SCP-068-CS
hodnocení: +9+x
blank.png

TENTO DOKUMENT POUZE PRO ZAMĚSTNANCE 4 A VYŠŠÍ. JINAK AMNESTIKA A POTRESTÁNÍ.

Euclid

Nic. Nechat ležet v oblasti 19.
Nebezpečný objekt. Předmět. Počítá slova. Ne víc jak 500, jinak smrt. Nepsat, mluvit. Mechanické počítadlo, autonomně počítá slova o něm. Pokud 500 smrt. Nepoužívat D. Smrt všech, kteří promluvili o subjektu za měsíc. Nevynuluje. V chvíli začátku psaní 000. Smrt 12 zaměstnanců. Infarkt. Nalezen ve Francii, Orvault. Vynálezce mrtvý s 068-CS v ruce. Příčina smrti infarkt.

Test-1

Vysloveno bez problému. Při spuštění nahrávání připočítáno.

Test-2

Nedopisování slov, neúčinné. Započítáno. Spojování slov, neúčinné. Započítáno. Znalost všech vyzkoušených jazyků. Složeniny počítány jako jedno.

Test-3

D požádán o napsání 18 slov, aby dosáhl 500 slov. Smrt subjektu D a 12 zaměstnanců.
Testování zakázáno.

Dopis na rozloučenou u těla vynálezce:

Naše slova mají hodnotu a tak bychom jimi neměli plýtvat. Počítejte svá slova a říkejte jen ta, která jsou potřeba.

Kdokoliv bude přistihnut, jak píše o 068-CS, amnestika a potrestání.

V tuto chvíli: 171.

Udržme to tak.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License