SCP-053
hodnocení: +1+x
blank.png
SCP-0053.jpg

SCP-053

Objekt #: SCP-053

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-053 musí být drženo v oblasti nejméně 5m x 5m a musí mít dostatek místa k pohybu. Hračky, knížky, hry a jiné rekreační prostředky by měly být poskytnuty a měněny každé tři (3) měsíce. Řádné místo ke spaní, koupelna a lékařské zařízení musí být neustále udržovány. Jídlo by mělo být podáváno třikrát (3) denně a dvě (2) svačiny denně jsou povoleny, pokud si je subjekt vyžádá.

Žádný fyzický kontakt nesmí být podniknut s SCP-053 bez kompletního obleku s vlastní atmosférou se skleněným štítem. Za žádnou cenu nesmí být s SCP-053 ustanoven oční kontakt. Všechny subjekty dané personálu od SCP-053 mohou být odebrány, ale musí projít karanténou pro ohledání. Pouze jeden (1) člen personálu může být přítomen v místnosti a musí být zabezpečen bezpečnostním ocelovým lanem. Všichni zaměstnanci musí opustit celu SCP-053 deset minut po vstupu.

Všechen personál jež začne jednat nepředvídatelně, křičet, nebo se pokusí chytit SCP-053 musí být zadržen a dán do karantény. Všechen personál který se pokusí sundat oblek musí rovněž být zadržen a dán do karantény. Žádné ostré objekty, ani palné zbraně nejsou povoleny v zadržovací místnosti SCP-053.

Popis: SCP-053 je malá, tříletá holčička. Je schopna základní mluvy a zdá se, že je napřed v mentálním vývoji. Má obecně příjemnou povahu a jen vzácně se naštvaná, zdá se rozrušená pouze v přítomnosti skupiny lidí.

Kdokoliv starší tří let kdo se subjektem naváže oční kontakt, fyzicky se dotkne, nebo zůstane v přítomnosti SCP-053 déle, než 10 minut se začne rychle chovat iracionálně, paranoidně a vražedně. Většina, pokud ne všechny tyto pocity jsou směřovány vůči SCP-053 a ovlivněné subjekty se pokusí zabít SCP-053 poté, co zabijí všechny v okolí. Ti, jež se pokusí zabít SCP-053 zažijí zástavu srdce a záchvaty a zemřou okamžik poté, co způsobí jakékoliv fyzické poškození SCP-053. SCP-053 zregeneruje téměř okamžitě jakoukoliv ránu, nehledě na závažnost.

Zdá se, že SCP-053 si naprosto nevšímá těchto efektů a ignoruje všechny ovlivněné subjekty. Když bylo SCP-053 dotázáno, nebylo schopno odpovědi.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License