SCP-052-CS
hodnocení: +8+x
blank.png
Objekt#: 052-CS
Úroveň6
Zadržovací Třída:
ezoterická
Sekundární Třída:
thaumiel
Třída Narušení:
ekhi
Třída Ohrožení:
N/A

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-052-CS je uchováno v Zóně-217-CS. Vstup do Zóny-217-CS je přísně zakázan. Zóna-217-CS je samosprávní. SCP-052-CS může být pouze aktivováno po splnění podmínek, nebo po odhlasování ČRODem. Jakékoliv zmínění SCP-052-CS mimo ČROD, aniž bylo SCP-052-CS spuštěno, je přísně zakázano.

Popis: Tento dokument je ve veřejné databázi zamaskován následující dokumentací:Objekt #: SCP-052-CS
Třída Objektu: Safe
Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k své povaze se SCP-052-CS samo zadržuje. Nejsou zapotřebí žádné další SZP.
Popis: SCP-052-CS je inteligentní plyšový králíček, vysoký přibližně 30 cm, se schopnostmi ohýbat realitu. SCP-052-CS nemá kontrolu nad svými schopnostmi a tvoří okolo sebe neznámou látku, která potlačuje schopnosti ohýbat realitu. Všechny pokusy odebrat tuto látku a nebo jí zreplikovat byly neúspěšné.
Jakékoliv testování s SCP-052-CS je povoleno pouze po schválení ČRODem. Neuposlechnutí tohoto příkazu se trestá smrtí.Jakékoliv zmínění o SCP-052-CS, pokud nebudou splněna kritéria pro spuštění SCP-052-CS, jsou, mimo ČROD, přísně zakázány a trestány smrtí. SCP-052-CS je jednotka MTF, vytvořená genetickými úpravami a změnou osobnosti. Tato jednotka vznikla v plné tajnosti všem zaměstnancům České Větve a zbytku Nadace SCP. SCP-052-CS se skládá ze 100 geneticky modifikovaných zaměstnanců Třídy D. Modifikace SCP-052-CS-1 až -100 zahrnují zlepšené smysly, míření, fyzickou zdatnost a inteligenci. Úpravy míření bylo dosáhnuto drastickým snížením rychlosti bití srdce, toto mělo za následek zmodrání kůže. Vzhledem k dlouhodobé nutnosti uchovávání SCP-052-CS je potřeba výdrž vybavení. Z tohoto důvodu nepoužívá SCP-052-CS moderní vybavení, ale upravené luky, brnění z nerez. materiálu a geneticky upravené koně. Tyto úpravy jim dovolují rychlejší běh, možnost unést větší váhu a celkovou odolnost. V testování byla tato odolnost změřena na přibližně 3 - 3,5 zásobníku z automatické pušky před smrtí koně. Zásobníky byly o 36 nábojích a střílelo se z 5 metrů, ~97% kulek koně zasáhlo. U SCP-052-CS probíhá každých 5 let kontrola vybavení, v Zóně-217CS-B. Tato kontrola může probíhat pouze v noci, protože se v okolí Zóny-217CS-B mohou pohybovat civilisté. Po celou dobu kontroly vybavení musí být spuštěna kamuflážní zeď, využívající technologii Simulačních Dómů.

Poslední kontrola vybavení proběhla před: 3 měsíce.


Dodatek SCP-052-CS A: Podmínky pro spuštění SCP-052-CS
Pro vyplnění vytiskněte a svolejte nouzovou poradu ČRODu.
logo_o5.png
CITLIVÝ DOKUMENT - PŘENÁŠEJTE POUZE V NEPRŮHLEDNÝCH DESKÁCH, NEVYSTAVUJTE VEŘEJNĚ
PODMÍNKA SPLNĚNA/NESPLNĚNA (vyplňte prosím před poradou)
Je Česká Větev pod útokem? ano/ne
Bylo díky útoku ztraceno značné množství Oblastí nebo Zón? ano/ne
Byla ztracena značná část SCP? ano/ne
Pokud jsou podmínky nerozhodné pro spuštění předejte tento dokument:
logo_o5.png
CITLIVÝ DOKUMENT - PŘENÁŠEJTE POUZE V NEPRŮHLEDNÝCH DESKÁCH, NEVYSTAVUJTE VEŘEJNĚ
VYPLŇTE VE STANDARDNÍM HLASOVACÍM FORMÁTU. x - pro, proškrtnutí - proti
Oficiální hlasovací formulář pro SPUŠTĚNÍ SCP-052-CS
ČROD 1 __
ČROD 2 __
ČROD 3 __
ČROD 4 __
ČROD 5 __
ČROD 6 __
ČROD 7 __
ČROD 8 __
ČROD 9 __
ČROD 10 __
ČROD 11 __
ČROD 12 __
ČROD 13 __

Po spuštění SCP-052-CS a splnění účelu SCP-052-CS, bude vytvořena nová jednotka SCP-052-CS a bude aktivován protokol ENUI. Jakékoliv záznamy o těchto spuštěních musí být vymazány, aktuálně je pouze uchován počet spuštění SCP-052-CS. Tento počet nemusí být reálný.

Dodatek SCP-052-CS B:
Během pravidelné kontroly vybavení bylo civilistou slyšeno řinčení mečů, brnění a dupot koní.
Aby se zamezilo úniku informací, byla vytvořena legenda o rytířích ze Zóny-217CS. Zaměstnancům větve bylo řečeno, že je situace pod kontrolou.

