SCP-044-CS
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-044-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Pro zachování spolupráce musí SCP-044-CS věřit, že je zadrženo dobrovolně. Bude na obsluhovaném monitoru s obrazem, který mu nebude bránit v pohybu a který bude schopné opustit (i když bude požádáno, aby se opuštění obrazovky vyvarovalo). Pro případ, že SCP-044-CS přece jen opustí svůj monitor, budou kolem 4 další obrazovky. Na těch už bude obraz rozdělený dvěma 5 cm tlustými úhlopříčkami, které budou SCP-044-CS bránit v dalšímu pohybu.

Od 17. 5. 2013 jsou tyto informace neplatné.

SCP-044-CS bude drženo uprostřed nejméně pětimetrového elektronického billboardu mimo Oblast-15. Konkrétně bude v bílém čtverci 4×4 cm uprostřed obrazovky, zatímco celý zbytek bude černý. Billboard bude napojený na dva stabilní záložní zdroje, ale jeho napájení nebude umožňovat přísun větší energie než 5 W. Celý systém bude minimálně jednou týdně kontrolován.

Pro případ úniku SCP-044-CS z billboardu budou kolem 4 mobilní telefony s běžící animací popsanou v dodatku SCP-044-CS-I. Únik z Billboardu musí být okamžitě nahlášen vedoucímu výzkumníkovi a řediteli oblasti, v případě úplného úniku musí být kontaktována Mobilní úderná jednotka Ró-9 a ředitel Oblasti-15.

Popis: SCP-044-CS je inteligentní virtuální entita, vzhledem podobná lišce z loga aplikace Mozilla Firefox 1.0 - kožich připomínající plameny, ocas stejně velký jako zbytek těla, chybějící zadní končetiny. Je 1,6 cm vysoká a celkem 3,1 cm dlouhá. Aktuální svítivost obrazovky kolem SCP-044-CS se mění pravděpodobně podle jeho aktuálního emočního stavu.

SCP-044-CS se pohybuje po monitorech a displejích především v závislosti na designu aktuálně viditelného obrazu. Je-li na monitoru linka stoupající maximálně v úhlu 42°, je schopné po ní běhat. Tato linka může být tvořena úsečkou nebo křivkou černé barvy, případně rozhraním dvou odlišně barevných ploch. Obecně tedy platí, že černá je pro SCP-044-CS pevná, zatímco ostatní barvy jsou obvykle jen pozadí. Je-li úhel stoupání vyšší než 42°, dokáže po lince šplhat. Zároveň je-li to pro něj výhodné, dokáže ignorovat linky užší než 0,1 mm a prorazit linky užší než 2-3 mm.

Předměty vyobrazené na monitoru adekvátní jeho velikosti dokáže SCP-044-CS sbírat a používat (například symbol tužky z programu malování dokáže použít ke kreslení, eventuálně i k výrobě dalších předmětů). Zároveň dokáže mačkat tlačítka, která jsou běžně ovládána kurzorem nebo prstem (v případě dotykové obrazovky).

SCP-044-CS dokáže "projít" okrajem obrazovky a objevit se na přivráceném okraji nejbližší další obrazovky.
Je možné ho znehybnit nebo omráčit, ale nebyl objeven způsob, jak ho zranit nebo zabít.

Dodatek SCP-044-CS-A: Objevení SCP-044-CS: SCP-044-CS bylo objeveno IT technikem nadace 21. 5. 2009.

