SCP-047-SK
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-047-SK

Trieda Objektu: Euclid

Trieda Ohrozenia: Warning

Špeciálne Zadržovacie Procedúry: SCP-047-SK sa nachádza vo Fatransko-tatranskej oblasti v Slovenskej Republike vo volnej prírode. Je statické a nemení svoj tvar ani polohu. SCP-047-SK je známe v celom okolí a je prísne zakázané vstupovať do pohoria kde sa SCP-047-SK nachádza. Oblasť je strážená zamestnancami úrovne 3.

Popis: SCP-047-SK je anomália ktorá má viac častí v podobe trhliny. Jedná sa o prelínanie časových a priestorových realít. SCP-047-SK sa vyskytuje v hlbších lesnatých častiach pohoria Tribeč a nieje možné presne určiť veľkosť a polohu jeho "trhlín". SCP-047-SK je schopné presunu objektov, osôb a zvierat do iných časových realít a priestorov. Presun cez trhlinu do inej reality není možné cítiť ani vidieť. Prvé objavenie SCP-047-SK sa datuje do roku 1929 (vis. incident č.1) ale je možné že sa tu nachádzalo bez povšimnutia už niekoľko tisícročí. Existuje podozrenie pre výskyt čiernej hmoty v SCP-047-SK.

Dodatok k popisu č.1: SCP-047-SK môže presunúť objekty, osoby a zvieratá iba do iných častí SCP-047-SK. Kontkrétne pepojenia zatiaľ neboli objavené.

Dodatok k popisu č.2: SCP-047-SK vytvára silné magnetické pole.

Dodatok k popisu č.3: Zvieratá sa oblasti s SCP-047-SK často vyhýbajú.

Dodatok k popisu č.4: Oblasť sa nepodarilo utajiť a okolitý občania ju poznajú ako "Tribeč" a vedia že sa tam strácali ľudia. Miestni občania sa oblasti SCP-047-SK vyhýbajú.

Dodatok k popisu č.5: Všetky osoby prvý krát prechádzajúce okolo SCP-047-SK majú nutkanie doňho vstúpiť.

Incident č.1: Dátum: ??.??.1929 Zmiznutie slovenského poľovníka. Neboli nájdené žiadne stopy.

Incident č.2: Dátum: ??.??.1939 Zmiznutie muža menom ██████ ██████. Jeho čerstvé pozostatky boli nájdené o 10 rokov neskôr.

Incident č.3: Dátum: ??.??.1966 Zmiznutie manželského páru. Neboli nájdené žiadne stopy.

Incident č.4: Dátum: 04.02.2015 Zmiznutie doktora Kerňa. Pozostatky boli nájdené pri ďalšiom teste.

Test č.1 - 15.09.2014

Za test zodpovedá: Dr. Kerňo

Subjekt: SCP-047-SK

Procedúra: Na miesto bol vyslaný terénny agent s následujúcim vybavením: videokamera,
jedlo a voda, kompas a mapa pohoria. Agent mal naplánovanú cestu cez SCP-047-SK a pri vstupe do pohoria začal natáčať video.

Priebeh: Agent vstúpil do pohoria a držal sa svojej predom naplánovanej trasy cez SCP-047SK. Po 5 minútach po vstupe do pohoria sa kompas pokazil kvôli magnetickému polu. Agent sa stále držal svojej cesty. Po 7 minutách sa dostal ku zrúcaninám dvoch starých domov. Po obhliadke kvôli videozáznamom pokračoval vo svojej ceste. Po 15 minutách sa dostal na koniec svojej cesty kde ho čakal zamestnanec SCP.

Výsledky: Podľa videozáznamu agentova cesta trvala 27 minút a 23 sekúnd. Agent bol ale v
SCP-047-SK 2 dni a približne 15 hodín. Na videozázname neboli nájdené žiadne stopy cestovania v čase alebo presunu v priestore.

Test č.2 - 10.01.2015

Za test zodpovedá: Dr. Kerňo

Subjekt: SCP-047-SK

Procedúra: Na miesto bol vyslaný terénny agent s následujúcim vybavením: videokamera s
nočným videním,jedlo a voda na tri dni, kompas, mapa pohoria a stan. Agentova úloha je stráviť jednu noc v SCP-047-SK a všetko natáčať na videokameru.

Priebeh: Agent začal natáčať a vošiel do SCP-047SK. Približne 400 metrov od vstupu do
SCP-047SK postavil stan. Začalo sa stmievať a agent vošiel do stanu (videokameru nechal vonku a zameral ju na stan). Kamera počas noci nezaznamenala nič dôležité. Ráno agent zbalil stan, zobral kameru a odchádzal preč. Agent zistil že terén sa počas noci musel zmeniť pretože cesta ktorou prišiel tam už nebola (potvrdené podľa záznamu z kamery). Agent sa dostal von z lesa inou cestou ktorá zostala nezmenená.

Výsledky: Agenta našli zamestnanci SCP ako vychádza z SCP-047-SK pri zrúcanine hradu ktorý sa nachádza vedľa SCP-047-SK. Agent sa premiestnil asi 15 km od miesta jeho prenocovania približne za 9 minút. Kamera ale nezaznamenala žiaden časový posun a ani zmenu prostredia.

Osobný záznam doktora Kerňa - 11.01.2015
SCP-047-SK je veľmi zvláštne. Nedá sa vidieť a ani cítiť, nedá sa nijak zaznamenať. Agent ktorého som tam poslal splnil všetko podľa plánu a stále sme nezistili nič nové. V ďalšiom experimente tam pôjdem sám a budem zapisovať všetko, každý detail, každý nádych a výdych.

Test č.3 - 03.03.2015

Za test zodpovedá: Dr. ██████

Subjekt: SCP-047-SK

Procedúra: 5 zamestnancov úrovne 2 pôjde do SCP-047-SK aby získali vzorky pôdy a rastlín pre výskum.

Priebeh: 5 zamestnancov úrovne 2 vošlo do SCP-047-SK a začali zbierať vzorky. Pri zbieraní
vzoriek rastlinstva jeden zo zamestnancov našiel pozostatky doktora Kerňa.

Výsledky: 5 zamestnanci sa vrátili po 2 hodinách so vzorkami aj s telom doktora Kerňa.

Záznam k testu č.3 od doktora ██████
Všetky vzorky pôdy a rastlín boli testované. Nenašli sa na nich žiadne anomálie.
Bola vykonaná pitva na tele doktora Kerňa. Zistilo sa že jeho telo bolo silne rádioaktívne.
Pri náleze tela doktora Kerňa bol nájdený dokument ktorý spomína výskyt čiernej hmoty.

Test č.4 - ██.██.████

█████████████ Klasifikové radou O5 █████████████

Po experimente za vedenia Dr. ████████ bol vyhlásený prísny zákaz vstupu do SCP-047-SK. Všetci zamestnanci úrovne 2 strážiaci SCP-047-SK boli nahradení zamestnancami úrovne 3 a ďalšie experimenty boli prísne zakázané radou O5

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License