Dodatek SCP-052-CS C:
Pro nové členy ČRODu jsem se rozhodl přemístit záznam o založení SCP-052-CS sem, aby nemuseli projíždět všechny naše záznamy. Už tak jsou naše záznamy nepřehledné…
-ČROD 3

Porada ČRODu #246
Účastnící: ČROD 1-13, zapisovatel
Zapisovateli byla po poradě podána amnestika.
Naplánovaný začátek porady: 09:00

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]
09:17, ČROD 7 se stále nedostavil, pokusy o komunikaci byly neúspěšné
ČROD 3: Dávám mu čas do půl, potom pro něj dojedu sám. Souhlas?
Zbytek ČRODU neodpovídá.
ČROD 3: To beru jako souhlas.
09:26, ČROD 7 se dostavuje k poradě, v ruce drží energetický nápoj a kafe, má značné kruhy pod očima.
ČROD 7: Pardon, že jdu pozdě, byla zácpa heh.
ČROD 2: A kvůli zácpě držíš energiťák a kafe? A pod očima máš kvůli zácpě ty kruhy?
ČROD 7: Hele, musela jsi včera dělat papírování a sepisovat záznam? Je těžký udržovat si identitu ČRODa a výzkumníka.
ČROD 2: Tak odstup jako výzkumník… trojce jdou vymýšlet zámiňky.
ČROD 7: Jako výzkumníka mě to baví, nebudu odstupovat, radši pojďme na to, proč tu jsme, nechce se mi sem chodit zbytečně, když mám mít volno.
ČROD 1: Už jste konečně skončili? dopije svou kávu a spustí náhledovou tabuli
ČROD 1: Jedenáctko, máš slovo.
ČROD 11: Jo, fajn. Takže, nedávno jsem projížděl Nadační dokumenty a všiml jsem si jedné věci. Nadace nemá pořádný způsob, jak se bránit vůči hrozbám. Tím myslím skutečné hrozby, ne SCP nebo lidi. Za mnou můžete vidět následky, jak to dopadá, když Nadace nemá řádné způsoby obrany. Oblast-31, Zájmové skupiny, Korea… To všechno se děje jenom proto, že nemáme pořádnou obranu. Ano, máme sice MTF, které většinu problémů vyřeší, ale co dělat když MTF selžou? Navrhuji vytvořit elitní jednotku MTF, kterou použijeme pouze v nouzových případech.
ČROD 9: potáhne z cigarety A ty si myslíš, že nám to u O5 vyjde, aniž by si jí převzali?
ČROD 11: Pokud bys mě nechal domluvit, tak bych řešil i tenhle problém. Tuto jednotku bychom založili sami, bez povolení O5, jediní co by o ní věděli, bychom byli my. Geneticky upravení vojáci, výběr těch nejvíce fyzicky zdatných ze Třídy-D, skutečné MTF elity nemůžeme obětovat. Budeme je muset uchovávat mimo Oblasti, v umělém spánku. Pravděpodobně budou muset používat prastaré zbraně, vzhledem k tomu, že se bez údržby střelné zbraně a munice porouchají nebo se stanou nepoužitelnými, to stejné s auty.
ČROD 1: Zastav, jedenáctko, slyšeli jsme dost.
ČROD 11: Ale, ale, ještě jsem neskončil!
ČROD 1: Slyšeli jsme dost, to co navrhuješ je šílené.
ČROD 11: Dobře, chápu
ČROD 1: Dostatečně šílené, aby to mohlo fungovat. Souhlasím s návrhem. Spouštím hlasování.
[KONEC ZÁZNAMU]

Bylo odhlasováno v poměru 7:6 - návrh na SCP-052-CS byl schválen.

Po schválení projektu započala jednání o genetických úpravách instancí SCP-052-CS, výběru vybavení a uchovávání SCP-052-CS.
K uchování SCP-052-CS byla vytvořena Zóna-217-CS.

Dodatek SCP-052-CS D: Popis Zóny-217-CS
Sepsáno podle rozložení Zóny
Vstup - 2: komorová, vzducho těsná místnost z venčí vizuálně upravená, aby imitovala povrch skály. Vzduchotěsnost zajišťuje, že se uvnitř Zóny drží pouze dusík, což zamezuje zreznutí vybavení.

Zbrojnice - zde se nachází brnění a zbraně

Stáje - kryogenická místnost, ve které se uskladňují koně pro SCP-052-CS.

Kasárny - místnost s kryogenickými moduly, ve kterých se uchovává SCP-052-CS-1 až -100.


Zóna-217-CS-B je blízká louka k Zóně-217CS. Vzhledem k malým rozměrům hory, ve které se Zóna-217-CS nachází, je používána právě Zóna-217-CS-B.


Mal%C3%BD_Blan%C3%ADk.jpg

Pohled na Zónu-217CS

Dodatek SCP-052-CS E:
SCP-052-CS aktuálně bylo spuštěno 12krát. Ve 3 případech bylo SCP-052-CS spuštěno, protože hrozilo zničení Nadace SCP jako celku a ne pouze České Větve.


ZAJISTIT. ZADRŽET. CHRÁNIT.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License