SCP-045
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-045

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-045 musí být zadrženo v Oceánografické Výzkumné Stanici 12 na souřadnicích -██,██, -███,██ na dně Tichého oceánu. Objekt musí být připevněn na platformě pro provádění pokusů v kopulovité komoře o poloměru 5 metrů. Komora musí být naplněna plynným neonem udržovaným při tlaku odpovídajícímu okolnímu prostředí. Komora je oddělena od obyvatelných částí stanice pěti metry okolní vody. Interagovat s SCP-045 je povoleno pouze na dálku za pomoci elektroniky, či skrze roboty. Pásy, kterými je SCP-045 připevněno k platformě, jsou napojeny na systém západek, který může být aktivován pro zabránění narušení zadržení.

Vzhledem k seismologické aktivitě spojené s SCP-045, je možné, že objekt naruší strukturu zadržovací cely. Pokud se tak stane, je nutné, aby bylo SCP-045 znovu zadrženo za pomoci dronu. Dokud nebude zadržovací cela opravena, SCP-045 se nesmí přiblížit k lidmi obydlené oblasti na méně než 10 metrů.

Popis: SCP-045 je dvacetistěn vytvořený z ledu XII1, na kterém jsou viditelné rovinné praskliny tvořící nepravidelný komplexní vzor. Průměrný poloměr SCP-045 se pohybuje okolo 1,7 metrů a jeho hustota je 2,6 g/cm³, což je dvojnásobek hustoty neanomálního ledu XII.

SCP-045 zůstává stabilní při teplotě mezi 0,074 a 500 kelviny (přibližně mezi -273 ºC a 227 ºC) a tlaku mezi 0,4 pascaly a 3 gigapascaly (přibližně mezi 3,95 mikrosférami a 29600 atmosférami). Přestože SCP-045 může roztát stejně, jako se může vypařit, H2O obsažená v objektu je sama sebou neznámým důvodem přitahována a drží se pospolu, dokud nejsou její části násilně odděleny. Voda po navrácení výše zmíněných podmínek znovu zmrzne a jakékoliv oddělené části se změní na menší dvacetistěny identické s tím originálním, které budou stále dohromady dávat SCP-045.

Na základě dostupných důkazů se věří, že SCP-045 je třídimenzionální projekce hyperdvacetistěnu.2 Stále pokračuje výzkum, jehož cílem je zjistit jakým způsobem si SCP-045 udržuje stabilní projekci v nižší dimenzi a prozkoumat možnosti užití stejného jevu pro další SCP Objekty.

V nepředvídatelných intervalech mezi 2 týdny a 3 měsíci začne SCP-045 po dobu maximálně 73 sekund spontánně rotovat okolo několika os naráz. Během této doby je v blízkosti SCP-045 zaznamenávána nízká seismická aktivita (< 2,5 Richterovy stupnice). Pokud je SCP-045 zabráněno v rotaci, bude se síla seismické aktivity logaritmicky zvětšovat, dokud nedosáhne maximálního bodu 5,3 na Richterově stupnici. Po ukončení rotace se oblast, na kterou SCP-045 působí, dočasně zdvojnásobí a seismická aktivita bude pokračovat po dobu předchozí rotace.

Když se dostane plynný dusík či argon3 v jakémkoli množství do minimální vzdálenosti 3,7 metrů od kterékoliv části SCP-045, budou tyto plyny nahrazeny jinými látkami. N2 je nahrazen tekutým skupenstvím vody v poměru 1,00 mol N2 : 1,98 mol H2O a Ar je nahrazen krystalickou formou NaCl ("kuchyňská sůl") v poměru 1,00 mol Ar : 4,26 mol NaCl.

SCP-045 bylo objeveno roku 1972, když Nadační ponorka prohledávající tichooceánskou hlubokomořskou plošinu, za účelem nalezení ideálního místa pro stavbu podmořské základny, byla pobídnuta k průzkumu epicentra série neočekávaně umístěných, silných záchvěvů. SCP-045 bylo nalezeno ve štěrbině, která mu pravděpodobně zabraňovala v rotaci. Po extrakci SCP-045 ze štěrbiny měl být objekt přesunut na palubu lodi za účelem podrobnějšího studia, avšak po přiblížení se k vnitřní atmosféře ponorky byly aktivovány anomální účinky objektu. To vyústilo v katastrofické narušení vnitřních zadržovacích protokolů a ztrátu 12 členů posádky. To vedlo ke ztrátě SCP-045 a zmizení oné ponorky.

Dodatek: Po několika letech testování bylo nedopatřením objeveno, že SCP-045 taktéž dokáže přeměnit plynný vodík na aminokyseliny v poměru 1,00 mol H2 : 0,04 mol aminokyselin. Avšak k této přeměně dochází pouze, pokud je plyn rozptýlený ve slané vodě jako je ta produkovaná SCP-045. Analýza mořského dna v okolí nalezení SCP-045 ukázala, že diverzita mikroflóry a mikrofauny je třikrát vyšší, než by se dalo očekávat od místa s takovými geografickými podmínkami. Dle biochemických výzkumů jsou aminokyseliny produkované SCP-045 v porovnání s mikrobiomem z podobných podmínek statisticky nadbytečné. Dodatečně, vše vzkvétá, když je to ponořeno do čisté slané vody zbavené veškerých přebytečných organických látek.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License