SCP-067-CS
hodnocení: +8+x
blank.png

Objekt #: SCP-067-CS

Třída Objektu: Safe Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-067-CS musí být zadrženo ve speciální místnosti pokryté slitinou zlata a zinku. Uvnitř musí být jedna postel, stůl, židle a bloček s jednou tužkou a gumou, které musí být měněny podle potřeby SCP-067-CS. SCP-067-CS má právo na tři jídla denně a přísun mléka, jelikož podle jeho slov se mu "z jiných tekutin dělá špatně".

Popis: SCP-067-CS je muž starý 34 let, který tvrdí, že se jmenuje SCP-067-CS a jeho původní jméno není důležité, jelikož mu tak stejně nebudeme říkat. Do Nadace přišel sám, když se objevil před jedním z tajných vstupů a prohlásil, že je anomální bytost třídy Euclid a měl by být Nadací zadržen, jelikož to sám předpověděl.

SCP-067-CS má schopnost předpovídat blízkou i vzdálenou budoucnost díky kresbám, které tvoří většinu dne a téměř nikdy nedělá cokoliv jiného, krom provádění osobní hygieny, stravování a spánku. SCP-067-CS tvrdí, že nemá kontrolu nad tím, jak vzdálenou budoucnost nakreslí, jelikož prý do hlavy dostává náhodné útržky scén, které poté jenom "přenáší na papír". Vše, co nakreslil se poté skutečně vyplnilo, avšak občas je třeba zaměřovat se na detaily v kresbě, jelikož SCP-067-CS neví, co kreslí. Jeho kresby vedly k zadržení několika SCP a taktéž zabránění úniku SCP-███ a ukázal se tak velmi nápomocný Nadaci. Díky spolupráci s Nadací dostal označení Safe, které bylo později změněno na Euclid. (viz. Incident 067-A)

Dodatek 067-1: Důležité kresby SCP-067-CS:

06.12.1999: Kresba zobrazující blíže nerozpoznaný MTF tým vyrážející dveře malé chatky, uvnitř které se nacházela podivná, hýbající se substance. Toto SCP nebylo dosud nalezeno.

11.01.2000: Kresba zobrazující rozříznutou tvář Dr. Krilka, křičícího v agónii. Jelikož měl Dr. Krilk experimentovat na SCP-162, bylo mu zabráněno ve vstupu do zadržovací oblasti.

24.03.2000: Kresba zobrazující fotografii SCP-096 vypuštěnou na stovky internetových stránek. Fotografie znázorněná na kresbě byla viditelně pořízena uvnitř Nadační zadržovací oblasti a všichni zaměstnanci pracující s SCP-096 jsou v tuto chvíli přísně monitorováni.

19.10.2001: Kresba znázorňující SCP-055. SCP-067-CS tvrdí, že si nepamatuje, že by tuto věc, někdy kreslil a efekty SCP-055 stále fungují. Žádné nové informace o SCP-055 nebyly získány a kresba byla zařazena k ostatním záznamům o SCP-055.

31.01.2002: SCP-067-CS si vyžádal hnědou pastelku, což bylo poprvé, co použil na kreslení jiný nástroj než obyčejnou tužku. SCP-067-CS poté pastelkou pokreslil celý papír a doprostřed tužkou namaloval jistý pokrm, který byl později rozpoznán jako houba plněná krabím masem.

18.06.2002: Kresba znázorňující v tuto chvíli neznámé SCP stojící nad hlavní budovou Nadace SCP, měřící podle odhadu přibližně 38 kilometrů na výšku. Tato kresba byla označena jako extrémně důležitá.

Incident 067-A: SCP-067-CS nakreslil roztřesenou kresbu, kterou poté se strachem v očích předal vrchnímu výzkumníkovi. Zobrazovala SCP-067-CS jak kreslí díru na zeď, která pod jeho tužkou mizí. Po otestování bylo zjištěno, že SCP-067-CS má skutečně schopnost zasahovat do věcí v realitě. Avšak přísahal, že neměl tušení, že tuto schopnost má. Proběhlo tak několik experimentů, které měly testovat, co SCP-067-CS dokáže, či nedokáže nakreslit do reality.

Experimenty s SCP-067-CS:

Bylo provedeno několik experimentů s SCP-067-CS se záměrem zjistit více o jeho schopnosti kreslit do našeho světa.

Pokus o vytvoření otvoru:

Proces: SCP-067-CS bude přikázáno nakreslit jednoduchý kruh na kovovou desku.

Výsledek: SCP-067-CS nakreslil na desku kruh, avšak nic se nestalo. SCP-067-CS sám navrhl, že by mohl zkusit přidat více detailů, aby daný kruh vypadal více jako díra. Po dokreslení detailů se v kovové desce objevil otvor a zbytek kovu se přeměnil do tekutého stavu. Na dotek byl ale stále chladný. Po přibližně deseti minutách kov znovu zatuhl.

Pokus o vytvoření objektu:

Proces: SCP-067-CS bude přikázáno nakreslit na kus dřeva kolo.

Výsledek: SCP-067-CS nakreslil kolo se všemi potřebnými detaily, avšak se nic nestalo.

Pokus o vytvoření několika dalších objektů:

Proces: SCP-067-CS bude přikázáno nakreslit několik malých a velkých objektů na poskytnuté materiály, aby se vyzkoušelo, jestli dokáže vytvořit jakýkoliv jiný objekt krom děr.

Výsledek: SCP-067-CS dohromady nakreslilo 121 objektů, avšak žádný nezpůsobil žádnou reakci s materiálem a zdá se tak, že dokáže pouze tvořit díry.

Pokus s různými nástroji:

Proces: SCP-067-CS bude poskytnuto několik malířských nástrojů jako jsou: Uhel, štětec, křída, kuličkové pero, dětské barvy na prsty a voskovky.

Výsledek: Při nakreslení jakkoliv velikého otvoru za pomocí všech poskytnutých nástrojů znovu vznikla díra do kovové desky.

Pokus s různými materiály:

Proces: SCP-067-CS bude poskytnuto několik materiálů, aby bylo zjištěno, jestli je schopno vytvářet díry v jakémkoliv materiálu.

Výsledek: SCP-067-CS bylo schopno vytvořit díry do všech materiálů, avšak bylo zjištěno, že některé jsou odolnější než jiné, a tak vytvoření díry trvá déle. Nejdelší naměřený čas byl na diamantu, ve kterém se díra vytvořila až po sedmi hodinách a dvaceti minutách. Druhý a třetí nejodolnější materiál byly zinek a zlato. V zinku se díra vytvořila až po dvou hodinách a ve zlaté desce až po hodině a třiceti dvou minutách. Bylo taktéž zjištěno, že na tloušťce desky nezáleží. Po vytvoření slitiny zinku a zlata bylo zjištěno, že se čas prodloužil na dvě hodiny a čtyřicet minut a celá místnost SCP-067-CS byla pokryta tímto materiálem, jelikož díky tomu získáme dostatek času na zadržení SCP-067-CS.

V tuto chvíli není známo, jestli má SCP-067-CS další schopnosti, a je proto označen jako Euclid, vzhledem k možnosti dalších neznámých schopností. SCP-067-CS je však v tuto chvíli stále velmi nápomocný Nadaci a další zadržovací procedury proto nejsou potřeba.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License