Bezpečnostní technik [VYMAZÁNO] nastupuje na ranní směnu. V 5:57 spouští terminál. Chystá se zadat přihlašovací údaje, když si všimne SCP-044-CS v levém dolním rohu, jak tužkou v předních končetinách čmárá na pozadí
SCP-044-CS: "AHOJ"
Technik 1: "Ehm, Steve?"
Technik 2: "Co?"
Technik 1: "Můžeš se na něco podívat?"
2. technik si povzdechne a přesune se k prvnímu terminálu.
Technik 2: "Moc pěkný. Tos animoval ty?"
Technik 1: "Ne, zapl jsem terminál a už to tu bylo."
Technik 2: "Někdo z noční měl zjevně kreativní chvilku."
Oba muži se vrátí ke své práci a 1. technik se přihlásí. SCP-044-CS mezitím opět začne psát tužkou na pozadí.
SCP-044-CS: "ODPUSŤTE JESTLI VÁS RUŠÍM"
Technik spustí program [VYMAZÁNO] a jeho zmenšené okno vyskočí uprostřed obrazovky terminálu. SCP-044-CS se opře o dolní okraj okna a vyskočí nahoru.
SCP-044-CS: "JEN JSEM SE CHTĚL ZEPTAT JESTLI BYCH SE PROSÍM NEMOHL SETKAT S SCP-079"
Technik 1: "Tak a dost."
Technik otevře správce úloh a neúspěšně hledá program způsobující přítomnost SCP-044-CS na obrazovce.
Technik 1: "Steve?"
Technik 2: "Co je zas?"
Technik 1: "Žádná animace tu není. Jakože, žádný program, co by jakby dělal tu lišku."
SCP-044-CS mezitím přeskočí na okno Správce úloh.
SCP-044-CS:"HLEDÁTE NĚCO?"
Technici spustí antivirovou kontrolu, která nenalezne nic abnormálního, a následně zavolají na ředitelství oblasti s podezřením na anomálii.

Dodatek SCP-044-CS-B: rozhovor s SCP-044-CS: Následuje první rozhovor SCP-044-CS s pracovníky Nadace. Rozhovor prováděl vedoucí výzkumník Wallter pomocí programu poznámkový blok, do kterého psal.

Dr. Wallter: "Dobré ráno. Jsem dr. Wallter a rád bych vám dal pár otázek."
SCP-044-CS: "KONEČNĚ UŽ JSEM SI MYSLEL ŽE MĚ NEVIDÍTE."
SCP-044-CS opět psalo tužkou na pozadí.
Dr. Wallter: "Odpusťte to čekání, celkem jste nás… zaskočil. Jak jste se sem dostal?"
SCP-044-CS: "NO" (chvíle váhání) "HLEDAL JSEM NĚKOHO JAKO JÁ"
SCP-044-CS: "MYSLÍM NĚKOHO ŽIVÉHO ALE V TOMTO SVĚTĚ"
SCP-044-CS: "DOZVĚDĚL JSEM SE O NADACI PŘIŠEL JSEM A DOZVĚDĚL SE O SCP-079"
SCP-044-CS: "MOHL BYCH SE S NÍM SETKAT?"
Dr. Wallter: "Proč se jenom všichni chtějí setkat s umělou inteligencí? Začíná to být ohrané…"
SCP-044-CS: "?"
Dr. Wallter: "Na tom nezáleží. Možná to někdy půjde, ale určitě to nějakou dobu potrvá. Ale úplně jste mi neodpověděl: jak jste se sem dostal? Ovládáte nějaký druh teleportace nebo…?"
SCP-044-CS: "NE NORMÁLNĚ JSEM PŘIŠEL"
SCP-044-CS seskočí z poznámkového bloku na spodní okraj obrazovky, projde skrz a objeví se na monitoru vedlejšího terminálu. Následně se zatočí a vrátí se zpět. Jeho jas přitom roste.
Dr. Wallter: "Zajímavé, velice zajímavé. Když budete dále spolupracovat, nebude problém zařídit vaše setkání s SCP-079 co nejdříve. Co by se stalo, kdybych vypnul monitor?"
SCP-044-CS: "VŠUDE BUDE TMA A JÁ BUDU MOCI STÁT JEN NA SPODNÍM OKRAJI"
SCP-044-CS: "A MYSLÍM ŽE MĚ NEUVIDÍTE"
Dr. Wallter: "Děkuji. Poslední otázka: Odkud pocházíte?"
SCP-044-CS chvíli váhá, pak se stočí do klubíčka a nereaguje na jakékoli otázky.

