SCP-044
hodnocení: +1+x
blank.png
SCP-44.jpg

Fotografie SCP-044 zachycená při experimentu označeném jako "Upshot Knolte Ford Grable"

Objekt #: SCP-044

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Z ústí hlavně SCP-044 nepřetržitě vyzařuje stálý proud vodíkových iontů, volných atomů kyslíku a dalších volných radikálů. Z tohoto důvodu je nutné, aby byly veškeré skladovací prostory pro tento objekt správně odvětrávány, aby se tak zabránilo možné akumulaci nebezpečných plynů a vlhkosti. Ústí hlavně musí být nepřetržitě uzavřené krytkou, za účelem zabránění všem ptákům a menším zvířatům ve vniknutí do prostorné hlavně SCP-044.

Dodatek, ██. ██. 200█: Vzhledem k tomu, že během posledních ██ let SCP-044 nebylo součástí žádných výrazných incidentů, byl objekt reklasifikován na třídu objektu Safe.

Musím vážně definovat “významné incidenty”? Pokud jsou dodržovány všechny zadržovací procedury a standardní bezpečnostní protokoly, není 44 nic, než jenom ████████ velká zbraň. A ne, ten incident s medvědem se nepočítá. –O5-██

Popis: SCP-044 je houfnice, která byla tajně vytvořena v pozdní fázi Druhé světové války skupinou Kruppových inženýrů, na kterou dohlížel Albert Speer, německý ministr zbrojního a válečného průmyslu pod taktovkou Adolfa Hitlera. SCP-044 je unikátní nejen svou velikostí (251 000 kg, nebo-li 251 metrických tun), ale také proto, že dokáže unikátním způsobem střílet nekonvenční munici. Namísto běžného způsobu nabíjení, SCP-044 disponuje rozměrnou tlakovou komorou, která se nachází ve spodní části hlavně. Jakýkoliv předmět či stoh předmětů vložený do hlavně SCP-044 může být použit jako munice. Kvůli velikosti SCP-044 je nutné, aby bylo součástí vlakové soupravy poháněné dvěma lokomotivami.

Výzkumníci věří, že SCP-044 uvolňuje množství molekulárních a atomových vazeb do jakékoli munice, kterou je nabito. Avšak způsob, jakým SCP-044 ovlivňuje atomové vazby, zůstává neznámý a to hlavně kvůli početným komplexním mechanismům, které tvoří vnějšek i vnitřek SCP-044. Ve skutečnosti se zdá, že některé součástky jsou v mechanismu zcela nepotřebné a nedělají nic, jen se točí či vydávají různé zvuky a to i přes to, že SCP-044 nemá přístup k elektřině. Při průzkumu vnitřního prostoru hlavně SCP-044 byly zaznamenány výrazné ztráty na životech personálu i jejich vybavení.

Při vystřelení z SCP-044 je z hlavně vysokou rychlostí vymrštěna veškerá hmota, kterou bylo SCP-044 nabito. Samotná střela svítí načervenalou barvou a její proporce odpovídají množství hmoty, které bylo předtím do hlavně vloženo. Když je zasažen pevný objekt nebo zem, střela exploduje. Tato exploze odpovídá hmotnosti nabité hmoty, přičemž efektivita konverze hmoty na energii je vždy minimálně ███%. Velikost exploze se pravděpodobně zvětšuje závisle na době, kterou munice stráví v hlavni. Největší exploze bylo dosaženo při nabití osobním dieselovým pick-upem 'Administrátora' o hmotnosti 8,900 kg (19,500 lb). Tento "experiment" je zachycen na fotografii výše.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License