SCP-046
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-046

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Okolní pozemek SCP-046 byl zakoupen a ohraničen několika úrovněmi zabezpečení, jež zahrnují oplocení, barikády a smrtící pasti; spousta cedulí, které označují pozemek za soukromý, musí být vystavené tak, aby byly zřetelně viditelné. Oblast také musí být po celý čas vysoce střežená, aby se civilistům zamezil přístup k SCP-046. Všechen personál, který pracuje v okolí anebo uvnitř okruhu 50 km, musí podstoupit důkladnou lékařskou prohlídku, aby byla zaručena nepřítomnost jakýchkoliv potencionálně životu-ohrožujících nemocí; následně by mělo být vykonáno i vyšetření mentálního stavu k ujištění, že žádný z personálu, pracující v 50 km okruhu, není náchylný či nemá potencionální sklony k sebe poškozování nebo sebevraždě. Jakýkoliv zraněný personál musí být evakuován do nemocnice, která je mimo 50 km okruhu okolo SCP-046. Veškerá vegetace obklopující SCP-046 musí být zničena a všechna zvířata, pokoušející se o vstup k SCP-049, zahubena předtím, než se dostanou ke vnější hranici.

Jakýkoliv personál vykazující neobvyklý zájem buď o SCP-046 nebo o cestování do regionu, který je v blízkosti SCP-046 musí projít lékařskými prohlídky, jak je detailně popsáno v předchozím odstavci. Jakékoliv modifikace těchto zadržovacích procedur musí být schváleny velitelstvím O5 před jejich přidáním do tohoto dokumentu. Kterýkoliv personál, jež se pokusí o modifikaci tohoto dokumentu bez příslušné autorizace bude degradován anebo bude přiřazen jinam.

Popis: SCP-046 je dravá botanická masa, vyskytující se na jihozápadu Kentucky. SCP-046 je tvořeno ze dvou částí. SCP-046-1 je obrovská masa vegetativní hmoty, která je z velké většiny složena z květin pocházejících z místního regionu, jež zahrnuje Quercus alba, Ilex aquifolium a Lonicera sempervirens, i když se zde také vyskytuje několik výhonků skládajících se z jiných druhů rostlin. SCP-046-2 je zem, jež je v bezprostřední blízkosti SCP-046-1 a táhne se do zhruba kruhovité oblasti dvaceti metrů od vzdálenosti své základny. Tato oblast je primární výživou SCP-046. SCP-046 je schopné přilákat svoji kořist do vzdálenosti 50 km skrze halucinogenní prostředky; veškerá evakuace personálu by měla vést k tomu, aby se dostali pryč z okruhu a zabránili tak efektu SCP-046.

Zvířata (lidi nevyjímaje) trpící potencionálně životu ohrožujícími zraněními či nemocemi anebo ti kteří jsou postiženi duševními poruchami, které vyvolávají sebedestruktivní sklony, cítí silné nutkání k přiblížení se k SCP-046-2 a lehnutí si tváří na zem na SCP-046-1. Jedinci, kteří v takovéto poloze leží jsou ihned napadnuti silnou kombinací saptrofních organismů a oportunistickými infekcemi, zahrnující několik kmenů odolných vůči meticilinu // Staphylococcus aureus// (MRSA), o němž je známo, že patří mezi masožravé bakterie; formu houbovitého sporu, který se podobá Stachybotrys chartarum, neboli “černé plísni“, která otráví organismus kořisti a způsobí paralýzu; a nakonec je kompletně zkonzumována dosud neznámým druhem hmyzu, který se vynoří z SCP-046-1 během poslední fáze krmení. U SCP-046 se zdá, že čerpá výživu skrze úplnou konzumaci napadených jedinců, zvláště větších savců jako jsou například lidé. Není známo, zda je SCP-046 schopné růstu; proto se musí dodržovat těchto několik kroků k tomu, aby bylo zajištěno, že je SCP-046 zbavena kořisti do té doby, dokud se nezjistí více informací o jeho schopnostech. Tyto snahy musí i zahrnovat zahubení jedinců před jejich příchodem k SCP-046 a zbavení se jejich těl v oddělené lokaci.

Dodatek 046-A Probíhá vyšetřování potencionálních memetických efektů, které jsou způsobeny znalostí o SCP-046 kvůli jeho anomálním efektům, jež byly projevené reakcí určitého personálu vůči SCP-046. Přístup k dokumentu 046-07 je udělen pouze personálu úrovně 4 a výše.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License