SCP-060-CS
hodnocení: +4+x
blank.png
b5205b84fe46ff275e12d2ad7cc2-1567177.jpg!d

Podařený snímek SCP-060-CS z roku 200█

Objekt #: SCP-060-CS

Třída Objektu: Safe

Úroveň Hrozby: Žlutá

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-060-CS nelze momentálně zadržet. Pohyb byl omezen na oblast označenou jako Zóna B0-18/12-5-19, nacházející se v Oblasti-04CS. Zóna B0-18/12-5-19 dosahuje velikosti 500 ha a je volně přístupná veřejnosti.

Zóna je ohraničena částmi těla SCP-060-CS, které byly zachovány od prvního střetu s SCP-060-CS. Jednotlivé části jsou připevněny na vnější strany stromů ohraničující obvod Zóny B0-18/12-5-19.
Pohyb SCP-060-CS lze monitorovat následně po vstupu subjektu do Zóny B0-18/12-5-19.

Popis: SCP-060-CS je mohutný listnatý strom z čeledi bukovitých, dosahující výšky 55 metrů. Roční období mají na SCP-060-CS podobné účinky, jako na ostatní stromy v jeho oblasti. Rozdíl spočívá v hustotě listí – převážně minimální, které za sebou SCP-060-CS zanechá.

SCP-060-CS mění svou pozici vždy, když do jeho Zóny vstoupí lidský subjekt. Pozice umístění jsou náhodná. Subjekty vypověděly, že se s SCP-060-CS střetli po alespoň 5 minutách pomalé chůze.

SCP-060-CS může vydávat nahodilé zvuky, které připomínají řeč osoby nebo osob subjektu blízké. Pravděpodobnost střetu SCP-060-CS a subjektu závisí na mentální stabilitě subjektu. Čím je mentální stabilita nižší – dosahuje negativních hodnot – tím dřív se subjekt střetne s SCP-060-CS.

Střet s SCP-060-CS není vždy životu rizikový. Pokud je subjekt mentálně vyrovnaný jedinec, střet s SCP-060-CS je minimální. Pokud je však mentální nestabilita subjektu v kritických hodnotách – sklony k sebevraždě – SCP-060-CS se zjeví v zorném poli subjektu a následně subjekt svým "hlasem" vybízí, aby ukončil svůj život na jeho větvích. Dle svědectví určitých subjektů má SCP-060-CS ve svých větvích alespoň jedno tělo, které visí z jeho větví se smyčkou kolem krku.

Dodatečné - V lidových pověstech a legendách je SCP-060-CS označováno jako „Strom oběšenců“. Několik mladých párů ve větvích SCP-060-CS dobrovolně ukončilo své životy. Po těchto událostech, které byly zaznamenány v městské kronice, byl „Strom oběšenců“ v roce 1927 poražen, rozřezán a na místě spálen.

Dodatek 060-CS.1 – První incident zaznamenán roku 1931.

Vyslýchající: Začněme jednoduše. Vaše jméno a pozice.

Svědek A: █████ █████. █

Vyslýchající: Co jste viděl?

Svědek A: Popravdě…nevím co jsem přesně viděl.

Vyslýchající: Tak mi řekněte…

Svědek A: Slyšel jsem hlasy…

Vyslýchající: Jaké hlasy?

Svědek A: Volaly mě.

Vyslýchající: Kam vás ty hlasy volaly?

Svědek A: K sobě…potichu, a pak byly hlasitější. Chtěly, abych šel blíž. Prosily mne…naříkaly.

Vyslýchající: Proč naříkaly?

Svědek A: Protože jsem…dlužil peníze. Moc peněz…

Vyslýchající: Vaše předloktí…kolikrát se vám to nepovedlo?

Svědek A: N-Nevím o čem to mluvíte.

Vyslýchající: (Otevře složku) Dluhy dosahují 40000 korun československých. Doba splacení, při vašem přijmu…112 let. Trojnásobný pokus o sebevraždu, zaznamenán městským lékařem-

Svědek A: Děláte si srandu?! Kde jste to vyhrabali?

