SCP-056-CS
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt: SCP-056-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-056-CS je neustále hlídáno osmi agenty, kteří chodí po dvou ze čtyř světových stran oblasti. Hlídky jsou střídány po dvanácti (12) hodinách. Agenti musí být oděni v civilním oblečení, aby nevzbuzovali pozornost před civilním obyvatelstvem. Každých osm (8) hodin musí nahlásit stav dané lokality.

Popis: SCP-056-CS je smíšený les, objeven Nadací v roce 19██, který se rozkládá na území Jihočeského kraje. Jižní část přechází v ████████ les, který přiléhá na Letiště █████ ██████████. Severovýchodní část SCP-056-CS je v soudobých mapách označována názvem [DATA VYMAZÁNA], jihozápadní jako [DATA VYMAZÁNA]. SCP-056-CS se rozkládá v nadmořské výšce kolem 400 m n. m. Většinu severovýchodní části pokrývá smrkový porost s přimíšeným dubem, v jihozápadní části převládá borovice. SCP-056-CS se rozkládá na ploše 300 ha.
SCP-056-CS vykazuje ihned několik anomálií najednou. Samotné SCP-056-CS je časovou anomálií, které má v sobě 3 další. SCP-056-CS vykazuje časové anomálie v určitých úsecích. V severovýchodní části se jedná o časové "tunely", ve kterých čas probíhá rychleji nebo pomaleji. V jihozápadní části se odehrává časová smyčka (SCP-056-CS-1).
Oblast SCP-056-CS je rozdělena na dvě části. Severovýchodní část je poseta časovými tunely, které samy o sobě nejsou nebezpečné, ale zkracují či prodlužují čas v dané oblasti. Časové tunely se objevují zcela náhodně a není mezi nimi žádná spojitost.
Jihozápadní část je zaseknuta v časové smyčce. Pokud se subjekt dostane do Jihozápadní části, je 50% šance, že se dostane ven. Zdá se, že s každou části SCP-056-CS je spjatá další anomálie.

Skupina se druhého dne vrátila na místo a pokračovala v průzkumu oblasti.

SCP-056-CS-1 je časová smyčka v jihozápadní části SCP-056-CS, v níž se odehrává přestřelka z šedesátých let 20. století. Čtyři vojáci (bez jasného důvodu) střílí jeden na druhého. S vojáky se nám nepodařilo navázat kontakt, až na incident z druhé průzkumné mise. Do časové smyčky se zapletla skupina MTF-[DATA VYMAZNA], která zde ztratila člena. Kapitán Pašák se stal součástí časové smyčky.
Výzkum oblasti SCP-056-CS-1 je momentálně přerušen.

SCP-056-CS-2 je humanoid oděný v dlouhém černém plášti s širokým černým kloboukem. Zdá se jakoby SCP-056-CS-2 levitovalo těsně nad zemí. Entita se objevuje v blízkosti pomníku Boží muka u jedné z křižovatek uvnitř SCP-056-CS. Subjekt SCP-056-CS-2 nevykazuje přímou agresi, ale spekuluje se o jakémsi "strážci lesa". SCP-056-CS-2 se objevuje nejčastěji po setmění, a pokud se v SCP-056-CS stále nachází osoby, které tam nemají co dělat nebo provozují vandalismus, SCP-056-CS-2 je vyžene z lesa, většinou nenásilným způsobem. Dosud se nepodařilo s SCP-056-CS-2 navázat verbální kontakt. První datované pozorování pochází z roku 1993, další z roku 1994. V některých případech zjevení SCP-056-CS-2 předcházela tichá hudba, připomínající zvuk dřevěné příčné flétny. Přítomnost entity podle některých svědků provází zšeření a pokles teploty v jejím okolí.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License