SCP-052
hodnocení: +1+x
blank.png
scp-052.png

SCP-052

Objekt #: SCP-052

Třída objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Přestože SCP-052 není možné odebrat z komplexu metra v New Yorku, jeho předvídatelné chování dovoluje Nadaci zabránit setkání s veřejností. Stanice A/B/C/D na 59. ulici musí být uzavřeny v době 23:00 - 1:00 ze soboty na neděli pod odůvodněním "údržby kolejí". Během této doby musí být stanice střežena agenty Mobilní Úderné Jednotky Gamma-6. Agentům je nařízeno, aby zabránili nechtěnému přístupu veřejnosti ke stanici a aby zadrželi kohokoliv, kdo by vystoupil z SCP-052. Všichni pasažéři SCP-052 musí být přepraveni do Oblasti-21 k výslechu. Neoprávnění občané, kteří spatřili SCP-052, mohou být propuštěni po podání amnestik Třídy-B.

Popis: SCP-052 je metro typu R4 zastavující v New Yorku. Záznamy indikují, že metro bylo sestaveno roku 1932 a roku 1975 vyřazeno z provozu a posláno na sešrotování. Přes to se metro stále objevuje na tratích A/D na 59. ulici a 8. avenue v residentní čtvrti každou sobotu v 23:57. Metro je v perfektním stavu a je označeno jako metro "A". SCP-052 se objeví ve stanovený čas, otevře své dveře pro výstup/nástup cestujících a po zhruba pěti minutách dveře zase zavře a zmizí. Metro nevypadá, že by někdy převáželo cestující, s výjimkou těch, co z metra právě vystupují.

Většina subjektů, kteří do SCP-052 nastoupili, se již nevrátila. Cestující vystupující z SCP-052 tvrdí, že do metra nastoupili v různých časech datujících od roku 1976 až do 2204; ten nejpozdější tvrdí, že do SCP-052 nastoupil s domněnkou, že SCP-052 je speciální metro na oslavu 300. výročí. Subjekty si nevzpomínají na čas, kdy nastoupily.

Dodatek: Pasažéři vystupující z SCP-052 musí být přivedeni do Oblasti-21 k výslechu ohledně jejich původu a možného narušení časové linky. Obecně je možné cestujícím z minulosti podat amnestika Třídy-A a mohou být navráceni zpět do společnosti. Cestující z budoucnosti musí být drženi na dobu neurčitou (viz. příkaz 69-A1 od O5-9). Oblast-21 momentálně drží 26 zadržených pasažérů.

I přes protokoly k zábranám přístupu veřejnosti k nám stále dojíždějí subjekty z minulosti. Přestože jsou někteří z alternativních vesmírů, je možné, že SCP-052 se začne objevovat na jiném místě/v jiný čas, což bude vyžadovat rozsáhlejší zabezpečení.

Nadace poslala do metra několik subjektů se záměrem zjistit jeho aktivitu, když není viditelné.

Test 052-01: 31. května 2009. Agent ████ nastupuje do metra. Do dneška se ještě nevrátil.

Test 052-02: 6. června 2009. Agent ████████ nastupuje do metra. Nenalezen, patrně se vrátil do roku 1980 a byl zavražděn v hádce s [VYMAZÁNO].

Test 052-03: Viz. poznámky u zadrženého pasažéra 052-4.

Po testu 052-3, Rada O5 vydala rozkazy, které nedovolují nasazovat další agenty jako pasažéry SCP-052. Uvažovalo se nad povoláním Zaměstnanců Třídy D, ovšem riziko u jejich vypuštění do minulosti je až moc vysoké.

Záznam Nalezených Cestujících Zadržených Nadací

Pasažér 052-1: Nastoupil do metra 14. července 2012, návrat 8. března 2008.
Poznámky: Účetní, která byla na cestě domů z divadla, když nastoupila do metra. 052-1 ukázala známky zděšení a překvapení po zjištění, že se vrátila o čtyři roky zpět v čase, ale jinak nepůsobí zraněně nebo změněně. Bylo rozhodnuto, že v momentální časové lince ještě existuje a musí být držena na dobu neurčitou, aby se předešlo nechtěným efektům na naši realitu.

Pasažér 052-2: Nastoupil do metra 12. června 1976, návrat 15. března 2008.
Poznámky: Subjekt do metra nastoupil poté, co zabloudil při cestě do "Studia 54". I přes žádná zranění nebo působení jako hrozba je 052-2 stále zajat Nadací, protože dohlížející psychiatr věří, že 32 let je až moc dlouhá doba na úspěšné znovuzařazení do společnosti.

Pasažér 052-3: Nastoupil do metra 6. prosince 2014, návrat 20. června 2009.
Poznámky: Turista z Jacksonvillu, Florida. Subjekt 052-03 nyní mluví albánsky místo angličtiny. Držen kvůli příkazům Rady O5 ohledně subjektů z budoucnosti a také kvůli komplikacím se znovuzařazením do společnosti.

Pasažér 052-4: Nastoupil do metra 13. června 2009, návrat 27. června 2009.
Poznámky: Agent ███████ z testu 052-3. Agent se vrátil s oběma rukama chirurgicky odstraněnýma a lístkem v jeho kapse s nápisem "Další již neposílejte." Subjekt si nepamatuje jeho zážitky v metru, ovšem po podrobení hypnóze prozradil [DATA VYMAZÁNA].

Pasažér 052-5: Agent ████. Do vlaku nastoupil při porušení protokolu v neznámý čas. Dne 11. července 2009, tělo subjektu bylo prudce vyhozeno z metra a přistálo o 10 metrů dál. Po vyšetření bylo zjištěno, že subjekt byl [DATA VYMAZÁNA]. Jestli by se mělo zvýšit zabezpečení, aby se subjektům zabránilo vstupu do SCP-052, je stále v úvaze.

Pasažér 052-6: █████ ████████, který o sobě tvrdí, že je Dozorce Úrovně 4 z "SCP Federace," který do vlaku nastoupil v prosinci 2124. Subjektu byla před nástupem podána amnestika Třídy-A-plus, v úspěšné snaze předejít osudu pasažérů 052-4 a 052-5. Návrat 6. února 2010. Vzhledem k tomu, že nikdy nebude vypuštěn ze zajetí Nadace, Rada O5 povolila sdílení jinak tajných informací o dalších artefaktech v našem vlastnictví v naději zjištění nových metod na zadržení a získaní informací ohledně dalších narušení zabezpečení. Agent ████████ byl ochotný spolupracovat a prohlásil, že:

- je dobře, že nevíme, jak otevřít SCP-699. Subjekt viditelně zbledl a odmítl dále mluvit o tomto tématu.

- je přeživší "Velkého zombie moru" roku 2092, který byl způsoben narušením zabezpečení SCP-008.

- SCP-███ může být zničeno pomocí [DATA VYMAZÁNA] s [DATA VYMAZÁNA] a SCP-███. [Povolení o zkoušce tohoto názoru bylo zamítnuto O5-█.]

- pracoval pro Dr. Jacka Brighta.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License