SCP-066
hodnocení: +2+x
blank.png
yarn1.jpg

SCP-066 před Incidentem 066-2.

Objekt #: SCP-066

Třída Objektu: Safe-prodest Euclid-impetus

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-066 musí být uchováváno v bezpečnostní schránce v Oblasti 21. Personál Úrovně 2 a vyšší může provádět experimenty na SCP-066 po vyplnění příslušných formulářů. Výzkumníci mohou své výsledky zaznamenávat do Protokolu Experimentů 066-Beta.

SCP-066 musí být uchováváno v úložném boxu vyrobeného z karbidu wolframu v uložišti vysoce hodnotných objektů v Oblasti 21. Úložný box musí být jednou za měsíc ručně kontrolován, aby se zjistilo, zda není poškozen interiér.1 V případě poškození musí být SCP-066 přemístěno do nového boxu. Tento úkol se provádí za pomoci robotického ramene, schopného splnit úkol do tří sekund.

Popis: SCP-066 je amorfní hmota z pletené příze a stužek vážící přibližně jeden kilogram. Při manipulaci s jednotlivými vlákny na SCP-066, vyluzuje SCP-066 tóny diatonické stupnice (c,d,e,f,g,a,h).

Vytvoření šesti, nebo více po sobě následujících tónů pomocí vláken SCP-066, způsobí u SCP-066 změnu vzhledu. Při tomto efektu nebude SCP-066 reagovat na manipulaci do té doby, než se SCP-066 samo nezmění na něco jiného. Před Incidentem 066-2 byly zaznamenány tyto samovolné změny:

  • SCP-066 se na sedmnáct minut proměnilo v malé kotě kočky domácí. Kotě projevovalo výraznou přívětivost a hravost. Kotě se zdálo být bez drápků.
  • Zahrání čtyřminutové písně (akustická kytara s hlasovým doprovodem od zpěváka a skladatele [VYMAZÁNO]). Text písně měl varovat posluchače, aby nemanipulovali s ostrými věcmi bez dohledu rodičů.
  • V horní části SCP-066 se objevil malý čokoládový cupcake se zapálenou svíčkou. Tóny produkované před tímto efektem odpovídaly notám z písně "Hodně štěstí, zdraví". SCP-066 začalo znovu reagovat až po zkonzumování cupcakeu.

Incident 066-2: Dne 18. dubna 2008 byl subjekt D-066-4437 instruován k použítí nůžek k odejmutí části SCP-066 pro testování. Při zahájení odstřihnutí vzorku se SCP-066 přemístilo jeden metr od subjektu a vydalo neidentifikovatelný pisklavý zvuk. Než mohl dostat další instrukce, subjekt D-066-4437 se znovu pokusil odebrat vzorek. SCP-066 se znovu přesunulo a zeptalo se: "Jsi Erik?". Poté, co D-066-4437 odpověděl negativně, se SCP-066 změnilo na svou současnou podobu (viz fotografie) a začalo vydávat hlasité disharmonické staccato do té doby, než byl subjekt D-066-4437 odveden z místnosti.

Po Incidentu 066-2 začalo SCP-066 vykazovat chování vysoce neslučitelné s jeho předchozími vlastnostmi. SCP-066 je nyní výrazně pohyblivější, což se týká hlavně jeho chapadlovitých částí. SCP-066 z neznámého důvodu nevyužívá tuto schopnost k přesunu, nýbrž pro opakované poškozování úložného boxu otíráním. Zdá se, že je tento proces neobvykle účinný.

new066-2%281%29.jpg

SCP-066 po Incidentu 066-2. Poznámka: "Oči" jsou schopny se otáčet za pohybem, a zdrojem světla. Fotografie pořízená Agentem Boggsem.

Kromě toho SCP samovolně vytváří zvuky a účinky v přítomnosti jakékoliv osoby bez ohledu na to, zda tato osoba nějakým způsobem interagovala s SCP-066. Tento proces trvá nejméně šest sekund. Následky Incidentu 066-2 zahrnují tyto účinky vyvolané SCP-066:

Včela porušila uskladnění SCP-066 a bodla subjekt D-4436, než odletěla. Včela poté nebyla nalezena.
SCP-066 zahrálo 2. Beethovenovu symfonii a to při hlasitosti převyšující 140 decibellů, což způsobilo trvalou hluchotu u tří a trvalé poškození sluchu u dalších osmi zaměstnanců.
V místnosti s SCP-066 došlo k náhlé a úplné absenci světla trvající pět hodin. Personál přítomný v místnosti hlásil, že za jejich zády slyšeli hlasité dýchání.

Když SCP-066 nevytváří žádné efekty, opakuje jméno "Erik" hlubokým mužským hlasem.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License