SCP-049-ARC
hodnocení: 0+x
blank.png
SCP-049.jpg

SCP-049 má velmi lidské oči.

Objekt #: SCP-049

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-049 přebývá v zadržovací cele Výzkumného Sektoru-██. SCP-049 nesmí tuto celu opustit, pokud to není schváleno personálem alespoň Úrovně 2 a SCP-049 musí předem dostat silná sedativa. I tak musí být SCP-049 doprovázeno dvěma (2) obrněnými strážnými a vedeno v železném obojku zajištěném dvěma (2) dvoumetrovými železnými tyčemi, jež jsou drženy dvěma (2) zaměstnanci Úrovně 1, nebo vyšší. Jakékoliv experimenty prováděné na SCP-049 se musí odehrávat uvnitř předpřipravených místností (viz. Dokument 042-D-3-18).

Cela SCP-049 musí být neustále monitorována bezpečnostní kamerou. Pokud dojde k jakémukoliv abnormálnímu chování, musí být upozorněn Doktor ████.

Popis: SCP-049 je humanoidní vzhledem, na výšku má 1.9 m a váží 95.3 kg; avšak Nadace není schopna podrobnějšího prostudování jeho obličeje a zbytku těla, neboť je zahalen tradičním oděvem "Morového Doktora" jež byly časté v Evropě 15. - 16. století. Tento materiál je ve skutečnosti součástí těla SCP-049, neboť mikroskopické a genetické testy ukazují, že má podobnou strukturu jako svaly, přestože je na dotek jako drsná kůže a maska je jako z keramiky.
Původně bylo objeveno v ██████, v Anglii místní policií. Mobilní Úderná Jednotka [VYMAZÁNO] odpověděla na možný únik [DATA VYMAZÁNA]. Všichni civilní obyvatelé v okruhu 5 km dostali amnestika třídy A, jako součást prvotních zadržovacích procedur.

̶SCP-049 nemluví (viz Dodatek A-1), ale zdá se, že rozumí perfektně angličtině a je naprosto neškodné dokud se nepokusí provézt operaci. Dotek SCP-049 je pro lidi naprosto smrtící. Po kontaktu s dlaněmi SCP-049 oběť (dále označená jako SCP-049-2) protrpí [DATA VYMAZÁNA] a po chvíli zemře. SCP-049 se poté pokusí zabít všechny lidi v dosahu stejným způsobem, údajně aby předešlo vyrušení, než se vrátí k SCP-049-2. Vytáhne tašku vyrobenou z [DATA VYMAZÁNA] obsahující skalpely, jehly, obvazy a několik lahviček s neidentifikovanou substancí, ze svého těla (výzkum nebyl schopen nalézt tyto nástroje když jsou uvnitř SCP-049 rentgenem, ani podobnými technikami) a začne rozřezávat SCP-049-2 a umisťovat různé chemikálie do těla. Přibližně po 20 minutách SCP-049 zašije SCP-049-2 a opět se stane neškodným.

Po době několika minut se SCP-049-2 navrátí životní funkce a zdánlivě je vzkříseno. Avšak SCP-049-2 je naprosto bez vyšších mozkových funkcí a bude se bezcílně potulovat dokud nenarazí na lidskou bytost. V tu chvíli stoupnou hladiny adrenalinu a endorfinu u SCP-049-2 přibližně na tři sta (300) procent a pokusí se zabít a ██████ jakékoliv lidské bytosti, které potká, načež se vrátí do bezcílného stavu, dokud nepotká další lidi. V tuto chvíli je povolena terminace subjektu. Neschopnost uplatnit tento protokol mimo testovací scénáře (viz. Dodatek T-049-12) skončí trestem a terminací.

Detailní pitvy SCP-049-2 odhalily několik neobvyklých látek (spolu s obvyklými látkami ve velkém množství) uvnitř těl, včetně [DATA VYMAZÁNA]. Avšak několik z nich je stále třeba určit (výzkumníci s Úrovní 3 a výše viz. Dodatek C-1).

Dodatek A-1: SCP-049 dnes poprvé promluvilo, 6. 12. 20██, ohledně Dr. ████. Celý záznam konverzace je připojen.

Vyslýchaný: SCP-049
Vedoucí rozhovoru: Doktor ███████ ████
Předmluva: SCP-049 náhodně začalo mluvit bez jakékoliv příčiny po cestě do testovacího zařízení. Doktor ████ zaznamenával poznámky na příruční mikrofón. Zbytečná data byla vynechána.

SCP-049: “Co je tohle za místo?”
Dr. ████: “Cože? Je to labo…” [Hlasitá rána, jak Doktor ████ úlekem upustil nahrávací zařízení.]
SCP-049: “Laboratoř? Je vskutku úchvatná. Teď již chápu proč jsem zde viděl tak málo obětí Nemoci.”
Dr. ████: “A…no. Vidíš, myslel jsem že nejsi schopen mluvit. Jsem trochu v šoku že, no, jsi.”
SCP-049: “Ó, můj, ale jistě, dobrý pane. Já pouze preferuji ticho. Většina obětí Nemoci je dosti melancholická a nereaguje příliš na konverzaci. Již jsem vás viděl několikrát a nevidím u vás příznaky Nemoci, předpokládám tedy, že jste také doktor?"
Dr. ████: “Ano, vlastně. Říkejte mi [V\MAZÁNO]… ale o jaké ‘Nemoci’ to mluvíte?”
SCP-049: “Ale, milý doktore, o Velké Nákaze. O čem jiném?”
Dr. ████: “Velká Nák… Á, myslíš Mor. To jsem měl čekat. Ale nikdo tady není nakažený, to tě můžu ujistit.”
SCP-049: “Ne, milý doktore, já ujišťuji vás, Nákaza je tady, cítím ji. Je mou životní povinností zbavit jí svět. Můj lék je nejefektivnější.”
Dr. ████: “Tvůj lék? Tvůj lék nás stál stovky životů! Tvůj lék je vadný!"
SCP-049: “Milý doktore, můj lék je nejefektivnější.”

[SCP-049 opět ztichnul a žádné další pokusy přimět jej mluvit neuspěly.]

Závěrečná poznámka: “Povedlo se nám dokončit testy naplánované ten den, zjišťování příčiny jeho operací, nebo přesněji, co považuje za 'Nákazu’. Prozatím neprokázal výzkum žádnou spojitost mezi zaměstnanci Třídy D, na kterých operoval. Stále na tom pracujeme."
Dr. ████

Dodatek C-1: Úroveň Prověření 3 zapotřebí: Dne 26. 4. 20██ se SCP-049 podařilo utéct ze zadržení. Během přibližně doby 5 minut, kdy nebylo pod dohledem, přišlo do kontaktu s SCP-███. Po svém zadržení bylo SCP-049 velmi klidné a ochotné spolupracovat. Od té doby se však, ukázalo SCP-049 jako více upovídané, když se připravuje k operaci a během ní.

Netuším o čem si nula-čtyři-devítka a ta pitomá maska povídali, ale zdá se teď spokojenější. Už jenom tak nesedí ve své cele a spousta zaměstnanců nahlásila, že si píská staré kostelní písničky. K tomu navíc, začalo mluvit když se chystá na operaci, prý se snaží… uklidnit oběť. Tvrdí, že on je 'lék', a podobně. Zaměření našeho výzkumu se změnilo, abychom zjistili o čem si on a [VYMAZÁNO] povídali během toho kraťoučkého rozhovoru. -Dr. ████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License