SCP-061
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-061

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Zdrojový kód SCP-061 musí být uložen jen pro čtení na standartním data uchovávajícím kompaktním disku (CD-ROM); čtyři kopie na CD-ROM se zdrojovým kódem musí být uskladněné do odlišných skříněk s maximálním zabezpečením pro neživé objekty. Až na účely při schválené experimentaci, nesmí být SCP-061 načteno, zkompilováno ani spuštěno. Návrhy na výzkum SCP-061 musí být schváleny velícím střediskem. Pouze jedna kopie CD-ROM, obsahující zdrojový kód SCP-061, smí být použita při výzkumu; poté, co je zdrojový kód SCP-061 načten do zařízení, musí být CD-ROM ihned vrácená do skladovacího prostoru.

SCP-061 nesmí být nikdy načteno, zkompilováno či spuštěno na zařízení, které je připojené k internetu, může být připojeno pouze ke zdroji energie anebo skrze jiné zařízení. SCP-061 nesmí být nikdy načteno, zkompilováno či spuštěno na jakémkoliv zařízení schopné bezdrátového připojení, nezáležíc na tom, jestli se v tu chvíli nepoužívá.

Za účely schválené experimentace může být SCP-061 načteno, zkompilováno či spuštěno na síti LAN ve skupině méně než 3 (tří) zařízení plus periferní zařízení. Žádné zařízení se během experimentace nesmí odpojit od LAN sítě. Následně po ukončení experimentace musí být všechna zařízení, připojené k LAN síti, přeformátované. Audio výstup periferních zařízení připojených k této LAN sítí musí být uzavřeny do vakuově izolované, zvuk-tlumící pozorovací místnosti. V případě narušení perimetru nepřáteli, během experimentace s SCP-061, musí být všechna zařízení, připojená k LAN síti, ihned zničena.

Popis: SCP-061 je auditorní počítačový program vyvinutý výzkumníky SCP se záměrem vytvoření úspěšných protiopatření v případě, že by byly podobné programy vyvinuté vládou nebo jedinci po celém světě. Inspirováno výzkumem na [DATA VYMAZÁNA], řídící středisko SCP vidělo jak potenciál, tak i nebezpečí ve schopnosti ovládání mozků ostatních lidských stvoření. Laikové ví, že muzika může vyvolat určité emoce a vzpomínky a některé zvuky mohou vyvolat strach a vzrušení jen díky tomu, že je slyšíme. Vlády po celém světě se už desetiletí pokoušely tento předpoklad rozšířit; Výzkumné oddělení SCP bylo první, které vyvolalo reakce na vyšších mentálních aktivitách.

Části mozku ovlivněné SCP-061 se liší od těch, které byly stimulovány [DATA VYMAZÁNA] nebo podprahovými zprávami. Namísto, aby reagovaly části mozku, o kterých se učí, že kontrolují nevědomí, tak frekvence SCP-061 přerušují vědomé myšlenky během toho co se vytváří a ty pak nahrazuje. Místo sugesce, lidské centrum sluchu rozpůlí vědomou mysl čelního laloku za pomocí motorického homunkula mozku.

Základní rytmus "přesvědčí" zbytek mozku, že vědomá mysl "spí" a efektivně vědomým myšlenkám zabrání v pokračování do zbytku mozku. Na oplátku začne mít čelní lalok pocit "zástavy", která se podobá psychologickým účinkům anestetik. Auditorní kódy vyvinuté SCP-061 jsou motorickým centrem interpretovány mozku jako vědomé instrukce a subjekt se pak za normálních okolností podle toho zachová. (Přečtěte si Dodatek-01)

Subjekty mají většinou pod vlivem SCP-061 "prázdné" výrazy. Neodpovídají na pokusy o konverzaci a nemají žádný zájem o své potřeby, jako například hlad nebo zájem o sex. I když plní příkazy bez jakékoliv otázky, tak účinky auditorní kontroly přestanou ve chvíli, kdy už subjekt není schopen slyšet program. Většina testovacích subjektů hlásí, že si nebyli schopni vzpomenout na to co dělali během toho, co byli pod kontrolou, ale pár z nich zažilo efekt "bezmocného pozorování" během toho, co se jejich tělo chovalo proti jejich vůli.

Záměrem takovéhoto výzkumu je objevení způsobů, jak mařit účinky auditorního ovládání mysli; avšak zatím pouze dvě protiopatření se prokázaly být úspěšné. Jedním z nich je, aby byl sluch subjektu narušený na tolik, aby program neslyšel, jako například zakrytím ucha anebo ohlušením subjektu. Druhý je vyslat samotným programem signál, který bude poslán sluchovému centru, aby se natrvalo vypnul. I když uši dál slyší, tak se zatím nepodařilo přijít na příkaz, který by sluchové centrum mozku zpátky nahodil.

Dodatek-01: Všechny subjekty byly pod auditorní kontrolou, byly jim vydány kódované auditorní příkazy a poté byly monitorováni.

 • Subjekt— 4402F
  • Příkaz: [Jděte spát]
  • Odezva: Subjekt si lehl na podlahu, schoulil se do klubíčka a její mozek začal vysílat vlny alfa, které jsou spojené se spánkem. Její oči zůstaly doširoka otevřené v typickém "prázdném" výraze, který je spojován s ovládanými subjekty, ale její oči sebou rychle škubaly způsobem, který je spojován s REM fází spánku.
 • Subjekt— 4427M
  • Příkaz: [Běžte na běžícím páse]
  • Odezva: Subjekt vylezl na běžící pás a poté začal běhat. Subjekt běžící pás nezapnul, což vyústilo v to, že subjekt narazil do ovládání. Subjekt toto opakoval do té doby, dokud mu nebyl vydán příkaz [Stop]. Poznámka: Pro příště doporučeno vydávat detailnější příkazy ohledně vykonávání úkolů.
 • Subjekt— 4427M
  • Příkaz: [Zapněte běžící pás; Běžte na běžícím páse]
  • Odezva: Subjekt zapnul běžící pás na maximální rychlost, vylezl na něj a pokusil se běžet ještě předtím, než byl z běžícího pásu vyhozen. Subjekt se opakovaně pokoušel zapnout běžící pás na náhodnou rychlost a běžel na něm s různými výsledky. Poznámka: Pro příště doporučeno vydávat detailnější příkazy ohledně vykonávání úkolů.
 • Subjekt— 4427M
  • Příkaz: [Přepněte rychlost běžícího pásu na běh v mírném tempu; běhejte na běžícím páse]
  • Odezva: Subjekt začal úspěšně běhat na běžícím páse do té doby, dokud nebyl vydán příkaz [Stop], což vyústilo v to, že byl subjekt vyhozen z běžícího pásu. Poznámka: Předtím než je vydán příkaz [Stop] by měl být subjekt v bezpečné neutrální pozici.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License