SCP-065
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-065

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Jelikož SCP-065 nemůže být přesunuto, bylo na místě zadrženo a kolem něj byla ustanovena Oblast ██. Oblast ██ byla označena jako vládní výzkumné zařízení, které je civilistům nepřístupné, a kdokoliv z neoprávněných jedinců, kdo se pokusí o získání přístupu k oblasti, bude zadržen, vyslýchán a v případě nutnosti mu budou podána amnestika třídy A, pokud to místní bezpečnost uzná za vhodné.

Oblast 17 m v okolí středu SCP-065 byla označena jako Rudá Zóna. Personál do Rudé Zóny nesmí vstoupit a jakákoliv experimentace s SCP-065 se může uskutečnit pouze s předchozím svolením od alespoň dvou (2) vedoucích výzkumných pracovníků úrovně 3. Personál s vysokým rizikem rakoviny nesmí být do Oblasti ██ přiřazený a všichni zaměstnanci z Oblasti ██ se musí podrobit povinným měsíčním lékařským prohlídkám včetně vyšetření na rakovinu.

Popis: SCP-065 je oblast kulového tvaru o přibližném poloměru 12 m, která se vyskytuje na farmě poblíž [VYMAZÁNO]. SCP-065 vzniklo při destrukci anomálního artefaktu Globální Okultní Koalicí dne ██.█.██; hned po této události se prý oblast SCP-065 zvětšila na 108 m, což způsobilo smrt jedenácti (11) příslušníků GOC a pěti (5) civilistů. Po zadržení Nadací se okruh působnosti SCP-065 zmenšil na svou současnou velikost, která zůstala stabilní.

SCP-065 způsobuje v oblasti své působnosti abnormální přeměnu kteréhokoliv žijícího organizmu. Tyto účinky mimo jiné zahrnují:

  • Navrácení specializovaných buněk do nediferencovaného kmenového stavu.
  • Spontánní separace a fúze nediferencovaných buněk.
  • Spontánní nekróza živé tkáně a oživení mrtvé tkáně.
  • Prudce rychlá genetická mutace živé tkáně.

Tyto účinky se projevují v míře úměrné hmotnosti a složitosti organismu: rostliny a hmyz vykazují pouze drobné množství účinků, u malých zvířat se změny projevují až po několika dnech, u větších zvířat se škodlivé mutace dostaví v řádku několika hodin a u všech lidských subjektů, které byly Rudé Zóně vystaveny, došlo ke smrtelné mutaci přibližně za patnáct (15) minut.

Doposud byly všechny pokusy o přímé pozorování středu SCP-065 selháním, jelikož SCP-065 způsobuje u všech pozorovatelů extrémní zmatení smyslů, které postihuje i záznamová zařízení. Ovlivněný personál ohlásil silně zkreslené vidění a sluch, který přetrvával několik hodin a způsoboval silné závratě a nevolnost.

Dodatek 065-1: Poznámka Výzkumného Pracovníka

Dne █.██.██ se dálkově řízenému robotovi, za použití somatosenzorické navigace, namísto vizuální či akustické, podařilo dostat k centru SCP-065 a získat několik předmětů. Po složení těchto předmětů dohromady se přišlo na to, že to jsou části kamenné figuríny, která vypadá jako Kokopelli, indiánský symbol plodnosti.
Díky informacím před incidentem, které jsme od Globální Okultní Koalice získali, se zdá, že byl tento artefakt používán místní rodinou ke zvýšení úrody na jejich farmě, která se dostala do hledáčku GOC pouze kvůli vyšetřování zahájené ministerstvem zemědělství Spojených států amerických, které odhalilo, že se signální gen v jejich údajně ekologických plodinách shoduje s genem geneticky modifikovaných organizmů (GMO). GOC se poté pokusilo o zničení tohoto artefaktu, což vedlo k vytvoření SCP-065; hned po incidentu GOC kontaktovalo Nadaci a zažádalo k zadržení této anomálie o její asistenci.
— Dr. █████████

Dodatek 065-2: Přiložený Dokument

Následující dokument byl získán z dříve civilně vlastněného statku v Oblasti ██:

Johne,
Doslechl jsem se, že se ti tam doma moc nedaří. Kéž bych se tam mohl vrátit a pomoct ti, ale i tady je to teď těžký, a navíc jsme teď na pokraji důležitých objevů.
Vím, že to není moc, ale tohle jsem během své cesty našel. Muž, který mi to dal, mi řekl, že to je „znázornění toho co je a toho co by mohlo být“. Zasaď to do svého pole s kukuřicí a doufejme, že ti to pomůže vyjít s penězi.
Brzy na viděnou,
G

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License