SCP-068
hodnocení: 0+x
blank.png
SCP068.jpg

SCP-068 v klidovém stavu.

Objekt #: SCP-068

Třída: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-068 musí být drženo stranou všech kovových materiálů v elektricky izolovaném boxu, nejlépe vyrobeného z polytetrafluorethylenu (teflonu) a gumy. Tento box musí být uskladněn v bezpečnostní schránce 26, v Oblasti 11. Klíč zůstává ve vlastnictví Dr. █████. Veškeré požadavky na testování směřujte přímo jemu.

Popis: SCP-068 je drátěný panáček, vysoký 9.8 cm, vyrobený z neznámého kovu. Panáček je vytvarovaný z jediného kousku drátu. Oba konce drátu končí ve středu těla. Samotný drát vypadá, že byl v minulosti už několikrát uhnutý na mnoha místech.

Pokud SCP-068 prochází elektrický proud, ožije a začne se samovolně pohybovat. Klouby SCP-068 jsou uloženy na stejných místech jako u normální lidské bytosti. Jakmile je aktivní, začne SCP-068 vyhledávat jakékoli kovové materiály ve svém okolí. Jakmile nalezne vhodný materiál, začne ho SCP-068 tvarovat do podoby drátu. SCP-068 potom začne konstruovat další panáčky jemu podobné. Nově vytvoření panáčci začnou zpracovávat ostatní kovový materiál do dalších kopií, které následně sami produkují další repliky.

SCP-068 přejde do své další fáze poté, co bude splněna jedna ze dvou podmínek. První je, když v dosahu již nejsou žádné kovy s dostatečnou hmotností k vytvoření dalšího panáčka, druhou je situace, kdy počet panáčků dosáhne 102 replik. Když dojde k některé z těchto událostí, všichni panáčci se shromáždí na jednom místě a začnou se formovat do co největší postavy. S maximálním počtem 102 „panáčků“ dosahuje výsledná skulptura výšky dvou metrů. SCP-068 se nachází v průsečíku trupu, paží a hlavy. Po tomto spojení začnou z SCP-068 vycházet gama, beta a theta vlny. SCP-068 poté začne znovu vyhledávat kovy a pokusí se vytvořit další figurky, v měřítku ve kterém aktuálně 068 je. Tyto repliky nevyzařují mozkové vlny, jako to dělá 068. Pokud 068 doposud nevytvořilo maximální počet kopií, bude pokračovat ve vytváření a přidávání dalších, dokud nebude dosaženo limitu.

Jakmile dosáhne druhého stupně a nemá k dispozici už žádný materiál, z něhož by bylo možné zkonstruovat další kopie, vrátí se SCP-068 do klidového stavu po 4 minutách a 32 sekundách aktivity. Materiál obklopující původního panáčka musí být roztaven, aby bylo možné získat zpět 068.

SCP-068 je schopné zpracovat a tvarovat jakýkoli kov, který mu bude předložen, bez ohledu na jeho vlastnosti. Rovněž se jeví jako odolný vůči jakýmkoli pokusům o jeho poškození nebo zničení. Kopie SCP-068 však mají stejné vlastnosti a zranitelnost jako jakýkoli kov, z něhož byly vyrobeny.

SCP-068 dokáže detekovat kovy z jeho pohledu skryté prostřednictvím dosud neznámého procesu. I přesto že se 068 nepokouší dostat ke kovům které jsou pro něj téměř nedosažitelné, prorazí vše, co je dostatečně měkké, aby tím jeho končetiny mohly proniknout. To, co se považuje za „dostatečně měkké“, se mění v závislosti na tom, z čeho je v té době 068 vyrobeno.

Dodatek 068-a: Byl předložen návrh, aby bylo SCP-068 použito k likvidaci jiných, nebezpečných SCP na kovové bázi.

Dodatek 068-b: Viz přiložený dokument 068-a

Dokument #068-a: Návrh na použití 068 k likvidaci nebezpečných SCP na kovové bázi byl zamítnut. Pokud se podíváme na to, kolik, ne-li všechna naše SCP na kovové bázi jsou také nezničitelná, je jedinou věcí kterou bychom z toho získali hromada nezastavitelných drátěných panáčků pobíhajících kolem. Upřímně, kdo s tím vůbec přišel?

-Dr. █████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License