SCP-064
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-064

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-064 musí být umístěno v samostatné odlehlé zóně pro pozorování. Momentálním cílem výzkumu je vygenerovat geometrický model vzorce chování objektu a pozorovat jakékoliv změny, které v něm vznikají na základě změny lokace a složení půdy pod objektem. Pro testování jsou zvažovány jisté oblasti pouště Gobi a australského outbacku a některé solné pláně po celém světě. Momentální přesná lokace SCP-064 je přísně tajná pro zaměstnance s Úrovní Bezpečnostního Prověření nižší než 3. Po zastavení růstu musí být na místo testování vyslán terénní tým, který zdokumentuje velikost, tvar a kompozici struktury, načež přemístí objekt na jinou lokaci.

Popis: SCP-064 je světle hnědá hliněná cihla složená předně z oxidů křemíku a organické hmoty. Objekt váží 1,6 kg a jeho rozměry jsou 10 cm x 6 cm x 20 cm. Jeho povrch je hladký a plochý s drobnějšími prasklinkami. SCP-064 se ve výsledku vzhledem nijak výrazně neliší od běžných cihel užívaných ve stavebnictví.

Pokud se nechá volně ležet na ploše měkké půdy, SCP-064 se začne neznámým způsobem množit. Po blízkém prozkoumání byl odhalen výskyt nepravidelné mřížky křemíkových vláken ve tvaru původního objektu, která se následně doplní o na půdě založenou směs, dokud nedosáhne požadovaného tvaru a váhy. Tento proces se může podobat myceliálnímu rozmnožování u hub, kdy mikroskopické kořínky 'těží' minerály z půdy v bezprostřední blízkosti. Za ideálních podmínek (obsah oxidu křemičitého [SiO2] v půdě okolo 90%) trvá přibližně sedmdesát minut, než se zformuje jedna další cihla.

Po rozšíření plochy, se kterou může SCP-064 pracovat, začne objekt vytvářet mnohem komplexnější, a přesto stabilní struktury s volně stojícími cihlami, jako jsou například patra a stropy. Dřívější pozorování indikuje, že struktura vytvořená SCP-064 může nabýt tvaru dvanácticípé hvězdy o průměru 10 km značné výšky. Avšak o této možnosti se pouze spekuluje, poněvadž růst struktury se permanentně zastaví, jakmile se setká s výraznou překážkou, která dle pozorování musí být pevná a mít minimální hmotnost 10 kg. Strukturální integrita je velice vysoká, poněvadž se cihly samy orientují a vyrovnávají dle potřeby a zapadají do sebe téměř perfektně. Růst těchto struktur se vždy drží přesných pravidel, co se světových stran týče - SCP-064 je vždy nejsevernější kostkou na nejspodnějším patře.

SCP-064 se musí zbytku struktury neustále dotýkat, pokud bude SCP-064 odstraněno, struktura se začne rozpadat a sekundární cihly se rozsypou na prach, jehož množství neodpovídá odhadovanému množství dle vzhledu. Pokud je SCP-064 po vyňatí navráceno na své původní pozice do 20 minut, rozpad se zastaví a struktura bude pokračovat v růstu. Pokud se stavba dostane za tento limit, je proces nezvratný.

SCP-064 bylo nalezeno pouhou náhodou v dubnu 20██. Během satelitního pozorování náhorní plošiny v Andách poznamenal kameraman, že mu přijde, jako by jedna struktura neustále rostla. Po extrapolaci přibližné lokace objektu byla objevena rostoucí struktura (růst se zastavil během zadržení), objekt byl nalezen terénními týmy díky rozdílnosti v barvě mezi SCP-064 a sekundárními cihlami, které díky složení tamní půdy byly bohaté na oxidy železa. Kompletní vykopávky v původní oblasti nalezení jsou v plném proudu za účelem získání informací o kulturním a technologickém původu SCP-064.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License