SCP-042-CS
hodnocení: +16+x
blank.png
SCP-042-CZ.jpg

SCP-042-CS před zadržením.

Objekt #: SCP-042-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-042-CS musí být zadrženo v Humanoidní Zadržovací Cele úrovně 3, s nejméně dvěma strážnými ozbrojenými nožem a mačetou, kteří musí hlídat celu, aby nikdo nevstoupil dovnitř ani nevyšel ven. Do místnosti musí být pravidelně doplňován oxid uhličitý, který SCP-042-CS dýchá. SCP-042-CS musí mít přes ústa umlčovací masku, která zabraňuje jakékoliv verbální komunikaci a při rozhovorech musí být nejméně tři strážní připraveni k okamžitému umlčení subjektu, pokud se SCP-042-CS pokusí vyřknout "zaklínadlo" v zatím neznámém jazyce. Tento jazyk je prozatím zkoumán, avšak krom mírné podobnosti se starou severštinou, nebyly nalezeny žádné shody.

Každý den musí být SCP-042-CS krmeno minimálně dvěma (2) kilogramy hovězího masa, jinak vstupuje do stavu agrese. Při stavu agrese se SCP-042-CS stává těžko zadržitelným a jeho rohy rostou. Při tomto růstu rohů bylo pozorováno, že SCP-042-CS zažívá silnou bolest, což ještě více zvyšuje jeho agresivitu k zaměstnancům nadace. Bylo ale zjištěno, že po dodávce dávky potravy se znovu stává přiměřeně klidným, avšak nikdy by zaměstnanci neměli věřit tomu, že je SCP-042-CS přátelské k lidem. Pokud dostane šanci, pokusí se uniknout ze zadržení.

Při možném úniku musí být nasazen tým agentů, kteří musí za každou cenu zabránit SCP-042-CS v dalším pohybu, a především v jakékoliv vokalizaci jeho "zaklínadla."

Popis: SCP-042-CS je humanoidní bytost o výšce přibližně 2,12 metru s dlouhým plnovousem z neznámé tkáně a čtyřmi rohy, dva malé růžky na jeho čele a dva velké rohy na vrchu hlavy, které se vysunují z lebky ven a dokáží se zvětšit až do délky 1,5 metru. Tyto rohy jsou vytvořené s pevné kosti, avšak zatím si nejsme jisti, kam mizí, když se zatahují zpátky do lebky. V klidovém stavu mají vrchní rohy délku přibližně 40 centimetrů. Malé růžky na čele SCP-042-CS mají černé zabarvení a vypouští tmavou viskózní látku, která je silně jedovatá a při kontaktu s kůží se absorbuje do těla oběti, nicméně se zdá, že hlavní útočnou zbraní SCP-042-CS jsou vrchní rohy, kterými naráží do obětí podobně jako beran.

SCP-042-CS je na krátkou dobu schopno vyvinout rychlost až 80 kilometrů za hodinu a narazit vší silou do oběti, což vyústí v okamžitou smrt v 94,7% případů. V klidovém stavu se však SCP-042-CS pohybuje pomaleji než průměrný člověk. Po rychlosti, kterou SCP-042-CS vyvine při útoku, je velmi unaveno a musí odpočívat přibližně jednu (1) minutu, než se pokusí zaútočit znovu. Agentům je proto doporučeno při možném napadení spíše uskakovat a uhýbat než se snažit střílet, jelikož kůže SCP-042-CS je neprůstřelná, avšak dýky a sečné zbraně se zdají být více efektivní.

SCP-042-CS se ze zranění léčí extrémní rychlostí, avšak samo přiznalo, že není nesmrtelné a dá se zabít. Po zadržení několikrát prohlásilo, že nechat se zadržet "tímto druhem" je potupa jeho cti a zaslouží si proto zemřít. SCP-042-CS prohlásilo, že jediný způsob, jak ho zabít je bodnutí do srdce, které se nachází za ochranným pancířem na jeho zádech. Po provedení několika snímků bylo potvrzeno, že orgán podobný srdci se opravdu nachází na zadní části jeho těla.

Pokud je SCP-042-CS povoleno mluvit, je možné, že začne odříkávat podivnou sestavu slov ze zatím neznámého jazyka, a poté vydá silný hluboký zvuk, který dokáže terminovat subjekty v okruhu dvanácti metrů. Žádný materiál nedokázal zabránit v šíření tohoto zvuku, který za pomocí vibrací dokáže narušit strukturu lidské tkáně a jakákoliv osoba v tomto okruhu se doslova rozteče. Na žádné jiné materiály nemá tento výkřik efekt a je tedy jisté, že SCP-042-CS tento útok a frekvenci míří přímo na lidské bytosti.

Testování tkáně SCP-042-CS

Bylo provedeno několik experimentů s různými vzorky z těla SCP-042-CS. Ačkoliv jsme se dozvěděli několik nových informací a fyziologii subjektu, stále nedokážeme rozeznat žádný z materiálů, ze kterých se SCP-042-CS skládá.

Rozhovor s SCP-042-CS

Dva dny po zadržení bylo rozhodnuto SCP-042-CS sundat umlčovací masku a pokusit se s ním udělat rozhovor. SCP-042-CS se zdálo klidné a Dr. Arnes vstoupil do místnosti společně se čtyřmi agenty, kteří SCP-042-CS sundali masku.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License