SCP-041-CS
hodnocení: +6+x
blank.png
IMG_20190820_151807.jpg

SCP-041-CS

Objekt #: SCP-041-CS

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-041-CS musí být uchováváno v uzavřeném válci o objemu 50 l, po okraj naplněným vodou, v uzavřené krychli vyrobené z vystuženého skla1 o objemu 100 l též naplněné po okraj vodou, v místosti s výkonným pohotovostním zavlažovacím systémem, který v případě ohrožení dokáže zaplnit celou místnost vodou do 15 sekund. Místnost je neustále pod dohledem kamer. Křídlo s SCP-041-CS v Oblasti ██ má svůj vlastní elektrický okruh.2 K SCP-041-CS mají přístup pouze zaměstnanci Úrovně 4. Provozovat experimenty na SCP-041-CS je zakázáno.

Popis: SCP-041-CS je beztvará naoranžovělá hmota se schopností rozpustit, vypařit nebo roztavit téměř cokoliv3 a pohybovat se rychlostí 1 cm/s. SCP-041-CS je schopno měnit dle libosti svou teplotu přibližně od 20 až po 1000°C. K tomuto dni (██/██/████) činní objem SCP-041-CS █ litrů. SCP-041-CS při kontaktu s velkým množstvím vody ztuhne, zchladne na teplotu vody a svine se do koule.4 Tento proces je rychlejší, jestliže je voda studenější. SCP-041-CS vydává mimo vodu charakteristický bublavý zvuk o hlasitosti kolem 50 dB. SCP-041-CS se skládá ze základních prvků volně nalezitelných na Zemi, několika vzácných kovů a [DATA VYMAZÁNA], avšak neobsahuje vodu.

SCP-041-CS je přitahováno mnohobuněčnými organismy a elektrickým nábojem. Jestliže se nějaký organismus dostane do přímého kontaktu s SCP-041-CS bude rozpuštěn. Rychlost rozpuštění dospělého člověka se pohybuje kolem 2 minut. SCP-041-CS obvykle nerozpouští oči svých lidských obětí, avšak nechává je volně zachycené na svém povrchu. Není známo, zda je SCP-041-CS nedokáže nebo nechce poškodit. Jestliže se SCP-041-CS dostane do kontaktu s elektricky nabitou látkou, začne ji ničit do doby, než z ní vyprchá elektrický náboj, nebo dokud nebude zcela rozpuštěna. Z materiálu rozpuštěným SCP-041-CS, vstřebá SCP-041-CS látky, ze kterých je složeno, aby se mohlo zvětšovat.


SCP-041-CS bylo nalezeno uvnitř bývalých chemických laboratořích oficiálně opuštěných od roku 19██, ve městě ███████, v Rumunsku, spolu s SCP-███-CS a SCP-███-CS a několika dalšími objekty. Laboratoře měly být zdemolovány ██/██19██, avšak kvůli Incidentu ███/███/███-██/██/19██ s únikem SCP-███-CS z těchto laboratoří, následného poničení okolních průmyslových budov a opakovaných telefonátů na tísňové linky okolních obyvatel, byla na místo vyslána Mobilní Úderná Jednotka, která zajistila všechna SCP nacházející se v této oblasti. Demolice byla odložena na ██/██/19██. Na město a jeho okolí byla použita amnestika třídy A.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License