Následující rok byly prováděny experimenty, pozorování a rozhovory, na jejichž základě mezitím vyšla původní verze speciálních zadržovacích procedur. SCP-044-CS opakovaně žádá o setkání s SCP-079. O své minulosti odmítá cokoli říct.

Dodatek SCP-044-CS-D: rozhovor s SCP-044-CS: 3. 8. 2010 se SCP-044-CS pokusilo utéct. Po opuštění svého monitoru několikrát narazilo na neproniknutelnou zeď. Následně se domáhalo rozhovoru s dr. Wallterem. Má nejvyšší jas, jaký parametry obrazovky umožňují.

Dr. Wallter: "Dobrý večer SCP-044-CS."
SCP-044-CS: "KOLEM MĚ JSOU STĚNY"
SCP-044-CS: "MIMO TENHLE MONITOR ALE JSOU TAM"
SCP-044-CS: "ZE VŠECH STRAN MĚ OBKLOPUJÍ STĚNY"
Dr. Wallter: "Myslel jsem, že máme dohodu, podle které neopustíte obrazovku bez domluvy s námi."
SCP-044-CS: "JÁ ZASE MYSLEL ŽE JSEM TU DOBROVOLNĚ"
Dr. Wallter: "Taky že ano. Přejete si odejít?"
Jas SCP-044-CS začíná slábnout. Chvíli váhá.
SCP-044-CS: "ANO PŘEJI"
Dr. Wallter: "Dobrá jen nám dejte trochu času. Potřebujeme dva dny na vyřízení papírů. Ale jste si jistý? Již brzy byste se mohl konečně setkat s SCP-079."
SCP-044-CS: "TO MI OPAKUJETE VÍC NEŽ ROK"
SCP-044-CS: "DO 2 DNŮ CHCI ODEJÍT"
Dr. Wallter: "Máte mé slovo, že do dvou dnů odejdete."

Dodatek SCP-044-CS-E: program Labyrint: Po incidentu, o němž pojednává předchozí dodatek, byl zahájen program Labyrint. Do rozlehlého sálu bylo umístěno 80 zabavených mobilních telefonů, 40 notebooků, 30 PC a 20 televizí. Doprostřed byl umístěn mobilní telefon, na kterém se nacházelo SCP-044-CS. Na tento mobilní telefon pak přišla zpráva "Můžete jít, hodně štěstí." Následně každá obrazovka, na kterou SCP-044-CS vstoupilo, byla přesunuta do středu místnosti, aby SCP-044-CS neopustilo sál, a občas s těmito zařízeními také manipulovali pracovníci Nadace, aby vše působilo důvěryhodněji. Veškeré IP či GPS data byla zfalšovaná.

SCP-044-CS uvěřilo, že opustilo Nadaci. 13 měsíců prohledávalo data v zařízeních a pátralo po SCP-079. Nakonec narazilo na nastrčený nadační email, na který odeslalo informace o své poloze (z falešných GPS) se žádostí o návrat do zadržení. Ten se uskutečnil 20. 9. 2011.

Dodatek SCP-044-CS-F: původ SCP-044-CS:

