uchopen za jílec, jinak dojde k jeho aktivaci. Aktivační testy SCP-070-10-CS jsou prozatím pozastaveny.

Popis: Je obouruční meč neobvyklých proporcí a designu. Meč je dlouhý 1,2 metru a jílec je dlouhý 50 centimetrů. Materiál, ze kterého je meč vytvořen není možné určit, ale má černou lesklou barvu. Meč by byl za normálních okolností velmi špatně ovladatelný, protože i na poměry velkých mečů je velmi těžký a jílec je kovový. Jeho anomální vlastnosti však ovlivňují držitele, takže je schopen se zbraní bez potíží manipulovat pouze jednou rukou.

Pokud jakýkoli člověk uchopí SCP-070-10-CS, dostane se do transu. Uchopí meč pravou rukou a začne vykonávat jeho vůli. Ovlivněné osoby vypověděly, že slyšely v hlavě hlasy a na slovo je poslouchaly, aniž by si byly vědomy svého počínání.

Podle všeho je jediným účelem meče vraždit prvorozené syny. Ovlivněná osoba se po uchopení 070-10-CS snaží dostat co nejrychleji k prvorozeným synům. Jediným kritériem ovlivňujícím výběr cíle je věk. Rasa, IQ, výška, náboženské vyznání ani jiné další faktory nemají na výběr cílů vliv. Obětí jsou muži a děti staří maximálně 30 let.

Držitel meče se pohybuje značně rychleji než člověk a též získá nadlidskou sílu. Jakmile se dostane ke své oběti, okamžitě ji probodne mečem. Následně poběží k další oběti. Vzdálenost nehraje roli a držitel meče bude běžet i stovky kilometrů, pokud bude další cíl dostatečně vzdálen.

Dále je schopný se “prosekat” přes většinu pevných materiálů. Pevnější materiály jsou schopné značně zpomalit jeho postup.

Osobu pod vlivem SCP-070-10-CS lze zastavit, pokud jej zpacifikuje dostatečně velké množství bezpečnostních pracovníků. Držitel použije svoji zbraň proti komukoli, kdo mu stojí v cestě, ale stále je možné jej zpacifikovat pomocí taserů, paralytik a podobných omezovacích prostředků. Ruku, která svírá meč je potřeba vždy rozevřít násilím.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License