SCP-051
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-051

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-051 a SCP-051-A budou uloženy v uzavřeném zadržovacím zařízení. SCP-051-A bude uloženo uvnitř uzavřené krabice na dokumenty s řízeným klimatem a nahlížecím otvorem, aby se předešlo rozpadu materiálu. Všem zaměstnancům (vyjma těhotné nebo plodné pracovnice, jež si nemusí být vědomy počátečních fází gravidity) je povolen přístup k SCP-051, pokud je jím správou Oblasti potvrzena předem podaná žádost.  

Popis: SCP-051 je 25 centimetrový anatomicky správný model lidské ženy s mongoloidními rysy vyřezaný ze slonoviny. Analýza pomocí mikroskopu ukázala, že vlasy na hlavě modelu jsou lidské. Panna má klouby v ramenech, bocích a kolenou. Břišní část modelu disponuje odnímatelným slonovinovým víčkem, pod nímž se nachází podrobně vyvedený hrudní koš a orgány a také 2.5 centimetrový plod ze slonoviny spojený s figurínou koženou pupeční šňůrou.  

Pokud je SCP-051 vystaveno přítomnosti těhotné ženy, působí na těhotenství rozličnými škodlivými vlivy, které většinou vyústí v potracení plodu. Výpovědi mluví o mírném nutkání vzít model do ruky, otevřít břišní kryt a vyjmout z něj plod. Následkem toho se u subjektu během pěti minut objevuje nevolnost, křeče a krvácení z pochvy, jež začíná mírně, ale během půl hodiny se může zhoršit, což je u většiny zaznamenaných případů během 2-24 hodin následováno potratem. Lékařské záznamy uvádí střední až těžké poškození potracených plodů. Donošení plodu po vystavení modelu vyústila v porod těžce deformovaných novorozeňat, která měla za následek ██ úmrtí matky a ██ novorozenců usmrcených porodníkem (viz rozhovor 051-1 dole). Očití svědci těchto porodů jevili známky těžkého emočního traumatu, které bylo po vyslechnutí subjektu zmírněno pomocí amnestik Třídy-A.

SCP-051-A je zlomek textu na rýžovém papíře objevený společně s SCP-051. Zachovalý text je psán rostlinným inkoustem datovaným do 12. století, znaky na něm byly identifikovány jako raný dialekt japonštiny. Text byl přeložen jako část modlitby či kouzla proti démonům napadajícím nenarozené děti. Zaklínadlo nařizuje démonům místo těhotné ženy vstoupit do modelu, kde mají být uvězněni. Čas však poškodil papír i inkoust natolik, že celé zaklínadlo s případnými instrukcemi nelze dešifrovat.

Dodatek:  SCP-051 a SCP-051-A byly objeveny v krabici raně japonských artefaktů anonymně věnovaných muzeu ██████████ v roce 1938. Po 60 letech a mnoha případech vystavení sekretářek, výzkumnic a studentek modelu si anomálních vlastností objektu všiml agent na hlídce v muzejních archivech, který objekt zabavil pro nadační výzkum.

Rozhovor 051-1

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License