SCP-042
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-042

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-042 je momentálně umístěno ve Výběhu s Minimálním Zabezpečením 12 v Zóně Biologického výzkumu 32. Kvůli sklonům SCP-042 k pokusům o únik, musí být v tomto bodě bezpečnostní opatření stále zachována. Dřívější pokusy o udržení zdraví rostlin ve Výběhu 12 dosud nebyly úspěšné. Navzdory pravidelnému zalévání, SCP-042 nechává vyprahlou půdů všude, kde chodí. Jelikož nebylo zjištěno, co se děje se zavlažovací vodou, byl program zavlažování přerušen jako zbytečný a potencionálně nebezpečný pro místní hladinu podzemních vod. Monitorování úrovně vody studní a odběr vzorků vody v oblasti se provádí každý týden.

Personál, který pracuje s SCP-042, včetně obsluhy, zdravotnického personálu, krmičů a zadržovacího personálu, se musí před vstupem do Výběhu 12 podrobit důkladné prohlídce, včetně [DATA VYMAZÁNA]. Každý zaměstnanec, pokoušející se pronést zbraň či objekt, který lze jako zbraň použít, musí být okamžitě [DATA VYMAZÁNA]. Personál, pracující s SCP-042, musí jednou týdně podstoupit psychologické vyšetření. Zdravotnický personál, zkoumající rány na zádech SCP-042, musí být neustále bedlivě sledován, pro případ, že by se pokusil o eutanázii na SCP-042.

Popis: SCP-042 je zvíře, o kterém se předpokládá, že je členem rodu Equus. Srst SCP-042 je bílá s hnědými skvrnami. V kohoutku měří 183 cm a váží 710 kg. Váha subjektu výrazně poklesla od doby, kdy bylo zadrženo, a to jak z důvodu atrofie, způsobené nedostatkem pohybu, tak kvůli odmítání potravy. Tekutá strava, podávána subjektu násilím, jej udržuje naživu, avšak subjekt je viditelně vyhublý a slabý. Ze zad SCP-042 vystupují dva kostěné výčnělky, které jsou spojeny s mohutným (nyní atrofovaným) svalstvem, které se rozprostírá po celých zádech subjektu. Tyto výčnělky se tyčí 37 cm nad zády subjektu a vyčnívají z otevřených členitých ran. Prozatím nebylo pozorováno hojení těchto ran, tudíž se musí zabraňovat krvácení zakrytím těchto ran.

SCP-047 se projevuje apaticky a nereaguje na jakýkoliv pokus o podněcování aktivity. Pokud má možnost, lehne si SCP-042 na zem, omezí svůj pohyb na takovou úroveň, že se nesnaží o získávání potravy, vody a ani nevylučuje. Bolestivé podněty se ukázaly účinými k přinucení SCP-042 postavit se kvůli očištění, ale nakonec se stále snaží lehnout si bez ohledu na sílu šoku a to i do okamžiku ztráty vědomí.

Mezi výzkumníky panují dohady o úrovni inteligence SCP-042. Zatímco někteří věří, že se jedná o klasické zvíře a není inteligentnější než ostatní jedinci stejného rodu, jiní věří, že by mohlo být rozumné. Bylo prokázáno, že subjekt navazuje oční kontakt s osobami, vstupujícími do Výběhu 12, z nichž většina popisuje tento kontakt jako “prosbu”. SCP-042 se účastnilo nehod, kdy bylo zraněno o části vybavení. Vědci, domnívající se, že se jedná o inteligentní stvoření, tvrdí, že tyto nehody byly cíleně způsobeny právě SCP-042.

Dodatek: Dr. P██████ podal dne █/██/19██ žádost o přesun SCP-042 do Zóny Biologického Výzkumu 4, který byl schválen O5-5. Dr. P██████ změnil přepravní dokumenty tak, aby SCP-042 bylo přepraveno letecky, oproti původnímu plánu na přepravu ozbrojeným konvojem. Během přepravy přemohl Dr. P██████ pilota dopravního letadla, převzal kontrolu a pustil se s letadlem do prudkého klesání. Cestující a náklad zažili téměř minutu stavu beztíže, než bezpečnostní personál znovu získal kontrolu nad letadlem a vyrovnal jej. Když byl Dr. P██████ zadržen a letadlo přistávalo, uvolnilo se SCP-042 z kontejnmentu a zabilo dva strážné v nákladovém prostoru. Bezpečnostní záznam z nákladového prostoru ukazuje, že po této události se SCP-042 príblížilo k Dr. P██████ a dotklo se svým čenichem doktorovy tváře. Dr. P██████ vykazoval během kontaktu známky euforie, avšak poté, co další bezpečnostní pracovník uspal SCP-042 pomocí uspávacích šipek a kontakt byl přerušen, zhroutil se doktor do katatonického stavu, ze kterého se nezotavil. Po vyslyšení o jeho činech, byl Dr. P██████ eutanázován.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License