SCP-055
hodnocení: +7+x
blank.png

Objekt #: SCP-055

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Objekt je držen v místnosti o velikosti pět (5) krát pět (5) krát dva a půl (2.5) metrů postavené z cementu o tloušťce zdí padesát (50) centimetrů, cementové zdi musí obklopovat Faradayova klec. Vstup dovnitř vede skrz těžké zadržovací dveře o velikosti dva (2) krát dva a půl (2.5) metru s ložisky, aby se zajistilo, že dveře se zavřou a zamknou automaticky, pokud je někdo nedrží otevřené. Bezpečnostní personál NESMÍ stát před vstupem do cely SCP-055. Dále je doporučeno, aby si všechen personál starající se o, či studující jiná SCP držel odstup alespoň padesáti (50) metrů od geometrického středu místnosti, především kvůli praktičnosti.

Popis: SCP-055 je "sebezadržující tajemství", nebo také "anti-meme". Informace ohledně fyzického vzhledu, chování, povahy a původu jsou sebezatajující. Pro vysvětlení:

  • Jak Oblast-19 původně získala SCP-055 není známo.
  • Kdy bylo SCP-055 získáno a kým není známo.
  • Fyzický vzhled SCP-055 je neznámý. Není nepopsatelné, ani neviditelné: jednotlivci jsou naprosto schopni vstoupit do zadržovací místnosti SCP-055 a pozorovat jej, vytvářet si mentální, nebo psané poznámky, kreslit jej, fotografovat, nebo dokonce pořizovat video, či audio nahrávky. Ve složkách existuje mnoho rozsáhlých záznamů o těchto pozorováních. Avšak, informace o fyzickém vzhledu SCP-055 "vyprchá" z lidské mysli brzy po spuštění objektu z očí. Jedinci, kteří byli požádáni, aby SCP-055 následně popsali měli problém se na tento úkol soustředit a po chvíli ztratili zájem; jedinci, kteří měli překreslit kopii fotografie SCP-055 si nebyli schopni vzpomenout jak fotografie vypadá a stejně tak i výzkumníci, kteří na tyto testy dohlíželi. Bezpečnostní personál jež pozoroval SCP-055 skrz kamerový systém se vrátil ze služby naprosto vyčerpaný a nepamatoval si nic z několika předešlých hodin.
  • Kdo nařídil konstrukci zadržovací místnosti pro SCP-055, proč byla postavena tímto způsobem, nebo k čemu slouží Zadržovací Procedury není známo.
  • Přestože je jeho kontejnment jednoduše dostupný, neví o existenci SCP-055 nikdo ze zaměstnanců Oblasti-19.

Všechny tyto fakty jsou periodicky znovu objevovány, většinou náhodou čtenáři této složky, kteří ohledně ní začnou panikařit. Tento povyk většinou trvá několik minut, než se opět na celou věc zapomene.

Bylo nasbíráno mnoho vědeckých dat ohledně SCP-055, ale není možné je prostudovat.

Byl vykonán alespoň jeden pokus o zničení SCP-055, nebo jej alespoň přesunout z kontejnmentu v Oblasti-19 jinam, avšak z nějakého důvodu tyto pokusy neuspěly.

SCP-055 může představovat vážnou fyzickou hrozbu a mohlo již zabít mnoho tisíc zaměstnanců a nikdy bychom se to nedozvěděli. Rozhodně představuje obrovskou memetickou/mentální hrozbu, proto je klasifikované jako Třída Keter.

Dokument #055-1: Analýza SCP-055

Autor předkládá hypotézu, že SCP-055 nebylo nikdy formálně získáno pomocí ████████████ ████████ a mohlo by být autonomní, či na dálku ovládaný agent jiné organizace, který infiltroval Oblast-19 z následujících důvodů:

  • aby tiše pozoroval a narušoval aktivity v Oblasti-19
  • aby tiše pozoroval a narušoval aktivity v jiných oblastech Nadace
  • aby tiše pozoroval a narušoval celosvětové aktivity lidstva
  • aby tiše pozoroval a narušoval aktivity ostatních SCP objektů
  • aby tiše pozoroval a narušoval aktivity ████████████

Žádná akce proti těmto možným hrozbám není doporučována, nebo vůbec možná.

Dodatek A:

Hej, jestli ta věc opravdu je "anti-meme", proč nám nezmizel fakt, že je to "anti-meme"? Musíme v tom někde mít chybu. Počkat chvíli, co když si budeme zapisovat co to není? Budeme si to pamatovat? Bartholomew Hughes, NSA

Dokument #055-2: Hlášení Dr. Johna Maracheka

Průzkumný tým #19-055-127BXE byl úspěšně schopen vstoupit do kontejnmentu SCP-055 a určit vzhled a do jisté míry, povahu objektu. Poznámky byly zapsány podle metodologie projektu (viz ████████████), poté byl kontejnment opět uzavřen.

Následuje výtažek z přepisu konverzace zaměstnanců:

Dr. Hughes: Dobrá, budu se tě teď muset zeptat na pár otázek ohledně čísla 55.

███████: Jaké číslo?

Dr. Hughes: SCP objekt 55. Ten objekt který jsi právě zkoumal.

███████: Um, nevím o čem to mluvíš. Nemyslím si, že máme 55.

Dr. Hughes: Dobrá tedy, ███████, chci abys mi řekl, co jsi poslední dvě hodiny dělal.

███████: Co? J…<subjekt se zdá nejistý>… Já nevím.

Dr. Hughes: Fajn, pamatuješ si, že jsme se všichni shodli, že to není kulaté?

███████: Co není… Ou! Jasně! Vůbec to není kulaté! Objekt 55 není kulatý!
Dr. Hughes: Takže už si vzpomínáš?

███████: No, ne. Tedy, nepamatuji si co to je, ale vím že to je. Je to něco, co si nemůžeš zapamatovat. A není to kulaté.

Dr. Hughes: Počkej chvíli. Co není kulaté?

███████: Objekt 55.

Dr. Hughes: Jaký že objekt?

███████: Doktore, pamatuješ si že jsi souhlasil, že něco není kulaté?

Dr. Hughes: No jasně!

Zdá se, že je možné pamatovat si co SCP-055 není (negace faktu) a opakovaně se dopracovat k jeho existenci ve vzpomínkách.

Personál zapojený do Průzkumu #19-055-127BXE nahlásil silnou dezorientaci a psychologické trauma spojené s neustálým vzpomínáním a zapomínáním SCP-055. Avšak žádné dlouhodobé problémy s chováním, ani zdravím nebyly pozorovány a psychologické posouzení průzkumného týmu ukázalo konzistentní údaje o mizení tohoto efektu.

Doporučení: Mohlo by stát za to, aby v každé důležité oblasti byl alespoň jeden zaměstnanec schopný pamatovat si existenci SCP-055.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License