SCP-047
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-047

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-047 musí být uchováno po celou dobu v hermeticky uzavřené krabici o rozměrech 0.5 m x 0.5 m x 1 m. Tato krabice musí být uzamčena ve skříňce 047a, uvnitř P3-zabezpečené laboratoře s biologicky rizikovým materiálem 047b. Jakýkoliv vstup do a aktivita uvnitř 047b bude zaznamenán biometrickým skenováním, bezpečnostními kamerami a [VYMAZÁNO].

Vstup do 047b vyžaduje schválení od vedoucího projektu a k tomu alespoň jedno povolení úrovně O5. K SCP-047 se musí zacházet jako k Prioritě 4 Nakažlivému Biohazardu spolu s nařízenou karanténou, pokud dojde k nakažení. Pro tento důvod byla souprava q047 přiřazena k laboratoři 047b.

V případě vnější kontaminace SCP-047-1 musí započít Protokol Uzavření 047-01 "Yersinia".

Popis: SCP-047 je silně zrezivělá, prasklá tlaková lahev vyrobena z železo-[VYMAZÁNO] slitiny. Když se dostane na vzduch materiál, ze kterého je lahev vyrobena, bude se pomalu vypařovat a poté začne unikat dříve nezdokumentovaný mutagenní plyn. Tento plyn nemá žádné účinky na eukaryotické organismy (např. lidi), ale hluboce pozměňuje prokaryotické buňky, tudíž má větší zájem o lidskou mikrobiotu – přirozené mikroorganismy, které se nachází na kůži, a i po celém těle. Při vzácných událostech tyto mutace vytvoří
„super hmyz“ (také známý jako SCP-047-1), přirozeného symbionta se zlepšenou schopností přežít, a tudíž i příležitostnou patogenitou. Systém změn vyvolaný SCP-047 naznačuje, že tyto vysoce nakažlivé mikroby jsou, alespoň z nějaké části, selektivní.

I když specifika druhů SCP-047-1 záleží na bakterii, ze kterých byly odvozeny, je zde několik rysů, které se zdají být celkově konsistentní napříč všemi případy mutace SCP-047-1:

  • Vylepšená schopnost přežít v přirozeném prostředí bakterie;
  • Plné spektrum odolnosti vůči antibiotikům;
  • Zvýšená rychlost reprodukce a konzumace dostupného materiálu;
  • Vyvinutí sporulace u grampozitivní bakterie;
  • Zvýšená schopnost absorpce, uchopení a sdílení plazmidů, především u gramnegativní bakterie;
  • Zvýšený přenos způsobený výše popsanými rysy.

Vzorky SCP-047-1 jsou obvykle oslabující a prudce nakažlivé. Ačkoliv při porovnání s ostatním SCP třídy Keter by mělo být zaznamenáno, že má SCP-047-1 relativně nízkou hodnotu morálky z důvodu toho, že své činy provádí skrze “obyčejné“ biologické cesty.

Několik kmenových buněk bylo selektivně zmutováno za pomocí SCP-047. Mutace bakterie v kultuře je možná, ale tento proces se zdá být mnohem více efektivnější s bakterií, která žije v lidském hostiteli. Celkově je mutace přirozených symbiontů pro experimentální účely podporována. Po prolomení zadržení 30.01.2010 (Přečtěte si Záznam o Incidentu Yersinia-047-01 (2010)), je mutace patogenních druhů zakázána a všechny existující vzorky musí být zničeny.

Konkrétně jsou zaznamenány tři druhy zmutovaných bakterií SCP-047-1 kvůli tomu, že jsou spojeny s prolomením zadržení ██.██.201█:

Propionibacterium 047-A je kmenem Propionibacterium acnes, který je zmutovaný SCP-047.
Streptococcus 047-C je kmenem Streptococcus mitis, který je zmutovaný SCP-047.
Clostridium 047-A je kmenem Clostridium difficile, který je zmutovaný SCP-047.

Záznam o Objevení 047: SCP-047 bylo objeveno v Oblasti-██ Zabezpečené Laboratoři, Nadačním Týmem na Zajištění Biohazardu při reakci na plně kompromitovanou situaci ██.██.199█. Testovací záznamy naznačují, že se výzkumný tým pokoušel zadržet [DATA VYMAZÁNA] třídy-██ SCP-stabilní tlakovou lahev, což vedlo k [VYMAZÁNO] s kombinací [VYMAZÁNO]. Celá molekulární biologická analýza je dostupná v [VYMAZÁNO]. Tento následný únik plynu, kdy bylo SCP-047 strukturálně kompromitováno, stačil k tomu aby způsobil mikrobiotický "rozkvět" nespočetně mnoha druhů SCP-047-1, což by zabilo všechny zaměstnance laboratoře do █ hodin. Vystavení zaměstnanci z Oblasti-██ dodrželi standartní Nadační karanténní/zadržovací protokol a infekce byla úspěšně zadržena.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License