SCP-057
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-057

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Oblast-57 byla konstruována k usnadnění zadržení SCP-057, jelikož přesunutí není proveditelné. Je velice nepravděpodobné, že je existence tohoto artefaktu známa někomu zvenčí kvůli podmínkám, ve kterých byl objeven, a proto je minimální obava o jeho bezpečnost. Až na zabraňování nepovoleného vstupu nejsou zapotřebí žádné zadržovací procedury. Zástupci veškerého výzkumu budou Dr. Lewis a Dr. Walston, pokud není určeno jinak.

Vzhledem k nenapravitelnosti těch, kteří jsou do SCP-057 vpuštěni, budou mít povolený přístup neméně než dva (2) členové O5.

Popis: SCP-057 je podzemní komora s válcovitou výškou zhruba tři (3) metry a průměrem osmnáct (18) metrů. Artefakt je vytvořen z neproniknutelného kamene břidlicové barvy. Uvnitř komory je tucet hranolových monolitů, které sahají od podlahy až na strop a posouvají se do různých směru během toho, co je SCP-057 aktivní. Několik metrů níže bylo objeveno █████ dne ██.██.████ během konstrukce zabezpečovacího kontejnmentu pro SCP-███. Proto bylo SCP-███ přemístěno do Oblasti-██.

Vchod do komory se nachází na severovýchodní straně. Když do ní vstoupí člověk, dveře se zavřou a stěny uvnitř se začínají přesouvat takovým způsobem, že je nutné aby se měl subjekt neustále na pozoru, aby byl po celou cestu skrze artefakt v bezpečí. Monolity se pomalu otevírají a zavírají dokud se subjekt buďto nevzdá nebo nevyčerpá, v tu chvíli ho SCP-057 rozdrtí a vrátí se zpět do původního, neaktivního stavu po zhruba dvaceti (20) vteřinách. Tento proces trvá jen tak dlouho dokud je subjekt uvnitř SCP-057 naživu a který může, jak se prokázalo, trvat klidně několik dní. Návrhy na prodloužení testování k odhadnutí limitů artefaktu nebyly podpořeny. Jakékoliv testování na zvířatech, mašinách a mrtvolách se osvědčilo jakožto bezvýsledné. Pouze žijící a dýchající člověk je schopen započít proces po vstupu do SCP-057.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License