SCP-048-CS
hodnocení: +6+x
blank.png

Objekt #: SCP-048-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-048-CS musí být uzavřeno v dřevěné skříňce, v zadržovací místnosti vyskládané dřevem, do které mají přístup pouze zaměstnanci Úrovně 3 a vyšší.1 SCP-048-CS musí být každý den kontrolováno pomocí dálkově ovládaného ramene s dřevěnou izolací. Pokud dojde k zapálení okolního prostředí, musí být okamžitě povolán bezpečnostní tým, se speciálními hasícími přístroji naplněnými hořlavinou, dokud nebude SCP-048-CS kompletně “uhašeno“. Tato situace je však velmi nepravděpodobná.

Bez souhlasu alespoň 2 zaměstnanců Úrovně 4 a vyšší, nesmí přijít do kontaktu s SCP-048-CS žádný materiál, u kterého není zjištěna 100% imunita vůči SCP-048-CS.

Popis: SCP-048-CS se jeví jako plamen běžného ohně. Tento plamen je na první pohled totožný s normálním plamenem, až na výrazné zelené zbarvení. Plamen hoří okolo objektu, popsaného jako SCP-048-1-CS, ve tvaru koule o průměru přibližně 1 cm. SCP-048-1-CS je složené z neznámého materiálu a jedná se o zatím jediný známý objekt či materiál, který je schopný udržovat SCP-048-CS, a zároveň je imunní vůči jeho účinkům. Pokusy o jeho požkození, či zničení byly neúspěšné.

SCP-048-CS je schopné se šířit a zapalovat ostatní materiály stejně jako běžný oheň s tím rozdílem, že látky hořlavé pro běžný oheň jsou vůči objektu imunní a naopak.2 Tato vlastnost se nevztahuje na plyny a celkově se zdá, že SCP-048-CS hoří bez ohledu na to, v jakém plynném prostředí se nachází. Plamen přestává hořet, pokud je vystaven velkému množství extrémně hořlavých látek, jako například benzín nebo ropa. Zatím se takto povedlo uhasit jakýkoliv materiál, na který se SCP-048-CS rozšířilo, až na SCP-048-1-CS.

Při zapálení určitého materiálu, začíná daný objekt podhléhat efektu SCP-048-CS a začíná mizet. Při testování, subjekty nepopsaly žádnou bolest, avšak pokud byl oheň předčasně uhašen, bolest se okamžitě dostavila a subjekty do 30 sekund zemřely, většinou na vykrvácení. Zatím není známé, kam “shořelé“ objekty mizí. Objekty “shořelé“ kvůli SCP-048-CS jsou přeneseny do paralelní dimenze (viz Dodatek 048-XYZ).

SCP-048-CS bylo Nadací objeveno v roce 201█, když byla Nadace informována o zeleně zbarveném požáru █████, v ███████. Po uzavření celé oblasti zůstal požár na ploše █ m2, přičemž zbytek █████ byl pryč, bez jakýchkoliv stop po popelu, nebo jiném odpadu. Po uplynutí zhruba 1 hodiny se požár opět zmenšil a udržoval se okolo jednoho malého objektu (SCP-048-1-CS), který byl Nadací zajištěn.

Dodatek 048-XYZ: Dne 25/10/20██ byl při běžné kontrole SCP-048-CS objeven v jeho krabici dřevem izolovaný flash disk. Flash disk obsahoval soubor s několika požkozenými částmi od agenta █████, který na následky SCP-048-CS během jeho zadržování shořel. Agent v souboru popsal, že objekty shořelé SCP-048-CS se dostávají do jakési paralelní dimenze, ve které SCP-048-CS nahrazuje běžný oheň. Agent dále popsal, že dimenze se v ničem jiném neliší od naší; fungující lidská rasa, fyzikální jevy, chemické jevy, atd. Nutno podotknout, že SCP Nadace zde neexistuje. Oheň zde má stejné vlastnosti jako SCP-048-CS, až na normální vydávání tepla při hoření a zanechávání popelu. Proces, kterým se agentovi podařilo dostat flash disk zpátky do naší dimenze, je podle popisu extrémně náročný a s nynějším obsahem dokumentu nezreplikovatelný, jelikož je většina jeho popisu požkozená.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License