SCP-050-CS
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-050-CS

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Objekt musí být neustále chlazen kapalným héliem, dokud výzkumný tým, z Výzkumné Oblasti Kriotechnologií, neobjeví lepší alternativu. Jakékoliv pokusy o zničení SCP-050-CS jsou přísně zakázány (viz dodatek D-050-1). Kolem objektu je vybudováno předsunuté stanoviště, které ukrývá tento objekt. Jediný účel Předsunutého Stanoviště PS-050 je uskladnit SCP-050-CS. Vzhledem k vlastnostem objektu, je nutné zajistit, aby vybavení PS-050 mohlo být rychle přesunuto na pozici objektu, kde ho zajistí MTF Delta 5 (“Cold Heads”).

Popis: SCP-050-CS je kámen o rozměrech 5 x 6 x 3 cm. Opticky se jeví jako kus křemenné rudy. Anomální vlastností objektu je, že se pohybuje a nedá se zastavit. Objekt se vznáší v konstantní nadmořské výšce ██ m n. m. a pohybuje se proti směru rotace Země. Objekt není možné žádným způsobem přemístit, pohnout s ním, nebo překážkou zastavit jeho postup. SCP-050-CS jakoukoli pevnou překážku bez problémů prorazí. Pokud je překážkou pružný materiál, objekt jej bude napínat, dokud nepraskne.

Největším problém SCP-050-CS je jeho schopnost absorbovat energii a tím zvětšovat svoji rychlost. Při dodání jakékoli formy energie se objekt začne pohybovat rychleji.

V současné době je kolem objektu vybudováno chladící zařízení, které snižuje rychlost SCP-050-CS na zanedbatelnou hodnotu. Díky tomu je možné skladovat tuto položku za předpokladu, že mu nebude dodána nějakým způsobem energie, která by mu dovolila vymanit se z prostoru PS-050. V opačném případě bude nasazen tým MTF Delta 5 (“Cold Heads”), aby SCP-050-CS zajistil, dokud kolem něj nebude vybudováno předsunuté stanoviště.

Dodatek D-050-1: Objekt je schopný absorbovat energii i z pokusů o jeho zničení. Při těchto pokusech byl objektu dodán dostatek energie, aby zrychlil až na 70 km/h. Naneštěstí se za výzkumným zařízením nacházelo pohoří, které ukrylo SCP-050-CS, když jím začalo procházet. Po opuštění horského masivu SCP-050-CS dosahovalo rychlosti 300 km/h. Naštěstí na druhé straně hor začínalo pobřeží. Díky bouři, kterou objekt prolétal se vzdouvaly vlny, které objekt dostatečně zchladily, aby bylo možné jej zajistit pracovníky Nadace.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License