SCP-043-CS
hodnocení: +5+x
blank.png

Objekt#: 043-CS
Úroveň1
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
dark
Třída Ohrožení:
rizikové

Speciální Zadržovací Procedury: Jedinec postihnutý SCP-043-CS, musí být zadržen v Biologické Oblasti-07CS. Subjekt musí být držen ve vyztuženém teráriu a musí mu být podávána potrava ve formě živého hmyzu speciální přihrádkou. V případě úmrtí či úniku subjektu postihnutého SCP-043-CS, musí být hlídána média a při zpozorování jakékoliv podezřelé zprávy či příspěvku, musí být vyslána MTF-Tau-13-("Deratizátoři") a podezřelý subjekt musí zadržet. V případě úspěšného nálezu musí být média cenzurována a zúčastněným osobám musí být podána amnestika Třídy A.

Popis: SCP-043-CS je fenomén postihující jedince, bez ohledu na pohlaví, pavouka z rodu Tegenaria domestica, veřejné známého jako Pokoutník domácí. Jedinec postihnutý SCP-043-CS se náhodně objevuje v domácnostech běžných lidí, většinou v rohu místnosti, kde si uplete pavučinu a poté v ní nehnutě vyčkává na kořist, nebo na noc, kdy vyráží na lov, obdobně jako běžný jedinec svého druhu.

Fenomén SCP-043-CS se projevuje zvýšenou inteligencí subjektu a anomálními reakcemi na chování vůči postihnutému subjektu.

Pokud se jedinec postihnutý SCP-043-CS vyskytuje v lidském obydlí delší dobu (cca 2 týdny) bez povšimnutí jeho obyvateli, přemisťuje se do jiného obydlí.

Je-li subjekt obyvateli obydlí usmrcen, přenáší se SCP-043-CS na jiného jedince. Obyvateli obydlí, jež subjekt usmrtil, se v brzké době po usmrcení subjektu přihodí jakási negativní událost nebo události. Mezi příklady negativních událostí nejspíše spojených s usmrcením subjektu patří:

 • Smrt blízkého člena rodiny
 • Zamoření obydlí hmyzem
 • Požár obydlí
 • Vloupání do obydlí
 • Ztráta zaměstnání
 • Zlomení klíče v zámku od obydlí

Je-li subjekt obyvateli zpozorován, ale ponechán na místě, či bez úhony vynesen z obydlí, přemisťuje se subjekt do jiného obydlí a na předešlé obyvatele nemá SCP-043-CS žádný efekt.

Je-li subjekt obyvateli zpozorován a je podporován ve svém výskytu v obydlí, například mu je do pavučiny dodávána kořist nebo je mu dáno jméno a je s ním přátelsky komunikováno, dějí se obyvatelům obydlí, jež tak činí, pozitivní události. Mezi příklady pozitivních událostí nejspíše spojených s podporou výskytu subjektu patří:

 • Vyléčení závažného fyzického onemocnění
 • Vyléčení duševní choroby
 • Navázání šťastného a dlouhodobého vztahu
 • Nález dlouhodobě ztraceného či dosud neznámého příbuzného
 • Výhra v loterii
 • Zbavení se dluhů
 • Povýšení v zaměstnání

Subjekt se nikdy v žádném obydlí nezdržuje déle, než 3 měsíce. Většina lidí ovlivněných SCP-043-CS si žádnou z uvedených událostí nijak nespojuje s výskytem subjektu v jejich domově.

Dodatek 043-CS-1

SCP-043-CS se vyznačuje rapidním nárůstem inteligence postiženého subjektu. Je-li subjekt zadržen v Oblasti-07CS, je velmi vynalézavý ve vymýšlení způsobů úniku. Byly zaznamenány případy, kdy subjekt předstíral, že je mrtev, využil svlečenou kůži, aby vypadala jako mrtvé tělo, či se subjekt sám usmrtil, aby se SCP-043-CS mohlo přenést na jiného jedince. Zvažuje se také teorie, že SCP-043-CS je schopno subjekt přemístit, či vytvořit jeho kopii, neboť již několikrát se subjektu podařilo utéct, aniž by zaměstnanci dokázali vysvětlit způsob úniku.

Nicméně byl zaznamenán i případ, kdy se jeden ze zaměstnanců s jedincem spřátelil a pojmenoval jej Larry. Tento zaměstnanec se dobrovolně dostavoval za subjektem o svých přestávkách a podával mu potravu. Subjekt v zadržení Nadace vydržel nejdéle 3 měsíce a to na den přesně.

SCP-043-CS bylo zadrženo již 15x. Kvůli jeho vynalézavosti a složitému vyhledání i zadržení bylo klasifikováno jako Keter. V době psaní tohoto dokumentu (tedy 3.4.2021) není SCP-043-CS v držení Nadace.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License