SCP-054
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-054

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Subjekt je držen ve vodotěsné izolační místnosti vybavené specializovaným zařízením pro kontrolu klimatu. Ozdobná fontána naplněna vodou stojí uprostřed. Pracovníci údržby musí nosit NBC obleky, pokud jsou uvnitř této místnosti a po opuštění musí strávit deset minut ve speciální sušičce. V případě narušení musí být okolní oblast evakuována a kryt zaplaven kapalným dusíkem.

Úroveň chemikálií ve fontáně a jejich objem musí být monitorován a udržován. Měla by být použita pramenitá voda z █████████, protože SCP-054 je velmi citlivé na hydrologické podmínky. Od doby, kdy bylo SCP-054 převezeno do Nadace, se u něj vyvinula nedůvěra vůči mužům; doporučuje se proto přiřazení ženského personálu.

Popis: Mimo vody se subjekt nejčastěji objevuje jako ženský humanoid s průměrným objemem 90 litrů, který se skládá výhradně z vody (jsou možné i jiné formy, obvykle geometrické tvary). Když vstoupí do vody, stává se nerozlišitelným od okolí. Subjekt se musí pravidelně vracet do vody, aby udržel svůj objem kvůli odpařování. Byl objeven v █████████ a následně byl přesunut do Oblasti-08 na další zkoumání. Subjekt byl zpočátku zvědavý na personál Nadace a zdálo se, že se těší na interakci s pracovníky údržby, nebo výzkumníky a na napodobováním jejich forem. Po několika týdnech se stvoření zřejmě cítilo dostatečně pohodlně, aby zůstalo mimo vody při běžném sledování, ačkoli se skrylo při pokusech o studování jeho složení.

SCP-054 je zjevně složeno z běžné vody, bez zjistitelných rozdílů v porovnání s obyčejnou pramenitou vodou z téhož zdroje. V jeho “těle” nebyl nikdy zjištěn žádný tepelný, elektromagnetický, biologický nebo jiný jev který by naznačoval jak se oživuje. Voda, kterou SCP-054 ztratilo kvůli odpařování, nemá při kondenzaci žádné zvláštní vlastnosti.

Pokusy s SCP-054 byly zastaveny [DATA VYMAZÁNA] po dvou incidentech, při kterých byli zraněni vědci. Po těchto incidentech byly zadržovací protokoly aktualizovány. Subjekt začal vykazovat známky nedůvěry a agrese okolo mužského personálu (který tvořil většinu původního výzkumného personálu). Subjekt byl reklasifikován na Třídu Euclid.

Částečné přepisy, Audio Deníku 054-A:

Experiment se ztrátou vody
“Pokud nemá přístup k vodě, subjekt se stává uzavřeným a neaktivním. Jsou teorie, že jeho kompaktní tvar slouží k tomu, aby snižoval plochu vystavenou odpařování. Za prvních pár dní se dychtivě pokoušel přivítat každého kdo vstoupil do jeho krytu a choval se vzrušeně. Možná naznačuje, že rozumí tomu, že kontrolujeme jeho přístup k zásobám vody. Subjekt přestal s tímto chováním včera, pravděpodobně pochopil, že se žádná pomoc neblíží.”

Testování extrémních teplot
“Dnes ráno jsme získali oprávnění testovat subjekt při teplotě pod bodem mrazu. Když teplota klesla, subjekt se stal letargickým a úplně zamrzl po ███████. Spektroskopie ledového krystalu neodhalila žádné abnormality. Na studii byly shromážděny ledové štěpky. To je v ostrém kontrastu s jeho chováním při 95-stupňových testech, kdy se stalo agresivním a pokoušelo se uniknout z jeho krytu. Předložili jsme pracovní objednávku na spojení klimatizačního zařízení se standardním krytem subjektu, protože začalo vzdorovat úsilí o přepravu do experimentálních komor se stále zoufalejším chováním.”

Hodnocení paměti a rozhodování se
“Subjekt prokázal neočekávanou obratnost při procházení komplexními bludišti a řešení hádanek. Dr. Seskel konečně překonal problém “motivace” subjektu aplikací elektrických šoků a/nebo křemičitých vysoušedel. Vtipkoval, že bychom ho mohli za chvíli naučit na příkaz přines. Poté, co jsem sledoval jeho metody, myslím, že by mohl mít pravdu. Poznámka: Subjektu je povoleno 48 hodinové období na zotavení; zdá se, že na konci týdenních experimentů začne zaostávat.”

Experiment s přidáním kyseliny/zásady [poslední záznam]
Začínám s roztokem 0,5 M HCl. Nemám tušení, co se stane, ale pokud tato věc zahrnuje homeostatické mechanismy, jak předpokládám, pak bychom měli získat nějaký náhled na to, jak si zachovává svou podobu. Teplota v krytu byla snížena na 278 K (cca 5°C), aby bylo jednodušší kontrolovat stále nepředvídatelnější chování padesát-čtyřky.”

Dodatek 054-B: Po pěti letech bez jakýchkoliv incidentů bylo na doporučení Dr. ████████ snížené hodnocení subjektu na “Safe”. Experimenty se obnoví pod záštitou biologické jednotky E7. Při interakci se subjektem je nadále třeba dbát opatrnosti.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License