SCP-049-PT
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-49-PT

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Texty v kyberprostoru musí být neustále sledovány a vyhodnocovány Σ2-Azraelem1. Informace považovaná UI za kritickou musí být zanalyzována a případně změněna zodpovědným týmem2 SCP-049-PT. V případě nového incidentu SCP-049-PT, musí být podniknuty následujicí kroky:

  • I- Jsou sbírána data pro testování a pro updatování Σ2-Azraelovy databáze;
  • II- Na svědky jsou použita amnestika Třídy A;
  • III- Média spojená s událostí musí být vyšetřována kvůli možnému úniku citlivých informací;
  • IV- Zprávy o úmrtí musí naznačovat přirozenou příčinu smrti.

Popis: SCP-049-PT je simulační podmíněná realita. Kterýkoli elektronický text popisující lokaci SCP-049-PT bude přeměněn v ilustraci dané scény sestavené ze ze znaků ASCII. Opakováním popisu mohou být vytvořeny odlišné variace scény, což je užitečná vlastnost pro studium chování přirozených entit SCP-049-PT3. Ačkoli může být pozorováno, tak doposud není způsob, jak do SCP-049-PT vstoupit fyzicky.

SCP-049-PT je utvářeno hlavně známými prvky, zahrnujíce flóru, přírodní struktury a umělé objekty. Anomálie je ovšem obydlena neznámým počtem mimořádně zvláštních entit4. Druhy doposud objevené byly označeny SCP-049-PT/01 až SCP-049-PT/42. I přesto, že několik těchto entit je vůči pozorovateům neškodných, některé vzorky mohou představovat smrtelné kognitohazardní efekty způsobené vizuálním kontaktem.

Ve většině případů jsou nové popisy SCP-049-PT objeveny omylem autory fantazijní literatury. Toto je hlavní zdroj dat pro testování,mohou tak být nasbírány nové detaily a iterace scén mohou být zkoumány zaměstnanci Třídy D.


TESTOVÉ HLÁŠENÍ
Iterační Sekvence: 5
Výzkumník: Dr. ██████ █████
Subjekt: D-1025
Datum: 05/02/19██

TESTOVÉ HLÁŠENÍ
Iterační Sekvence: 6
Výzkumník: Dr. ██████ █████
Subjekt: D-1025
Datum: 05/03/19██

TESTOVÉ HLÁŠENÍ
Iterační Sekvence: 17
Výzkumník: Dr. ██████ █████
Subjekt: D-1306
Datum: 09/05/19██

TESTOVÉ HLÁŠENÍ
Iterační Sekvence: 21
Výzkumník: Dr. ██████ █████
Subjekt: D-1377
Datum: 03/13/19██

Dodatek: Dodatek: Žádost o použití kognitohazardních vlastností SCP-049-PT jako memetická činidla momentálně čeká na své schválení. zamítnuta. Je nutné bliže vyšetřit Iterační Sekvence 175 a 216

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License