SCP-064-CS
hodnocení: +3+x
blank.png
SCP-064-CZ

SCP-064-CS

Objekt #: SCP-064-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Přístup k SCP-064-CS mají pouze zaměstnanci Úrovně 4 a vyšší. SCP-064-CS musí být drženo v dřevěné bedně 1 m x 1 m. SCP-064-CS nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s těmito materiály: kámen, mramor, vápenec, ocel, silikon, titan, polyuretan, sklo, zlato, voda, cukr a porcelán. Další materiály mohou taktéž způsobit reakci, avšak zatím nebyly otestovány. Žádný ze zaměstnanců se v žádném případě nesmí dotknout SCP-064-CS (viz Dodatek 064-CS-3).

Popis: SCP-064-CS je malý objekt připomínající okřídlené stvoření, pocházející odhadem z roku 1500 př. n. l. SCP-064-CS váží v tuto chvíli ██ tun a musí být přemístěno za pomocí speciálně upraveného vozíku. Objekt byl vytvořen z kosti neznámého stvoření a byl nalezen Nadací roku 19██ na ostrově Bassas da India uzavřený v dřevěné truhle. Nadace byla na tento objekt upozorněna anonymním zdrojem a doposud není jisté, jak daný člověk věděl o lokaci a schopnostech tohoto SCP a především jakým způsobem dokázal do Nadace zprávu poslat (viz Dodatek 064-CS-1).

SCP-064-CS je při kontaktu s jakýmkoliv druhem dřeva inertní, avšak pokud dojde do kontaktu s jistými materiály, zahájí silnou reakci, která způsobí, že se daný objekt přemístí do SCP-064-CS, avšak jeho "fyzická" schránka je ponechána. SCP-064-CS poté zvýší svou váhu o hmotnost ovlivněného objektu. Fyzická schránka následně ztratí veškerý kontakt s naším fyzickým světem a není již možné s ní hýbat, dotknou se jí, nebo s ní jinak interagovat.

Pokud je však subjekt ponechán nehybný v jeho zadržovací bedně, neohrožuje nijak Nadaci ani její zaměstnance. Jakékoliv testování na tomto subjektu je zakázáno vzhledem k jeho neustále se zvyšující váze a riziku hrozícímu okolním předmětům (viz Incident 064-BD-CS).

Dodatek 064-CS-1 - Anonymní zpráva

Tento e-mail se objevil na všech osobních zařízeních nadačních zaměstnanců Úrovně 4. Jakým způsobem se podařilo odesilateli tuto zprávu odeslat nebo jak mohl znát e-mailové adresy všech nadačních zaměstnanců Úrovně 4, je neznámé. I přes všechny snahy vystopovat adresu odesilatele nebo kontakt na něj, nebyl nalezen žádný způsob, jak se zpětně dostat k jakýmkoliv informacím. Jediným vodítkem je e-mailová adresa odesilatele, která byla ale u každého zaměstnance jiná.

Dobrý den přeji všem zaměstnancům ndace SCP.

Možná by bylo fajn se podívat an takový pěkný ostrov. Bassas da India. Je to vcelku velký ostrova le hádám, že to stejně nakonec najdete s těmi vašimi zařízeníčkami co tam máte. Hledejte dřevěnou bednu . Nebude nijak zakopaná, ani něco takovýho, ale jdnoduše tam bude ležet. Hodně štěstí. Jo a mimochodem, v žádným případě našahejte na to, co je uvnitř. Je to pro vaše dobro, takdy dávejte bacha, aby to zůstalo v tý bedně. NESMÍ SE TO DOTKNOUT NIČEHO JINÝHO, OK? Tak a tao bude asi všechno. Hodně štěstí a dobrá práce se vším, co děláte.

Váš fanoušek.

G.

Dodatek 064-CS-2 - Testované materiály

Při prvotních testech s SCP-064-CS bylo zjištěno, že jakýkoliv materiál, který se dotkne SCP-064-CS je okamžitě pohlcen a zůstává pouze "stín" jeho původního tvaru. Objekt, který je ponechán, zůstává na místě, kde se ho poprvé dotklo SCP-064-CS a není již možné se ho dotknout nebo s ním jinak zacházet. Zatím nebyla nalezena žádná možnost, jak daný objekt odstranit. Stejná věc se stala s jakýmkoliv jiným materiálem, který nebyl dřevo, a stejně tak i objekty, vytvořené z více materiálů, jsou pohlceny pouze po část, která je tvořená ze dřeva. Dřevěné části poté odpadnou a zůstávají dále ve fyzickém světě. Při testování s vícemateriálovými objekty bylo zjištěno, že se efekt nepřenáší přes jednotlivé vrstvy, pokud je rozdíl mezi nimi dostatečně velký. Avšak pokud se jedná o slitinu, je objekt pohlcen jako jeden celek. Místnost, nyní označená jako 064X-CS je nepřístupná pro všechny zaměstnance, jelikož obsahuje veškeré testované materiály stále visící ve vzduchu a je proto nepoužitelná kvůli omezenému výhledu.

