SCP-059
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-059

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Jediný exemplář SCP-059 je uchován v Oblasti-11B uvnitř laminované chráněné krabice stupně-Z složené ze spotřebovaného urania, tantalu, cínu, ocele, mědi a aluminia. Okolo zadržovací krabice SCP-059 je oblast o rozměrech 7 x 7 x 7 m zapečetěna jakožto oblast biohazardu 4. úrovně a je obklopena 3 cm ochranného krytu z olova. Tato oblast musí být denně postříkaná sloučeninou methylisokyanátu k zabránění nadměrného růstu SCP-059-1.

Personál vstupující do zasažené oblasti SCP-059 je varován, aby si na sebe vzal patřičnou ochranu proti biohazardu spolu s radiačním ochranným krytem typu K-59-B. V oblasti nesmí být déle než 15 minut, protože je radiační ochranný kryt jen částečně účinný.

Zamoření SCP-059-1 nalezené v divočině by mělo být zadrženo odebráním odpovědného exempláře SCP-059 a spálením všech zpozorovaných SCP-059-1. Velké zamoření v podzemní lokaci je nejlépe neutralizováno vzdušně poháněnými (termobarickými) výbušninami.

Další exempláře SCP-059 nejsou pro experimentaci nutné a měly by být transportované do Oblati-11B ke spálení plazmovým obloukem o teplotě 10 000 kelvinů.

Popis: SCP-059 je radioaktivní minerál neznámého původu podobající se povrchově wolframanu vápenatému. Předpokládá se, že prvek SCP-059 pochází z alternativního vesmíru a je odpovědný za své anomální vlastnosti. Co se alfa, beta a gama záření týče, exemplář SCP-059 je schopný vyzařovat neznámý druh radiace, což je k objektu patrně unikátní, předběžně určen jako záření delta. Delta záření je doprovázeno Čerenkovovým zářením, takže vypadá jako modrá záře.

Delta záření je jen částečně zadrženo standartním radiačním ochranným krytem; nejlepší výsledky byly dosaženy použitím laminovaného ochranného krytu úrovně Z s vysoce hustou vrstvou kovu navíc. To snižuje dosah účinků delta záření ze zhruba 20 m až na přibližně 6 m.

Když je oblast vystavena delta záření déle než 15 minut, začne na jakémkoliv nechráněném povrchu růst neznámý druh houby (určen jako SCP-059-1). Tato houba nepotřebuje žádnou standartní výživu, ale po odebrání od zdroje delta záření zemře během 24 hodin. SCP-059-1 je samo o sobě radioaktivní, ale nevyzařuje delta záření. Avšak pokud je SCP-059-1 dovoleno růst do kritické hmotnosti (přibližně ██ kg/m3), objeví se v oblasti neznámý zdroj delta záření, jiný než SCP-059, a ten bude dál podporovat růst SCP-059-1. (Zaujatí čtenáři se mohou zúčastnit konzultace s Dr. ███████ a jeho teoriemi o rozpínání časoprostoru a sloučení alternativních realit). Během 18 hodin se infikovaná hmota zprůhlední a zmizí, nejspíše do vesmíru, který je zdrojem delta záření. Tento proces pokračuje s SCP-059-1, které infikuje nový materiál.

SCP-059-1 může zamořit jak živé bytosti, tak i neživé předměty. Lidé (a zvířata) infikováni SCP-059-1 se stanou imunními vůči účinkům ionizujícího záření, ale postupně se slučují s SCP-059-1 a posléze jsou všechny jejich tkáně nahrazeny růstem hub. A i když jsou infikovaní většinou nenásilní, tak se snaží nezasažené jedince přimět k vystavení SCP-059. Infekce SCP-059-1 se nezdají být přímo nakažlivé, protože se šíří pouze při kontaktu s delta zářením. Avšak dlouhodobé vystavení SCP-059-1 nebylo dostatečně testováno, takže nelze vyloučit úvahu nad tím, že se nejedná o biohazard (také známý jako riziko ozářením).

Infikovaní jedinci jsou stále schopni komunikace a popsali, že vidí celý svět pokrytý SCP-059-1, kde je většina povrchu složena z SCP-059. Není zřejmé, jestli to jsou halucinace anebo pohled na zdroj SCP-059. Infikovaní jsou obecně spokojení se svým stavem a často se přirovnávají k tomu, že se nacházejí v "modrém světle nebes."

SCP-059-1 je ovlivněné spoustou fungicidů, ale dokud je SCP-059 přítomné, nový růst pokračuje. Raná fáze infekce lidí SCP-059-1 může být vyléčena griseofulvinem, ačkoliv je 90% šance, že tato léčba povede ke smrti způsobené otravou radiací. Vyléčení jedinci ztratí svoji imunitu vůči radiaci a už před samotnou léčbou se vystavili smrtelné dávce radiace. O léčbu v pozdní fázi by se nemělo pokoušet, jelikož příliš mnoho tkání už bude pokryto SCP-059-1. [DATA VYMAZÁNA]. Zbytky neúspěšné léčby by se měly držet dál od SCP-059, jinak [DATA VYMAZÁNA].

Exempláře SCP-059 byly objeveny v 8 různých podzemních lokalitách v dosahu 5000 km. Žádná předloha pro jejich vzorec vzhledu nebyla objevena. Exempláře dosahují hmotnosti 1-10kg a nejsou součástí normálních skalních formací v oblastech, kde byly nalezeny.

Dodatek: Dr. ███████ zaznamenal a analyzoval vzorec záření, které je vyzařováno zadržovanou kolonií SCP-059-1 a domnívá se, že by mohla mít svůj vlastní rozum a že se pokouší o komunikaci skrze řízené emise záření. Počáteční pokusy o analyzování tohoto "jazyku" odhalily [DATA VYMAZÁNA].

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License