Vyslýchající: Nabízíme vám splacení vašich dluhů, výměnou za vaší účast na…projektu.

Svědek A: Zacálujete můj dluh a já za to…budu koukat na strom?

Vyslýchající: A během rozhovorů budete spolupracovat a pravdivě vypovídat. Vaše pocity, vaše vnímání…všechno, na co se budeme ptát.

Svědek A: To zní až moc jednoduše…

Vyslýchající: Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má podobné…problémy?

Svědek A: S penězi?

Vyslýchající: S potřebou se zabít.

Svědek A:

Vyslýchající: Chceme vám jenom pomoct…

Svědek A: Mám známého, který…

[KONEC ZÁZNAMU]


Dodatek 060-CS.2 – Záznamy pitev
Dodatek 060-CS.3 – Rozhovor se Svědkem K

Vyslýchající: Povězte mi…celý příběh. Co se stalo. Všechny detaily jsou pro nás více než přínosné.

Svědek K: Šli jsme z tréninku. Já, ████, ███, ███ a můj pes Beto. Znali jsme se roky. Byli jsme jako rodina.

Vyslýchající: Vykazoval někdo z nich náznaky…sebepoškozování?

Svědek K: Ničeho jsem si nikdy nevšiml. Bylo to vtipálci. Lehkovážní.

Vyslýchající: Jakou práci vykonávali?

Svědek K: Co já vím tak…pracovali všichni v jedné firmě, každý na jiné pozici. Nějaká rodinná firma…

Vyslýchající: Jméno té firmy?

Svědek K: ███████. V ██████

Vyslýchající: Jeden z nich měl jizvy na předloktí. ██████.

Svědek K: V-Vážně? To jsem nevěděl.

Vyslýchající: Pokoušel jste se je zastavit? Věděl jste, že sebou mají lano?

Svědek K: Šli jsme z tréninku. Všichni jsme jej měli.

Vyslýchající: Horolezci?

Svědek K: Příští sezónu jsme chtěli vyrazit do hor… proč… proč mi nikdo z nich nic neřekl? Víte, proč to udělali?

Vyslýchající: Nevím, jestli vám to mám říct…

Svědek K: Byli to vládní agenti?

Vyslýchající: To přesně ne. Především je vaše mentální zdraví. Nechtěli bychom, abyste se k nim přidal…

Svědek K: Ale ten strom tam nikdy předtím nebyl!

Vyslýchající: Předtím? Vy už jste touto oblastí procházel?

Svědek K: Pravidelně po tréninku. Je to kratší cesta k parkovišti…

Vyslýchající: Nikdy předtím jste to neviděl…a poprvé jste šel s přáteli…

Svědek K: Jo…

Vyslýchající: Popište mi, co se přesně odehrálo.

Svědek K: Po tréninku jsem jim nabídl odvoz domů. Navrhl jsem, abychom šli tím lesem. Prohlásil jsem, že je to kratší cesta k parkovišti. Celou dobu jsme si povídali. Všechno šlo v pohodě, když jsme vstoupili na okraj toho lesa, polila mne zima a to bylo 26 stupňů. Po 5 minutách všichni ztichli a mě se splašil pes. Utrhl se mi z vodítka a zaběhl hlouběji do lesa. Sledoval jsem ho dobrých 20 minut, než se zastavil. Lehl si na zem a začal kňučet. Musel jsem ho vzít do náručí a vrátit se na cestu… kde… jsem je viděl… na tom stromě…

Vyslýchající: Je to pro vás velmi těžké. Prosím, pokuste se uklidnit.

Svědek K: Moji jediní přátelé se jen tak oběsí na stromě a já mám být v klidu?! Vy ste se snad zbláznil!

Vyslýchající: (Zahlásí do vysílačky) Ochranka, svědek je nestabilní. Přiveďte ho doktoru ████.

Svědek K: Nedotýkejte se mě!

Svědek K byl vyveden z vyslýchací místnosti. Byla mu podána sedativa I.stupně.

[KONEC ZÁZNAMU]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License