SCP-056

Objekt #: SCP-056

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-056 musí být uchováváno v místnosti podle svého výběru, bez ohledu na to, jaké vybavení si přeje. Pracovníci Úrovně 1 a vyšší mohou kdykoli interagovat s SCP-056 po dobu nepřesahující dvě hodiny. Subjekt musí být neustále hlídán minimálně třemi (3) bezpečnostními pracovníky, kteří se střídají každé čtyři hodiny. Každý strážný musí být vyzbrojen Narkotizační zbraní, nabitou nejméně 1 500 mikrolitry cyklopyrrolonu. Jakékoli neobvyklé chování u personálu, které se vyvine při delším vystavení SCP-056, povedou k psychologickému vyšetření a přemístění na místo [DATA VYMAZÁNA].

Subjektu je povolen přístup k jakémukoli předmětu, který si přeje, s výjimkou zbraní, komunikačních zařízení, připojení k internetu a jiných SCP. Může se volně pohybovat ve výzkumném sektoru ██, dle libosti, ale nesmí mu být umožněn přístup k patrům s východy. V případě nouze nebo v případě, že se SCP-056 stane násilným, musí být zklidněno a odvedeno do své cely. Zaměstnanci by se nikdy neměli pokoušet poškodit SCP-056, viz dodatek 2-b.

Popis: SCP-056 je bytost proměnlivé velikosti, pohlaví a vzhledu, která se mění v reakci na okolní prostředí, zejména s ohledem na živé a vnímající bytosti. Jeho nejběžnější podobou je pohledný muž ve svých dvaceti letech, oblečený v oděvu podobného vzhledu jako personál, který jej střeží, ale vyšší estetické kvality. Bylo však zaznamenáno, že má tyto formy:

  • Velký, dobře upravený Labradorský retrívr (když byl vystaven psovi doktora █████ ████).
  • Žena podobného vzhledu jako slavná herečka Scarlett Johansson, když míjel skupinu mladších zaměstnankyň ženského pohlaví.
  • Lékařka v bílém laboratorním plášti, když mluví s různými vědci. Když byl subjekt požádán o provedení testu IQ, získal hodnocení o téměř třicet (30) bodů výšší, než jaké má dostupný vrchní výzkumný pracovník s nejvyšším skóre.
  • Mužský kulturista, který dokázal zdvihnout téměř dvě stě padesát (250) kilogramů dvakrát na lavičce v tělocvičně. To bylo o třicet (30) kilogramů více než maximum, které dokázal nejsilnější strážný.
  • Gauč s velmi příjemným estetickým vzhledem (pokud je ponechán v pokoji subjektu sám).

Tyto změny obvykle nastanou v okamžiku, kdy všichni lidé v oblasti ztratí kontakt s objektem, bezprostředně po vystavení novému objektu nebo osobě (viz dodatek 3). Natáčení těchto změn se ukázalo jako bezvýznamné, protože jakékoli prohlížení pásek nebo záznamů trpí stejným momentálním výpadkem. Oblečení se během této doby také změní, avšak SCP-056 zatím neprojevil žádný druh nástrojů nebo zbraní.

Je teoreticky nemožné zobrazit původní nebo „přirozenou“ formu SCP-056. Když byl umístěn do prázdné betonové cely pod kamerový záznam, tak převzal podobu kamery vyšší kvality a zdálo se, že sleduje kameru, která sleduje subjekt. Další pokusy zjisti přirozenou formu subjektu objevily, že když je subjekt sám, tak nevykazuje žádné čitelné známky života, včetně tělesné teploty, srdečního rytmu nebo hmotnosti. Vědci předpokládají, že by nemohlo existovat, pokud by nebylo nic co jej může vnímat.

Personál, který je v kontaktu s SCP-056, často hlásí, že se cítí "žárlivě" nebo "nespokojeně", Přesto ale věnují SCP-056 velkou část pozitivní i negativní pozornosti, což lze předvídat podle momentální osobnosti subjektu. Bezpečnostní pracovníci budou často tvrdit, že chtějí dodržovat příkazy subjektu, i když se jim příkazy nebo jeho současná podoba nelíbí, zatímco vědci v širším kontaktu se subjektem se často pokusí hádat či slovně napadat, což obvykle vede k tomu, že je subjekt zostudí.

