SCP-054-CS
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-054-CS

Třída Objektu: Safe Euclid (viz dodatky D-054-A a D-054-B)

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-054-CS je souhrnné označení pro dva objekty, SCP-054-CS-1 a SCP-054-CS-2. SCP-054-CS-1 musí být uzavřeno v kovovém trezoru. Stěny trezoru musí být tlusté minimálně 5 cm. Personálu je zakázáno se přibližovat k objektu, pokud je trezor otevřen. Veškerá manipulace s SCP-054-CS-1, musí být prováděna pomocí dálkově ovládaných strojů.

Poznámka P-054-A: Celou tuto proceduru lze obejít, pokud se objektu zajistí pravidelný přísun obětí.

SCP-054-CS-2 nevyžaduje žádné zvláštní zadržovací procedury. Pouze je potřeba jej očistit, pokud dojde k aktivaci SCP-054-CS-1.

Popis: SCP-054-CS-1 vypadá jako nástroj útrpného práva ze 16. století. Známý pod názvem železná panna. Objekt je celokovový se sytě černým nátěrem. K horní části dveří je připevněna maska, vytvarovaná do podoby obličeje, bez zjevných rysů a s neutrálním výrazem ve tváři. Vnitřek je opatřen mnoha velkými kovovými hroty.

SCP-054-CS-2 vypadá jako vana ze 16. století. Objekt stojí na čtyřech umělecky opracovaných nohách a je vybaven kohoutkem, který však nemá otvor pro přívod vody.

Anomální vlastnosti SCP-054-CS-2 se projeví až po aktivaci SCP-054-CS-1.

Pokud je mezi “křídla” SCP-054-CS-1 umístěn člověk, objekt se uzavře a uvězní subjekt uvnitř. Následné pokusy otevřít mučící nástroj během procesu, byly neúspěšné. Ve stejné době se začne SCP-054-CS-2 plnit červenou tekutinou. Rozbor ukázal, že se jedná o krev osoby uvězněné v železné panně.

Po určité době se SCP-054-CS-1 otevře a odhalí probodanou mrtvolu uvnitř. Z těla je vždy kompletně odsáta veškerá krev. Tato krev se napustí do SCP-054-CS-2, nehledě na vzdálenost od železné panny.

“Klasifikace Safe schválena. Stačí se od toho držet dál.” - Dr. ██████████
viz Dodatek D-054-A

Dodatek D-054-A: Po týdnu od ukončení pokusů s SCP-054-CS byla uvnitř SCP-054-CS-1 objevena mrtvola. Rozbor tkáně ukázal, že se jedná o zaměstnance nadace, jenž měl za úkol zkontrolovat tuto položku. Následný rozbor videozáznamu ukázal, že pracovník byl vtažen neznámou silou mezi křídla mučícího nástroje, který se následně zavřel.

K SCP-054-CS- 1 je nutno přistupovat se zvýšenou opatrností, přičemž vzdálenost, kterou je doporučeno dodržovat, je 2 m. Viz dodatek D-054-B

Dodatek D-054-B: Poté, co byl zvětšen odstup, nedošlo 7 dní k žádnému incidentu. Až 8. dne byl jeden pracovník, stejně jako předchozí, vtažen do železné panny, která se následně uzavřela. SCP-054-CS-2 se v obou případech naplnilo krví obětí.

Takto byla objevena nebezpečná vlastnost tohoto objektu. Pokud nemá mučící nástroj pravidelný přístup k lidským obětem, začne "lovit".

“Reklasifikace na třídu Euclid schválena. S okamžitou platností začne platit změna nařízení, ohledně SCP-054-CS. To zahrnuje uzavření SCP-054-CS-1 do kovového kontejneru a protokol o manipulaci pomocí dálkově ovládaných strojů.” - Dr. ██████████

Poznámka P-54-B: Spojitost s Alžbětou Báthoryovou se prošetřuje.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License