Poznámka vedoucího výzkumníka Dr. Prowena:

Je to vážně bizarní věc a těžko se to popisuje. Ty věci prostě visí na místě. Můžete nimi projít, můžete v nich dýchat, ale pořád je vidíte. Světlo nimi neprojde, takže to je vážně neuvěřitelná věc. Nemáme minimální ponětí, jaktože jdou ty objekty vůbec vidět. Když nimi můžeme projít, čekali byste, že i světlo nimi projde, ale to ne. Je to kuriózní věc, to je pravda. Ta místnost je teď jako nějaké abstraktní umělecké dílo. Uprostřed ničeho visí různé věci: ocelové pláty, silikonové rukavice, a jeden hrnek s kávou. Jo, má to vliv i na tekutiny. Díky bohu, že to neovlivňuje plyny. Jinak by byla celá Nadace pořádně v háji. Kdyby najednou přestal existovat vzduch, asi bychom se tomu tak moc nesmáli.
Nicméně tohle dál nejde, hráli si s tím jako děti. Házeli na to strašně moc věcí a celá testovací místnost je teď plná neexistujících levitujících objektů. Tu místnost budeme muset zavřít. Tam už nikdo pracovat nemůže. Navíc díky těm blbcům ta věc přibrala třináct kil. Tohle si někdo odskáče.

Dodatek 064-CS-3 Reakce na lidskou kůži

Bylo zjištěno, že SCP-064-CS reaguje na lidskou kůži, avšak ostatní části těla jsou brány jako samostatný materiál, a proto po kontaktu s SCP-064-CS přestává existovat pouze kůže subjektů, zatímco zbytek těla zůstává nedotčený, pokud se taktéž nedotkne subjektu. Jeden ze zaměstnanců se dotkl SCP-064-CS po "vyhecování" od druhého výzkumníka a přišel tak o všechny vrstvy kůže včetně stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum a stratum spinosum. V tuto chvíli je ošetřován a bude mu implantována nová kůže (viz incident 064-BD-CS).

Incident 064-BD-CS - Záznam z testovací místnosti

Dr. Erend a Dr. Mornes testovali materiály na SCP-064-CS. Po několika minutách házení náhodných objektů na SCP-064-CS, vyzval Dr. Erend Dr. Morna, aby se dotkl SCP-064-CS, což také udělal. Níže se nachází přepis záznamu z testovací místnosti. Oba zaměstnanci, byli disciplinárně potrestáni.

Dr. Erend: Zkus na to ještě něco hodit.

Dr. Mornes: Co třeba? Zatím to sežralo úplně všechno.

Dr. Erend: Já nevím, zkoušeli jsme snad každý materiál, který tady máme.

Dr. Mornes: Myslíš, že to reaguje na lidskou kůži?

Dr. Erend: To je dobrá otázka, ale kdo se toho dotkne?

Dr. Mornes: No, nevím jak ty, ale já rozhodně ne.

Dr. Erend: To mi tak nějak došlo, tys byl vždycky zbabělec.

Dr. Mornes: Jo, jsem zbabělec, protože se nedotknu objektu, který do sebe vtahuje všechny objekty. Radši budu srab, než abych umřel.

Dr. Erend: Ale zamysli se nad tím. Nereaguje to na dřevo, ani papír. Popravdě mám pocit, že jsme nezkoušeli žádný jiný organický materiál, než dřevo. Takže by dávalo smysl, že by to nereagovalo na organické materiály. Tak dělej, sáhni na to.

Dr. Mornes: Nejsem magor, na to ti zvysoka kašlu.

Dr. Erend: To protože jsi srábek. Kvok kvok, jsem zbabělec.

Dr. Mornes: Přestaň.

Dr. Erend: Ahoj, já jsem pan Mornes. Říkají mi doktor, ale jsem jenom srábek. Pane srábku Mornesi.

Dr. Mornes: Vážně, zavři tlamu.

Dr. Erend: Ačkoliv dává smysl, že to nereaguje na organický materiál, tak to já nevím, protože nejsem doktor, ale jenom srábek.

(V tuto chvíli se Dr. Mornes natahuje k SCP-064-CS a jemně se jej dotýká. Nastává krátké ticho, zatímco Dr. Mornes nepociťuje žádnou změnu na svém těle. Ačkoliv si po krátkou dobu oba myslí, že SCP-064-CS nemělo žádný efekt, po odtažení ruky zůstala kůže Dr. Morna na místě, zatímco zbytek jeho těla odtáhl pryč.)

Poznámka: Hele, fakt jsem myslel, že to na organický materiál nemá vliv. Byl jsem si tím vcelku jistej. Ale nic hroznýho se nestalo, je to jenom kůže. Tu mu dokážeme zase vrátit, takže to byl prostě jenom blbej omyl. -Dr. Erend.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License