SCP-069
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt#: SCP-069

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-069 je v současné době převtěleno do bývalého nadačního agenta ███████ █████ a je zadrženo v humanoidní cele v Oblasti-06-3. SCP-069 musí být splněn jakýkoliv požadavek/dodán jakýkoliv předmět nebo materiál, dokud to nenaruší bezpečnostní protokoly Nadace. Protože je momentálně SCP-069 pod dohledem kvůli sebevražedným sklonům musí být veškeré požadavky, které SCP-069 udělá, schváleny dvěma (2) zaměstnanci třídy 3.

Pokud se SCP-069 pokusí narušit zadržení, musí být utlumeno pomocí neletálních metod. Pokud SCP-069 zemře, musí být nadační agenti instruováni, aby monitorovali hlášení o incidentech, ve kterých jedinci unikli jisté smrti a že SCP-069 musí být opět zadrženo, co nejdříve to bude možné.

Poznámka: Navzdory faktu, že SCP-069 je ve všech směrech identické s Agentem █████, je stále považováno za aktivní SCP v zadržení a není s ním zacházeno jako s nadačním pracovníkem. Jakékoliv požadavky o utajované informace musí být zamítnuty a návštěvy bývalých spolupracovníků jsou bez řádného povolení zakázány.

Popis: Předpokládá se, že SCP-069 je humanoidní bytost. SCP-069 mění svou identitu, to znamená vzhled a pohlaví. Kdykoliv je SCP-069 ponecháno samotné s nedávno zemřelým lidským tělem, tak SCP-069 převezme vzhled, manýry a vědění tohoto těla, toto lidské tělo následně zmizí.

Rozsáhlým experimentováním se ukázalo, že SCP-069 je zcela nerozeznatelné od jednotlivce, za kterého se právě vydává, byly provedeny testy na otisky prstů, DNA a [DATA VYMAZÁNA], vše se shodovalo s téměř dokonalou přesností. SCP-069 nemá ponětí o svých schopnostech a neponechává si vědomí svých dřívějších převtělení. SCP-069 normálně reaguje na zranění a bolest, ale pokud bude zabito, rychle se rozpadne na prach, bez ohledu na jakékoli pokusy o záchranu. SCP-069 se pak znovu objeví v místě poslední lidské smrti. Nejsou známy žádné maximální rozsahy tohoto efektu, ale byly dosud pozorovány do vzdálenosti až 675 kilometrů.

SCP-069 se může vydávat za jednotlivce na neomezeně dlouhou dobu. Získá však naléhavou potřebu "dostat svůj život do pořádku," mimo jiné včetně: vyřešení jakýchkoli zbývajících finančních nebo osobních povinností, návštěvy širší rodiny, aktualizace jejich poslední vůle a závěti a dalších aktů, které lidé zařizují pro případ, že bude jejich život ukončen. Při dotazu nevyvolává SCP-069 jinou motivaci, než touhu srovnat svůj život pro případ zranění nebo smrti.

SCP-069 upoutalo pozornost Nadace dne █/██/199█ na základě zprávy o Johnu M███████, městském hasiči z města █████████, který zázračně přežil požár budovy třetí kategorie, ve kterém 2 další hasiči a 11 civilistů zahynulo. Tajní agenti propojení k místním úřadům byli informováni o možném SCP, když se objevily zprávy o tom, že hasičské vybavení bylo poškozeno, a že pro hasiče bylo téměř nemožné, aby vyvázl bez zranění. Přibližně o tři týdny později zasahoval John M███████ u dalšího požáru velkého měřítka, během kterého vstoupil sám do místnosti naplněné kouřem a nebyl nikdy nalezen. Z budovy byl zachráněn civilista, opět téměř nezraněný, navzdory silnému kouři hlášenému v budově. SCP-069 bylo zajištěno následující den za pomoci členů Mobilní Úderné Jednotky Xi-3 ("Body Snatchers").

Dodatek 069-01: dne ██/█/200█, Agent ███████ █████, hlídač přiřazený k SCP-069, byl zabit při narušení zadržení SCP-███ a následně ovládnut SCP-069. I přes to, že zpočátku odmítalo SCP-069 spolupracovat, poté co mu byla oznámena jeho identita, tak většinou spolupracovalo, jakožto zosobnění nadačního pracovníka střední úrovně. Možnosti využití zemřelých zaměstnanců Nadace pro budoucí SCP-069 se zvažují.

Dodatek 069-02: Dne ██/██/200█, se SCP-069 pokusilo spáchat sebevraždu poté, co mladý výzkumník omylem zdělil SCP-069, že rodina agenta █████ byla informována, že agent █████
je mrtev a o její následující reakci. Kvůli obrovskému riziku, že by SCP-069 muselo být opětovně vyhledáno a zadrženo, musí být přísně hlídáno, aby nemohlo terminovat samo sebe. Byly podány návrhy na využití zemřelých zaměstnanců Nadace, aby se do nich SCP-069 převtělilo a tím zůstalo v nadačním držení.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License