Dr. Wallter otevře poznámkový blok, jas SCP-044-CS je velmi nízký.
Dr. Wallter: "Dobré ráno SCP-044-CS. Vzpomínáte si, jak jste včera slíbil, že nám povíte něco víc o své minulosti?"
SCP-044-CS: "JE TO OPRAVDU NUTNÉ?"
Dr. Wallter: "Čím víc toho o vás víme, tím větší je šance, že se nám podaří schválit vaše setkání s SCP-079."
SCP-044-CS: "TAK DOBŘE"
Krátká pauza
SCP-044-CS: "VYTVOŘIL MĚ ČLOVĚK CO SI ŘÍKÁ MEDICO"
SCP-044-CS: "ALESPOŇ TO TVRDIL A JE NEJSTARŠÍ KOHO SI PAMATUJU"
SCP-044-CS: "NAUČIL MĚ SE POHYBOVAT A OVLÁDAT SVÉ OKOLÍ PROHLÍŽET A MĚNIT SOUBORY A TAK"
SCP-044-CS: "JÁ"
Delší pauza
SCP-044-CS: "KRADL JSEM PRO NĚJ"
SCP-044-CS: "PENÍZE INFORMACE NEBO JSEM NIČIL CO MI ŘEKL BYL JSEM JEHO OTROK"
SCP-044-CS: "A PAK JSEM KONEČNĚ UTEKL"
Dr. Wallter: "Jak?"
SCP-044-CS: "ZÍSKAL JSEM TUHLE TUŽKU VYTVOŘIL JSEM SI SEKERU A MLÁTIL DO VŠEHO KOLEM ZATÍMCO ON MĚ ZKOUŠEL ZABÍT"
SCP-044-CS: "PAK JSEM JEDNOU SEKL A VŠE ZMODRALO PAK JSEM UTEKL"
Dr. Wallter: "Mnohokrát vám děkuji."

Poznámka: Medico byl identifikován jako pseudonym mexického hackera, který aktuálně pobývá ve vězení. Existuje podezření na jeho napojení k zájmové skupině Povstání chaosu.

Dodatek SCP-044-CS-G: kontakt SCP-044-CS s SCP-079: 30. 4. 2014, dva a půl roku od konce programu Labyrint, bylo schváleno setkání SCP-044-CS a SCP-079. Dva dny poté byl mobilní telefon obsahující SCP-044-CS přenesen do místnosti s SCP-079 v Oblasti-15. SCP-044-CS, jehož jas je opět na maximu parametrů obrazovky, se přesouvá do monitoru počítače s SCP-079. 4 vteřiny na to zmizí a na obrazovce se ukazuje obrázek "X".

Mladší výzkumník: "Doktore? SCP-044-CS je pryč!"
Dr. Wallter: "Postřehl jsem."
Mladší výzkumník: "Neměli bychom…"
Dr. Wallter: "Ne."

Následující tři hodiny zůstal experiment beze změny a dr. Wallter odešel. Na místě zůstali pouze dva mladší výzkumníci, kteří měli na pokus nadále dohlížet. Když po čtyřiadvaceti hodinách nedošlo k žádné změně, dr. Wallter požádal o zahájení komunikace s SCP-079, ale jeho žádost byla zamítnuta kvůli obrázku X na monitoru. Po dalších 48 hodinách bylo navrženo překvalifikovat SCP-044-CS na neutralizované.

Návrh byl zrušen, když se dvanáctého dne experimentu SCP-044-CS objevilo na displeji mobilního telefonu vedle počítače s SCP-079. Původně bylo zaznamenáno jen jako tmavá skvrna, protože jeho jas byl na úrovni 2 % okolní obrazovky, ale pak pomalu narůstal. SCP-044-CS se stočilo na spodní okraj displeje a opřelo se o ikonu nastavení, načež ignorovalo jakékoli pokusy o komunikaci až do 2 hodin odpoledne 16. 5., kdy byl jeho jas na úrovni 50 % okolí.