SCP-056 je schopný řeči a může zjevně komunikovat v jakémkoli jazyce, ústně i písemně, a prokázal plynulost ve více než 200 dialektech, včetně těch, které vynalezli kryptografové a nadšenci. Často zachází s okolním personálem pohrdavě, i když je ochoten dělat, co se od něj požaduje pokud to vyšetřování vyžaduje. Vyjadřuje zájem o časopisy, módu, automobily, teoretickou vědu, sport a řadu dalších témat, obvykle vyjadřuje větší znalosti a porozumění tématu než osoba, která s ním komunikuje. Personál je vůči SPC-056 naštvaný nebo jím je znechucený poté, co s ním mluví delší dobu, i když se s ním pokouší mluvit znovu, pokud to bude možné. Když bylo SCP-056 dotázáno na další SCP, projevil strach a občas nenávist.

Poznámka: Bylo zjištěno, že subjekt pracuje pro společnost zabývající se návrhem oděvů [VYMAZÁNO] po neobvyklém počtu vražd, sebevražd a mentálních poruch ostatních modelů při práci s SCP-056. Když se jej zaměstnanci Třídy E pokusili zadržet, jejich agresivní přístup vyprovokoval subjekt k tomu, že se změnil na podobu [DATA VYMAZÁNA], což mělo za následek smrt sedmnácti (17) agentů a deseti (10) civilistů. Tento incident byl zakrytý tvrzením, že zaměstnanec trpící psychopatií přinesl střelnou zbraň do práce a napadl ostatní pracovníky.

Dodatek 1: Osoby s prověrkou Úrovně 4 nebo vyšší viz dokument 956-0.

Dokument 956-0: Audio záznam prvního setkání s SCP-056

<Začátek záznamu>

Agent ███████: Hej, poslouchejte … Ať už jste cokoliv. Jste zatčen za vraždu.

SCP-056 : Ne. Jděte pryč.

(Klapavé zvuky. Agent vytáhl zbraň.)

Agent ███████: Musíte jít s námi. Hned.

SCP-056 : Ty to nechceš dělat, ty hloupý mužíčku.

(Projevy překvapení, pravděpodobně od přihlížejicích)

Agent ███████: Co to do prdele? Vypadá to jako [DATA VYMAZÁNA]!

(Střelba a křik)

<Konec záznamu>

Dodatek 2-a: Viz dokument 956-1.

Dokument 956-1: Testování chování SCP-056

Postupy testování:
[DATA VYMAZÁNA]

Dodatek 2-b: Výsledky:

  • Jeden (1) mužský zaměstnanec Třídy D, vyzbrojený nožem. Záměr: poškodit subjekt. (Subjekt vypadal jako štíhlý, fit muž ve věku přibližně dvaceti let. Subjekt přistoupil k odzbrojení a zabití Zaměstnance.)
  • Jedna (1) zaměstnankyně Třídy D s lahví kvalitního vína. Záměr: nabídnout předmětový dárek. (Subjekt vypadal jako krásná žena, přijal dárek a po ochutnávce víno vyplivl zpět do obličeje zaměstnankyně, než ji poslal pryč.)
  • Dva (2) zaměstnanci Třídy D, muž a žena, kteří nic nenesou a nemají žádné úmysly. (Subjekt vypadal jako krásná žena v pracovním obleku na míru. Prozkoumal oba zaměstnance a poté je nechal jít.)
  • Deset (10) zaměstnanců Třídy D, všichni muži, kteří nic nenesou a nemají žádné úmysly. (Subjekt se objevil jako krásná žena oblečená v nízkých střihových červených šatech. Po přibližně deseti minutách začali všichni zaměstnanci vykazovat známky podráždění a o pět minut později se pustili do vzájemného boje. Subjekt je poslal pryč poté, co je sledoval sedm minut. )
  • Jedna (1) zaměstnankyně Úrovně 4, uznaná jako nejlépe vypadající žena v zařízení. Nic nenese a nic nemá v úmyslu. (Subjekt se objevil jako extrémně esteticky příjemná žena a ukázal velkou slovní zásobu a porozumění manažerským dovednostem. Mluvil se zaměstnankyní téměř devadesát minut, dokud se zaměstnankyně nerozzlobila a neopustila místnost.)

Dodatek 3: Poznámka od doktora Kennitha:

Nedávno jsem byl informován, že 056 opakovaně požaduje přístup k internetu. Když jsem se na to zeptal 056, řeklo mi to, že jsme „nebyli schopni poskytnout tomu dostatek patolízalů,“ a že „chtěl, aby celý svět poznal jeho tvář“. Netřeba dodávat, že tato žádost byla zamítnuta.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License