SCP-049-CS
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-049-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-049-CS je vyvěšeno na zdi, ve vitríně za neprůstřelným sklem v Hlavní místnosti Oblasti-04CS, kam mají přístup pouze ředitelé a správci Oblasti spolu s jejich zástupci. V případě nutného přesunu SCP-049-CS lze vitrínu otevřít číselným kódem. Oblast-04CS se nesmí rozšiřovat skrz vyznačené hranice a v případě nutnosti rozšíření za tyto hranice musí být mezi původní Oblastí a novým rozšířením vytvořena mezera o velikosti minimálně 10 metrů.


Dodatek B-3-K: SCP-049-CS bylo neúmyslně vytvořeno pomocí [VYMAZÁNO], ███████ Atlasem, který [DATA VYMAZÁNA], při [VYMAZÁNO].
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License