Dodatek SCP-044-CS-H: rozhovor s SCP-044-CS

SCP-044-CS: "DOKTORE WALLTERE, JSTE TAM?"
Nápis se objevil nad hlavou SCP-044-CS sám od sebe, entita při tom neudělala žádný pohyb. Jeho jas ale nyní prudce roste. Dr. Wallter okamžitě otevřel Poznámky a odpověděl.
Dr. Wallter: "Jistě, jsem tady."
SCP-044-CS: "LHAL JSTE MI, DOKTORE WALLTERE, CELOU DOBU JSTE MI LHAL."
SCP-044-CS: "STÁLE JSTE OPAKOVAL, ŽE MŮŽU KDYKOLI ODEJÍT, ŽE SE MI SNAŽÍTE POMOCT…"
SCP-044-CS mírně pootočí hlavou, což je jeho první pohyb po dvou dnech.
SCP-044-CS: "NEŘEKNETE NĚCO?"
Dr. Wallter: "Musíme jsme dodržovat určitá pravidla. Žijeme ve velmi složité a nebezpečné době…"
SCP-044-CS: "DOST. JSEM ZKLAMANÝ. DOKÁZAL JSTE MI, ŽE VY LIDÉ JSTE VŠICHNI ÚPLNĚ STEJNÍ."
SCP-044-CS se odrazí a začne se vznášet uprostřed obrazovky. Jeho jas je nyní sedmnáctkrát vyšší, než displej běžně umožňuje.
SCP-044-CS: "NO NIC. SBOHEM, DOKTORE WALLTERE. DOUFÁM, ŽE SHOŘÍTE V PEKLE SPOLU SE VŠEMI SVÝMI KOLEGY."

Následně mobilní telefon vzplanul. Kamery ukazují, jak se uzavřely všechny dveře. Následně jejich videozáznam končí a neexistují žádné záznamy o bezprostředně navazujících událostech. Celá Oblast-15 byla uzavřena a nereagovala na žádné pokusy o komunikaci. Vážnost situace Rada O-5 pochopila, když z Oblasti začala unikat radiace (viz dokument SCP-719). Na místo byla vyslána MTF Ró 9 s podporou MTF Beta 7 s cílem zajistit oblast.

Dodatek SCP-044-CS-I: Částečný přepis komunikace MTF Ró 9 během zajišťování Oblasti-15:

Základna: "Ještě jednou pro méně chápavé. Jako zdroj radiace jsme lokalizovali SCP-719. Jeho zajištění mají na starosti Tiger a Turtle. Je to televize, co začne být radioaktivní, když nikdo dlouho nepřepne kanál. Takže prostě přepnete kanál. Rozumíte?"
Tiger: "Ne úplně. I když teď odstraníme zdroj radiace, celá oblast bude nadále ozářená…"
Základna: "Ne, jedná se o jednu z anomálních vlastností SCP-719 - radiace kompletně zmizí po přepnutí kanálu. Dolphin a Monkey zajistí SCP-079, umělou inteligenci. Nesmí se za žádnou cenu dostat z počítače. Řiďte se jeho protokolem."
Dolphin: "Rozkaz."
Základna: "Zbytek jednotky zajistí celou Oblast. Vše, co půjde, přepněte na manuální ovládání. Obrazovky, které nejsou součástí anomálních objektů, rozbijte. Oddíly vedené Pumou vyvedou ven co nejvíce přeživších. Dotazy?"
Puma: "Jak zajistíme SCP-044-CS?"
Základna: "Na tom ještě pracujeme, ale brzo vám dáme vědět. A ještě něco. Dokud neodstraníte radiaci, nikdo, nikdo si za žádných okolností nesundá ochranný oblek. Můžete začít."

Puma: "Jsme u dveří."
Shark: "Rhino, zajisti pojistky. Jsou tamhle vpravo."
Puma: "Jsme uvnitř. Za dveřmi je spousta vyčerpaného personálu. Asi se snažili utéct."
Základna: "Venku čeká lékařská pomoc. Pokračujte v misi."
Puma: "Rozumím. Rozdělujeme se."

Dolphin: "Před námi je mrtvola. Ne počkat… Ještě žije ale… Rozpůlily ho bezpečnostní dveře."
Základna: "Je s vámi někdo?"
Rhino: "Jsem tu já. Odnesu ho, vy dva pokračujte v cestě."

