SCP-062
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-062

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-062 je uskladněno v jednoúčelové zadržovací místnosti v Oblasti-██, která je udržována v čistotě. Jakékoliv experimenty na SCP-062 musí být předem povoleny od alespoň dvou (2) pracovníků úrovně 3 a musí být provedeny pouze s nezávislím zdrojem energie. SCP-062 nesmí být nikdy připojeno k externí síti a všechna data získána z SCP-062 musí být přenesena na jiné, externě nepřístupné a energeticky nezávislé médium, dokud nebude analyzováno.

Popis: SCP-062 vypadá jako neoznačený osobní počítač umístěný v hliníkovém pouzdru neznámé výroby. SCP-062 je nepřirozeně těžké o hmotnosti 24 kg a postrádá jakékoliv označení společnosti nebo kabelů. Slova „informace jsou svoboda[sic]“ je vyryto do pozadí pouzdra pravděpodobně klíčem nebo podobným objektem.

Zkoumání interiéru SCP-062 prokázalo, že vnitřek je prázdný kromě jednoho začerněného obvodu tam, kde by měla u normálních počítačů být základní deska. SCP-062 nefunguje, pokud není pouzdro kompletně uzavřené a pokud se otevře během zapnutého stavu, tak se okamžitě vypne. Nehledě na to, SCP-062 pracuje jako normální stolní počítač, který se liší ve výkonu, operačním systému, datech a jazyce po každé aktivaci.

SCP-062 bylo objeveno ve sklepě Univerzity ████ v počítačové učebně od [VYMAZÁNO]. Nadační agent objekt zabavil a přinesl do Oblasti- ██, kde je dosud.

Dodatek 062-001: Seznam Zaznamenaných Výsledků Aktivace

Datum: █/██/██
Popis: SCP-062 se zapnulo jako počítač, běžící na operačním systému Windows XP v Katalánštině. Analýza obsažených dat ukázala finanční záznamy bankovní firmy [VYMAZÁNO] ve Francii, od data Květen 1963 po Duben 1987. Tyto záznamy jsou v rozporu s aktuálními bankovními záznamy tohoto data, pořízené Nadačním agentem v utajení.

Datum: ██/█/██
Popis: SCP-062 se zapnulo jako počítač, běžící na operačním systému Debian Linux v Latině. Obsažená data obsahovala knihovnu audio nahrávek, která obsahovala přes █ nahrávek, ███ chorálních písní nebo hymen, z nichž ███ nebylo nalezeno v žádné známé sbírce nebo nikdy nebyli nalezeny.

Datum: █/██/██
Popis: SCP-062 se zapnulo jako počítač, běžící na verzi operačním systému Solaris v Portugalštině. Obsažená data obsahovala propagační a marketingové materiály pro [VYMAZÁNO], což má být firma pro komerční lety do vesmíru, ale žádná taková společnost neexistuje.

Datum: ██/██/██
Popis: SCP-062 se zapnulo jako počítač, běžící na neznámém operačním systému, vizuálně podobném operačnímu systému OS/2, v neznámém jazyce, později identifikovány silné podobnosti s Voynichovým rukopisem. Na rozluštění dat v počítači se pracuje.

Datum: █/██/██
Popis: SCP-062 se zapnulo jako počítač, běžící na operačním systému [VYMAZÁNO] ve Francouzštině. Data obsahovala souřadnice standardní Nadační pracoviště, ale souřadnice odkazovaly na Oblast-███, která neexistuje. Vyšetřování probíhá.

Datum: █/█/██
Popis: SCP-062 se zapnulo jako počítač, běžící na operačním systému Apple OS X v jazyce, odpovídajícím Akkadskému klínovému písmu. Daný text obsahuje hlavně náboženské texty a popisy rituálů a ceremoniálních procedur.
Datum: ██/█/██
Popis: [VYMAZÁNO]. Vyšetřovací tým vyšetřuje, jak mohl virus ohrozit 3 pracovní stanice a jeden server se soubory, než bylo SCP-062 násilně vypnuto. Všechny postižené pracovní stanice byly izolovány.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License