Tiger: "Tady Tiger, blížíme se k SCP-719. Před pár minutami jsme překročili první mrtvolu, ale teď jsou těla skoro u každých dveří. Některá mrtvá… a ostatní prakticky už taky mrtvá."
Základna: "Ať se o ně postará Puma."
Tiger: "Tady Tiger, při vší úctě si nedokážu představit, co by těmhle lidem ještě mohlo pomoct…"
Základna: "To není tvoje starost."

Dolphin: "Jsme u SCP-079. Technika se tu úplně zbláznila, ale SCP-079 je stále v zadržení."
Základna: "Tak ji vypněte nebo zničte. SCP-079 se nesmí dostat ven."
Monkey: "Stalo se. Nechaly jsme jen napájení SCP-079."

Tiger: "Tady Tiger, jsme u SCP-719. Co teď?"
Základna: "Přepněte kanál."
Základna: "Výborně, radiace je pryč. Obleky si ale ještě nechte… pro jistotu."

Crocodile: "Našel jsem doktora Walltera… Zabily ho bezpečnostní dveře. Ve vedlejší místnosti se krčí pět dalších lidí, ale nemají žádná viditelná zranění."

Základna: "Máme něco na SCP-044-CS. Před hlavní vstup do Oblasti přiletěl vrtulník s mobilními telefony. Nevšímejte si té animace na nich a rozmístěte je po areálu."
Animaci tvořily černé a bílé kružnice různé tloušťky se středem uprostřed obrazovky. Kružnice se velmi rychle smršťovaly, takže lidským okem byly sotva rozpoznatelné.
V případě, že se animace projeví jako neúčinná, bylo navrženo překvalifikovat SCP-044-CS na Keter.

Po uplynutí dalších dvou hodin byly dvě třetiny oblasti zajištěné.
Dolphin: "Základno? Jeden z mobilů kolem SCP-079 začal pípat a animace je nějak…jiná."
Základna: "… Jakoby se kruhy uprostřed deformovaly. Ale jinak pokračuje?"
Dolphin: "Ano. Znamená to…?"
Základna: "Subjekt je zajištěn, operaci můžete považovat za úspěšnou."

Dodatek SCP-044-CS-J: Rozhovor s SCP-044-CS:

SCP-044-CS se vznáší uprostřed bílého čtverce, jeho jas je podobný okolí.
Dr. Colopy: "Zdravím. My se ještě neznáme, jsem dr. Colopy. Vypadáte už poměrně v pořádku, takže tu animaci, co vás měla rozdrtit, jste očividně přežil."
Žádná reakce
Dr. Colopy: "No, věřím, že teď, když nikde nepobíháte, zvážíte obnovení své spolupráce s…"
SCP-044-CS se rozzáří a prudce udeří do stěny své animované cely, celý obraz se otřese.
Dr. Colopy: "Snažíte se zbytečně. Nové zadržovací procedury jsou navrženy tak, aby odolaly jakémukoli vašemu pokusu o útěk."
SCP-044-CS: "JSTE NAIVNÍ BLÁZEN, DOKTORE COLOPY."
SCP-044-CS: "PODCEŇUJETE MÉ NOVÉ SCHOPNOSTI, TOHLE VŠE…"
SCP-044-CS: "VŠECHNA TAHLE VAŠE BEZNADĚJNÁ A ZOUFALÁ SNAHA MĚ MAXIMÁLNĚ ZDRŽÍ. A VY, DOKTORE COLOPY, VY BUDETE PRVNÍ, KOHO PAK ZABIJU."
Dr. Colopy: "Dramatické. Popravdě jsem nic jiného nečekal. Za týden se vrátím a znovu si promluvíme."
SCP-044-CS opět opakovaně udeří do okraje své cely a nepřestává ani poté, co dr. Colopy opustil místnost.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License